archive-fi.com » FI » C » CODEOFCONDUCT.FI

Total: 189

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • raportissa kuitenkin olla se että se kirjoitetaan vastaanottajan tarpeet huomioiden On tärkeää käydä keskustelua raportin lukijoiden tarkastuskohteen johdon ja tarkastusvaliokunnan kanssa siitä minkälaisia odotuksia ja toiveita heillä on raportoinnin suhteen Joku saattaa arvostaa yksityiskohtaisia raportteja siinä missä toinen haluaa nähdä koko tarkastuksen tuloksen yhdellä yleissilmäyksellä Eroja on myös siinä minkälaisista asioista sisäisen tarkastuksen halutaan raportoivan haluaako tarkastusvaliokunta esimerkiksi tietoonsa kaikki raportoidut väärinkäytösepäilyt vai ainoastaan merkittävimmät tutkitut tapaukset Tuoreimmassa Balanssi kirjoituksessani

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/2013/12/20/mita-on-laadukas-sisaisen-tarkastuksen-raportointi/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive • lehden kirjoitukset Sisäinen tarkastus Avainsanat Balanssi lehti lisäarvo Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi ja varmistus sekä konsultointitoimintaa joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa Lisäarvon tuottaminen kuuluu siis lähtökohtaisesti jo sisäisen tarkastuksen määritelmään Tuoreessa Balanssi lehden artikkelissa pohdin kysymystä siitä miten sisäinen tarkastus voi käytännössä parhaiten taata lisäarvon tuottamisen jokapäiväisessä toiminnassaan Artikkelin voit lukea kokonaisuudessaan Balanssi lehdestä Niina Ratsula Niina Ratsula on toiminut

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/2013/10/25/miten-sisainen-tarkastus-tuottaa-lisaarvoa/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Ratsula 25 5 2012 Kategoriat kirjallisuus Sisäinen valvonta Kirja Yrityksen Sisäisestä Valvonnasta Yrityksen sisäinen valvonta on saanut osakseen paljon huomiota viime vuosina Yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota valvonnan järjestämiseen ja siitä raportoimiseen Samanaikaisesti sisäisen valvonnan käsite on yleistynyt tieteellisessä tutkimuksessa sekä korkeakoulujen opetustarjonnassa Aiheesta Do you like it 0 Lue lisää 22 3 2012 Julkaissut Niina Ratsula 22 3 2012 Kategoriat dokumentointi Sisäinen valvonta toimintaohje Yritystason kontrollit Mitä ovat yritystason kontrollit Yritystason kontrollit ovat osa valvontaympäristöä joka muodostaa perustan sisäiselle valvontajärjestelmälle Näin ollen myös sisäisen valvonnan kehityshankkeessa tulisi lähteä liikkeelle yritystason kontrollien tunnistamisesta Jokaisella yrityksellä on olemassa yritystason kontrolleja mutta se millä tavalla Do you like it 0 Lue lisää 21 2 2012 Julkaissut Niina Ratsula 21 2 2012 Kategoriat Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunnan rooli sisäisessä valvonnassa Tarkastusvaliokunta on yhtiön hallituksen perustama ja sen jäsenistä koostuva elin jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisen informaation laatua ja luotettavuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan valiokunta on perustettava yhtiössä jonka liiketoiminnan laajuus edellyttää taloudellista Do you like it 0 Lue lisää 12 1 2012 Julkaissut Niina Ratsula 12 1 2012 Kategoriat Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Tulevaisuuden näkökulmia sisäiseen valvontaan Sisäisen valvonnan käsite ja merkitys on murroksen alla Heikosta sisäisestä valvonnasta aiheutuneet yritysskandaalit ja konkurssit ovat osaltaan vaikuttaneet lisääntyneeseen kiinnostukseen yrityksen sisäistä valvontaa kohtaan Ulkoisilta tahoilta on tullut vaatimus hyvälle johtamis ja Do you like it 0 Lue lisää 4 1 2012 Julkaissut Niina Ratsula 4 1 2012 Kategoriat kirjallisuus lainsäädäntö Prosessien kehittäminen Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta sisäisen valvonnan arviointi Yrityksen Sisäinen Valvonta kirjan esipuhe Yrityksen sisäinen valvonta on viimeisen 15 vuoden aikana herättänyt kiinnostusta niin akateemisen tutkimuksen kuin käytännön yritystoiminnan kentällä Enronin kaltaiset yritysskandaalit sekä sidosryhmien kasvaneet vaatimukset yrityksen toiminnan ja talouden läpinäkyvyydestä ovat lisänneet yritysten Do you like it 0 Lue lisää 13 12 2011 Julkaissut Niina Ratsula 13 12 2011 Kategoriat

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/kirjoitukset/page/3/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • järjestämisestä Osakeyhtiölaissa kuitenkin säädetään että yrityksen hallituksen on huolehdittava siitä että yrityksen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty Se miten Do you like it 0 Lue lisää 3 3 2010 Julkaissut Niina Ratsula 3 3 2010 Kategoriat PCAOB Sarbanes Oxley SEC SOX Tilintarkastus PCAOB valvoo Yhdysvalloissa listattujen yritysten tilintarkastusta SOX n nojalla perustettiin Yhdysvalloissa SEC n alaisuuteen pörssiyhtiöiden tilintarkastusta ja tilintarkastajia valvova elin PCAOB Public Company Accounting Oversight Board Tämä valvontaelin koostuu viidestä jäsenestä joista kahden on oltava hyväksyttyjä tilintarkastajia PCAOB n velvollisuuksiin Do you like it 0 Lue lisää 21 1 2010 Julkaissut Niina Ratsula 21 1 2010 Kategoriat Sarbanes Oxley Sisäinen valvonta SOX Tilintarkastus SOX n vaikutus tilintarkastajan rooliin sisäisen valvonnan tarkastamisessa SOX säädettiin Yhdysvalloissa taloudellisten väärinkäytösskandaalien seurauksena Enron tapauksessa merkittävää oli että tilintarkastajat olivat myös osallisina väärinkäytöksissä Tämän myötä on syytä tarkastella miten SOX on vaikuttanut tilintarkastajan rooliin yrityksen sisäisen valvonnan tarkastamisessa SOX n Do you like it 0 Lue lisää 17 6 2009 Julkaissut Niina Ratsula 17 6 2009 Kategoriat Sarbanes Oxley Sisäinen valvonta SOX SOX 404 Suomessa Tapaus Enron kuohutti vuosituhannen alussa talousmaailmaa Yhtiö lopulta ajautui konkurssiin kun talousrikokset joissa yritysjohtokin oli ollut mukana tulivat julkisuuteen Enron ei suinkaan ollut

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/kirjoitukset/page/4/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • tarkastajien ammattijärjestön IIA n Institute of Internal Auditors tarjoama itsearviointiin liittyvä erityistutkinto Tutkinto kattaa valvonnan itsearviointiin liittyviä tärkeitä kysymyksiä kuten itsearvioinnin suunnittelua Do you like it 0 Lue lisää 26 2 2013 Julkaissut Niina Ratsula 26 2 2013 Kategoriat väärinkäytös Väärinkäytösriskien hallinta kuuluu hyvään hallintotapaan Viime vuonna julkaistun Yhdysvaltalaisen ACFE n tutkimuksen mukaan keskivertoyritys menettää 5 vuotuisesta liikevaihdostaan väärinkäytösten seurauksena Väärinkäytösriskien hallinta kuuluu hyvään hallintotapaan Väärinkäytösten torjunnassa on viime kädessä kyse organisaation taloudellisen tuloksen ja omaisuuden turvaamisesta Sisäisellä Do you like it 0 Lue lisää 1 2 2013 Julkaissut Niina Ratsula 1 2 2013 Kategoriat kontrolli Sisäinen valvonta Ehkäisevä vai paljastava kontrolli Kontrollitoimenpiteet ovat sisäisen valvonnan tärkeä komponentti Yksi tapa luokitella kontrolleja on jakaa ne ehkäiseviin ja paljastaviin kontrolleihin Mistä näissä on kyse Ehkäisevät kontrollit Ehkäisevien kontrollien tavoitteena on virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäiseminen Ne Do you like it 0 Lue lisää 25 1 2013 Julkaissut Niina Ratsula 25 1 2013 Kategoriat sisäisen valvonnan koulutus Sisäisen valvonnan päivä 14 2 2013 Viime syksynä lanseerattu IIA n järjestämä Sisäisen valvonnan päivä sai positiivisen vastaanoton Osallistujia koulutuspäivässä oli 60 ja palaute päivän sisällöstä oli pitkälti positiivista Nyt Sisäisen valvonnan päivä järjestetään toistamiseen Ohjelmaa on päivitetty päivän Do you like it 0 Lue lisää 8 1 2013 Julkaissut Niina Ratsula 8 1 2013 Kategoriat kirjallisuus sisäisen valvonnan koulutus Talentum Events Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää Talentum Events järjestää ensimmäisen kerran ajankohtaisen kahden päivän koulutusseminaarin aiheesta Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää Kyseessä on käytännönläheinen koulutus jonka tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä miten sisäinen valvonta voidaan järjestää niin että se Do you like it 0 Lue lisää 19 12 2012 Julkaissut Niina Ratsula 19 12 2012 Kategoriat Riskienhallinta Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta tarkastusvaliokunta Tilintarkastus Sisäinen valvonta yrityksen eri tuki ja tarkastustoimintojen näkökulmasta Sisäinen valvonta rakentuu useista osa alueista organisaation eri tasoilla ja sitä voidaan tarkastella monen eri organisaation toiminnon kautta Tilintarkastus lehden joulukuun numerossa julkaistussa artikkelissani pohdin miltä sisäinen valvonta näyttää sisäisen tarkastuksen tilintarkastuksen tarkastusvaliokunnan ja Do you like it 0 Lue lisää 14 11 2012 Julkaissut Niina Ratsula 14 11 2012 Kategoriat itsearviointi Sisäinen valvonta sisäisen valvonnan arviointi sisäisen valvonnan koulutus Näkökulmia sisäiseen valvontaan yksityiseltä sektorilta Olin eilen puhumassa Talentum Eventsin järjestämässä Sisäinen valvonta ja tarkastus 2012 seminaarissa aiheesta Näkökulmia sisäiseen valvontaan yksityiseltä sektorilta Puheenvuoroni tarkoituksena oli jakaa joitakin ajatuksia yksityisen sektorin kokemuksistani julkisen sektorin edustajille joille seminaari Do you like it 0 Lue lisää 8 10 2012 Julkaissut Niina Ratsula 8 10 2012 Kategoriat itsearviointi sisäisen valvonnan arviointi Itsearviointi sisäisen valvonnan arviointikeinona Käytännössä sisäinen valvonta on tehokasta silloin kun kontrollit toimivat Tämän varmistamiseksi tarvitaan seurantaa eli prosessia jonka avulla arvioidaan sisäisen valvonnan toimivuutta ja laatua Arvioinnin tuloksena saadaan tietoa siitä toimivatko kontrollit niin kuin Do you like it 0 Lue lisää 17 9 2012 Julkaissut Niina Ratsula 17 9 2012 Kategoriat Myynnin tarkastus Myyntiprosessi Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta myyntiprosessin tukena Tuoreessa Tilintarkastus lehdessä kirjoitin sisäisestä valvonnasta myyntiprosessin näkökulmasta Jokaisen yrityksen tavoitteena on onnistunut myyntiprosessi sisäisen valvonnan avulla voidaan monin keinoin edesauttaa tämän tavoitteen toteutumista Myyntiprosessin tueksi asetettujen kontrollien keskeinen tavoite on varmistaa Do you

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/author/niina/page/2/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • huomiota valvonnan järjestämiseen ja siitä raportoimiseen Samanaikaisesti sisäisen valvonnan käsite on yleistynyt tieteellisessä tutkimuksessa sekä korkeakoulujen opetustarjonnassa Aiheesta Do you like it 0 Lue lisää 22 3 2012 Julkaissut Niina Ratsula 22 3 2012 Kategoriat dokumentointi Sisäinen valvonta toimintaohje Yritystason kontrollit Mitä ovat yritystason kontrollit Yritystason kontrollit ovat osa valvontaympäristöä joka muodostaa perustan sisäiselle valvontajärjestelmälle Näin ollen myös sisäisen valvonnan kehityshankkeessa tulisi lähteä liikkeelle yritystason kontrollien tunnistamisesta Jokaisella yrityksellä on olemassa yritystason kontrolleja mutta se millä tavalla Do you like it 0 Lue lisää 21 2 2012 Julkaissut Niina Ratsula 21 2 2012 Kategoriat Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunnan rooli sisäisessä valvonnassa Tarkastusvaliokunta on yhtiön hallituksen perustama ja sen jäsenistä koostuva elin jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisen informaation laatua ja luotettavuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan valiokunta on perustettava yhtiössä jonka liiketoiminnan laajuus edellyttää taloudellista Do you like it 0 Lue lisää 12 1 2012 Julkaissut Niina Ratsula 12 1 2012 Kategoriat Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Tulevaisuuden näkökulmia sisäiseen valvontaan Sisäisen valvonnan käsite ja merkitys on murroksen alla Heikosta sisäisestä valvonnasta aiheutuneet yritysskandaalit ja konkurssit ovat osaltaan vaikuttaneet lisääntyneeseen kiinnostukseen yrityksen sisäistä valvontaa kohtaan Ulkoisilta tahoilta on tullut vaatimus hyvälle johtamis ja Do you like it 0 Lue lisää 4 1 2012 Julkaissut Niina Ratsula 4 1 2012 Kategoriat kirjallisuus lainsäädäntö Prosessien kehittäminen Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta sisäisen valvonnan arviointi Yrityksen Sisäinen Valvonta kirjan esipuhe Yrityksen sisäinen valvonta on viimeisen 15 vuoden aikana herättänyt kiinnostusta niin akateemisen tutkimuksen kuin käytännön yritystoiminnan kentällä Enronin kaltaiset yritysskandaalit sekä sidosryhmien kasvaneet vaatimukset yrityksen toiminnan ja talouden läpinäkyvyydestä ovat lisänneet yritysten Do you like it 0 Lue lisää 13 12 2011 Julkaissut Niina Ratsula 13 12 2011 Kategoriat kirjallisuus Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Yrityksen Sisäinen Valvonta kirja ennakkotilattavissa Yrityksen sisäinen valvonta on saanut osakseen paljon huomiota viime vuosina Yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota valvonnan järjestämiseen ja siitä raportoimiseen Samanaikaisesti sisäisen valvonnan käsite on yleistynyt tieteellisessä tutkimuksessa sekä korkeakoulujen opetustarjonnassa Aiheesta Do you like it 0 Lue lisää 12 12 2011 Julkaissut Niina Ratsula 12 12 2011 Kategoriat lainsäädäntö Sarbanes Oxley Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Mitä eroa on sisäisellä valvonnalla ja sisäisellä tarkastuksella Sisäisen valvonta ja sisäinen tarkastus mielletään usein samaksi asiaksi tai ainakaan selkeää eroa näiden kahden välille tuntuu olevan usein vaikea määrittää Sisäinen valvonta ja tarkastus nivoutuvatkin monelta osin yhteen mutta käsitteinä niiden Do you like it 0 Lue lisää 19 10 2011 Julkaissut Niina Ratsula 19 10 2011 Kategoriat dokumentointi Prosessien kehittäminen Sarbanes Oxley Sisäinen valvonta SOX Miten ja miksi dokumentoida kontrolleja Valvontatoiminnot ovat osa sisäistä valvontajärjestelmää 1 joiden voidaan ajatella koostuvan kahdesta elementistä Ensinnäkin politiikoista eli toimintaperiaatteista jotka määrittävät mitä pitäisi tehdä Toinen tekijä ovat toimenpiteet joilla politiikka toteutetaan eli käytännössä usein sitä mitä Do you like it 0 Lue lisää 13 10 2011 Julkaissut Niina Ratsula 13 10 2011 Kategoriat lainsäädäntö Sisäinen tarkastus Tilintarkastus Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteensovittaminen Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä on osittain yhtenäinen Parhaassa tapauksessa kummatkin voivat hyödyntää toisen tekemää työtä omassa tarkastusprosessissaan Keskeisessä asemassa yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa on tilintarkastustyön ja sisäisen tarkastuksen tehtävien koordinointi

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/author/niina/page/3/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Public Company Accounting Oversight Board Tämä valvontaelin koostuu viidestä jäsenestä joista kahden on oltava hyväksyttyjä tilintarkastajia PCAOB n velvollisuuksiin Do you like it 0 Lue lisää 21 1 2010 Julkaissut Niina Ratsula 21 1 2010 Kategoriat Sarbanes Oxley Sisäinen valvonta SOX Tilintarkastus SOX n vaikutus tilintarkastajan rooliin sisäisen valvonnan tarkastamisessa SOX säädettiin Yhdysvalloissa taloudellisten väärinkäytösskandaalien seurauksena Enron tapauksessa merkittävää oli että tilintarkastajat olivat myös osallisina väärinkäytöksissä Tämän myötä on syytä tarkastella miten SOX on vaikuttanut tilintarkastajan rooliin yrityksen sisäisen valvonnan tarkastamisessa SOX n Do you like it 0 Lue lisää 17 6 2009 Julkaissut Niina Ratsula 17 6 2009 Kategoriat Sarbanes Oxley Sisäinen valvonta SOX SOX 404 Suomessa Tapaus Enron kuohutti vuosituhannen alussa talousmaailmaa Yhtiö lopulta ajautui konkurssiin kun talousrikokset joissa yritysjohtokin oli ollut mukana tulivat julkisuuteen Enron ei suinkaan ollut ainoa yritys jonka kaatui epäeettisen toiminnan tuloksena Yhteistä Enronin Do you like it 0 Lue lisää 18 4 2009 Julkaissut Niina Ratsula 18 4 2009 Kategoriat Sarbanes Oxley Sisäinen valvonta SOX Sisäinen valvonta ja SOX Vuosituhannen alussa talousmaailmaa järkyttivät useat ilmitulleet tilinpäätösskandaalit joiden johdosta sijoittajat menettivät luottamuksensa yhtiöitä ja niiden kirjanpitojärjestelmiä kohtaan Muun muassa energiayhtiö Enronin valtava tilinpäätösskandaali vuonna 2002 voidaan nähdä kirjanpitosäännösten ja yritysten taloudellisen raportoinnin Do you like it 0 Lue lisää 20 3 2009 Julkaissut Niina Ratsula 20 3 2009 Kategoriat COSO Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Mitä on sisäinen valvonta Sisäinen valvonta on johtamis ja hallintojärjestelmän osa jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan päämääränsä Käytännössä sisäinen valvonta rakentuu useista osa alueista organisaation eri tasoilla kuten esimerkiksi organisaation hyväksymisvaltuuksista työtehtävien jaosta sekä laskenta ja Do you like it 0 Lue lisää Edellinen 1 2 3 4 5 2 2014 Julkaissut Niina Ratsula 5 2 2014 Kategoriat Compliance lainsäädäntö toimintaohje Mitä compliance on Olen viime aikoina joutunut pohtimaan useampaan otteeseen mitä oikeastaan compliance eli vaatimuksenmukaisuus tarkoittaa Aihe on

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/author/niina/page/4/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • 0 Lue lisää 20 3 2013 Julkaissut Niina Ratsula 20 3 2013 Kategoriat itsearviointi sisäisen valvonnan arviointi sisäisen valvonnan koulutus CCSA sertifioitu Suoritin viime viikolla CCSA tutkinnon Certified in control self assessment Kyseessä on sisäisten tarkastajien ammattijärjestön IIA n Institute of Internal Auditors tarjoama itsearviointiin liittyvä erityistutkinto Tutkinto kattaa valvonnan itsearviointiin liittyviä tärkeitä kysymyksiä kuten itsearvioinnin suunnittelua Do you like it 0 Lue lisää 26 2 2013 Julkaissut Niina Ratsula 26 2 2013 Kategoriat väärinkäytös Väärinkäytösriskien hallinta kuuluu hyvään hallintotapaan Viime vuonna julkaistun Yhdysvaltalaisen ACFE n tutkimuksen mukaan keskivertoyritys menettää 5 vuotuisesta liikevaihdostaan väärinkäytösten seurauksena Väärinkäytösriskien hallinta kuuluu hyvään hallintotapaan Väärinkäytösten torjunnassa on viime kädessä kyse organisaation taloudellisen tuloksen ja omaisuuden turvaamisesta Sisäisellä Do you like it 0 Lue lisää 1 2 2013 Julkaissut Niina Ratsula 1 2 2013 Kategoriat kontrolli Sisäinen valvonta Ehkäisevä vai paljastava kontrolli Kontrollitoimenpiteet ovat sisäisen valvonnan tärkeä komponentti Yksi tapa luokitella kontrolleja on jakaa ne ehkäiseviin ja paljastaviin kontrolleihin Mistä näissä on kyse Ehkäisevät kontrollit Ehkäisevien kontrollien tavoitteena on virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäiseminen Ne Do you like it 0 Lue lisää 25 1 2013 Julkaissut Niina Ratsula 25 1 2013 Kategoriat sisäisen valvonnan koulutus Sisäisen valvonnan päivä 14 2 2013 Viime syksynä lanseerattu IIA n järjestämä Sisäisen valvonnan päivä sai positiivisen vastaanoton Osallistujia koulutuspäivässä oli 60 ja palaute päivän sisällöstä oli pitkälti positiivista Nyt Sisäisen valvonnan päivä järjestetään toistamiseen Ohjelmaa on päivitetty päivän Do you like it 0 Lue lisää 8 1 2013 Julkaissut Niina Ratsula 8 1 2013 Kategoriat kirjallisuus sisäisen valvonnan koulutus Talentum Events Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää Talentum Events järjestää ensimmäisen kerran ajankohtaisen kahden päivän koulutusseminaarin aiheesta Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää Kyseessä on käytännönläheinen koulutus jonka tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä miten sisäinen valvonta voidaan järjestää niin että se Do you like it 0 Lue lisää 19 12 2012 Julkaissut Niina Ratsula 19 12 2012 Kategoriat Riskienhallinta Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta tarkastusvaliokunta Tilintarkastus Sisäinen valvonta yrityksen eri tuki ja tarkastustoimintojen näkökulmasta Sisäinen valvonta rakentuu useista osa alueista organisaation eri tasoilla ja sitä voidaan tarkastella monen eri organisaation toiminnon kautta Tilintarkastus lehden joulukuun numerossa julkaistussa artikkelissani pohdin miltä sisäinen valvonta näyttää sisäisen tarkastuksen tilintarkastuksen tarkastusvaliokunnan ja Do you like it 0 Lue lisää 14 11 2012 Julkaissut Niina Ratsula 14 11 2012 Kategoriat itsearviointi Sisäinen valvonta sisäisen valvonnan arviointi sisäisen valvonnan koulutus Näkökulmia sisäiseen valvontaan yksityiseltä sektorilta Olin eilen puhumassa Talentum Eventsin järjestämässä Sisäinen valvonta ja tarkastus 2012 seminaarissa aiheesta Näkökulmia sisäiseen valvontaan yksityiseltä sektorilta Puheenvuoroni tarkoituksena oli jakaa joitakin ajatuksia yksityisen sektorin kokemuksistani julkisen sektorin edustajille joille seminaari Do you like it 0 Lue lisää 8 10 2012 Julkaissut Niina Ratsula 8 10 2012 Kategoriat itsearviointi sisäisen valvonnan arviointi Itsearviointi sisäisen valvonnan arviointikeinona Käytännössä sisäinen valvonta on tehokasta silloin kun kontrollit toimivat Tämän varmistamiseksi tarvitaan seurantaa eli prosessia jonka avulla arvioidaan sisäisen valvonnan toimivuutta ja laatua Arvioinnin tuloksena saadaan tietoa siitä toimivatko kontrollit niin kuin Do you like it 0 Lue lisää 17 9 2012 Julkaissut Niina Ratsula 17 9 2012 Kategoriat Myynnin tarkastus Myyntiprosessi Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta myyntiprosessin

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/category/compliance/page/2/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive