archive-fi.com » FI » E » EEV.FI

Total: 40

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Yhteystiedot
  Hinnat EEV tietoa Historia Ota yhteyttä Kokemuksia Yhteystiedot Toimihenkilöt Aluevastuuhenkilöt Osuuskunnan säännöt Liittymisehdot Asiakirjat Yhteistyökumppanit Vedenlaatumittaus Yhteystiedot Etelä Elimäen Vesiosuuskunta Loviisantie 2B toimisto Elimäen kirkonkylällä 47200 Elimäki Hallinnon puhelin 0400 720140 Vikailmoitus puhelin 044 2161866 Y 1832047 5 Etelä Elimäen

  Original URL path: http://www.eev.fi/page5.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Toimihenkilöt
  Toimihenkilöt Osuuskunnan hallinto Puh 0400 720140 Osuuskunnan hallitus Ilkka Tirkkonen pj Puh 0400222727 ilkka tirkkonen pp3 inet Markku Uosukainen Puh 0400235969 markku uosukainen fennia fi Jari Anttila Puh 0503594440 Vesa Setälä varapj Puh 0408383658 Juha Sipilä Puh 0505835039 juha sipila

  Original URL path: http://www.eev.fi/page21.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Aluevastuuhenkilöt
  on ollut oma vastuuhenkilönsä Nykyään heidän toimíntansa on vapaaehtoista neuvontaa Jos alueen asukkailla on jotain kysyttävää toiminnasta tai uusi kiinteistö haluaa liittyä verkkoon ota yhteys hallitukseen Mäkiselkä Juhani Mäkirinne 040 5392166 Raussila Antti Rantala 0400 802 355 Villikkala Pekka Lehtmäki 050 540 7609 Pitkäsilta Matti Hellsten 0400 752 895 Ratula Juha Sipilä 050 583 5039 Mettälä Matti Jauho 0400 955596 Joensuunkylä Jari Takala 040 127495 Haavisto Pertti Kirjola 050 184790

  Original URL path: http://www.eev.fi/page27.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Osuuskunnan säännöt
  jäsenellä yksi ääni Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä Vaalissa katsotaan valituksi se joka saa eniten ääniä Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt Ellei vaaleissa milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista joita on äänestyksessä kannatettu Valituksi katsotaan tällöin se joka on saanut suurimman äänimäärän Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos Jos päätös on äänestyksen tulos on pöytäkirjaan merkittävä miten äänet ovat jakautuneet Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava 15 Osuuskunnan varsinainen kokous Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat 1 valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa 2 todetaan onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen 3 esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 4 päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta 5 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 6 päätetään ylijäämän käyttämisestä 7 määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 8 valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen 9 valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 10 Kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan Elimäen Sanomissa 11 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 16 Kokouskutsu Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 ssä mainittua asiaa kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai postitse kirjallisesti lähettiä käyttäen telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle jonka osoite on osuuskunnan tiedossa Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö 17 Hallitus Osuuskunnan hallitukseen kuuluu seitsemän 7 jäsentä jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä onko hän osuuskunnan jäsen Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia ei saa kuulua hallitukseen Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 18 Hallituksen kokoukset Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn Jos hallituksen jäsen on estynyt hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai jos

  Original URL path: http://www.eev.fi/page25.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Liittymisehdot
  tulee ilmoittaa tästä laitokselle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa tai keskeytyksen ajankohtaa Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot 7 Kiinteistö liitetään laitoksen vesijohtoon sen mukaan kuin sopimuksessa tarkemmin sanotaan Tonttivesijohdon liittämiskohta ja vesijohdon painetaso liittämiskohdassa ilmenevät tähän sopimukseen liitetyistä piirustuksista hakemuksesta lausunnosta 8 Ennen kiinteistön vesilaitteistojen kvv laitteistojen asentamista on niitä koskevat suunnitelmat esitettävä laitosta koskevalta osalta laitoksen tarkastettavaksi Suunnitelmiin tulee kuulua tässä sopimuksessa luetellut piirustukset Suunnitelmien hyväksyminen koskee uudisrakennuksia Suunnitelmat toimitetaan laitokselle EEV joka hyväksyttää ne kunnan vesihuoltolaitoksella rakennuslupa asiakirjojen yhteydessä 9 Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta ja laskutuksesta sovitaan erikseen 10 Tonttivesijohdon rakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä Muulla alueella kuin liittyjän tontin kiinteistön alueella maanrakennustöistä huolehtii kuitenkin laitos ja laskuttaa liittyjää laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella liittyjä tai laitos Jos liittyjä suorittaa tonttivesijohdon hankinnan ja asentamisen laitos määrää ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen koon ja sijoituksen Liitontyön tekee aina laitos Tonttivesijohdon kunnossapidosta ja uudelleen rakentamisesta maanrakennustöineen huolehtii kustannuksellaan liittyjä tontin kiinteistön alueella Muulla alueella kuin liittyjän tontin kiinteistön alueella olevan tonttivesijohdon osuuden kunnossapidosta ja uudelleen rakentamisesta maanrakennustöineen huolehtii laitos ja laskuttaa tästä liittyjää Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista asennuksista ja töistä laitoksen taksan ja hinnaston mukaisesti Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon maanrakennustöissä hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita Muulla alueella kuin liittyjän tontin kiinteistön alueella tarkoitetaan tässä sopimuksessa katualueita liikennealueita toreja tiealueita puistoja ja muita liittyjälle kuulumattomia alueita Liittyjien on huomioitava erityisesti että osuuskunnalta tulevalla vesijohdolla ei saa olla yhteyttä kiinteistön oman kaivon vesijohtoon tai muihin vetensä saaviin vesilaitteistoihin Rakentamiskokoelma D1 2 23 11 Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä Siirron hyväksyminen edellyttää että liittymismaksu on

  Original URL path: http://www.eev.fi/page32.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Asiakirjat
  Huolto Hinnat EEV tietoa Historia Ota yhteyttä Kokemuksia Yhteystiedot Toimihenkilöt Aluevastuuhenkilöt Osuuskunnan säännöt Liittymisehdot Asiakirjat Yhteistyökumppanit Vedenlaatumittaus Asiakirjat Sopimukset Liittymäsopimus Maankäyttösopimus Sopimusehdot Toimitusehdot Muut asiakirjat Osuuskunnan säännöt Etelä Elimäen Vesiosuuskunta

  Original URL path: http://www.eev.fi/page33.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Yhteistyökumppanit
  hoitaa osuuskunnan kirjanpidon ja laskutuksen Laskutusta hoiti aikasemmin Kati Seppälä Kun toiminta laajeni riittävästi hän luopui sivutoimisesta laskuttajan tehtävästä jolloin laskutus siirrettiin Taavilan yhtiölle Huolltotoiminta ja päivystys R A Wickholm Oy Yhtiö hoitaa osuuskunnan verkkojen huoltotoiminnan Sopimus käynnisti toiminnan vuoden 2010 alussa Yhtiö tulee panostamaan erityisesti vesiosuuskuntien viemäriverkkojen tekniseen vuosi ja ylläpitohuoltoon Antti laukkanen sanoo yhtiönsä panostavan hyvään ja tehokkaaseen laatuun Maankaivuu ja putkiasennukset PKV Kaivu Oy Reijo Pekalan johtama

  Original URL path: http://www.eev.fi/page26.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Vedenlaatumittaus
  Kokemuksia Yhteystiedot Toimihenkilöt Aluevastuuhenkilöt Osuuskunnan säännöt Liittymisehdot Asiakirjat Yhteistyökumppanit Vedenlaatumittaus Vedenlaatumittaus Viimeisin vedenlaatumittaustulos löytyy kohdasta uutiset Vesilaitoksena on osuuskunnalla velvoite tehdä veden laatuun mittauksia Laatumittaus tehdään neljä kertaa vuodessa Käyttövetemme joka tulee Mettälän vedenottamolta puhdistetaan ennen jakelua liiasta fluoripitoisuudesta Alla

  Original URL path: http://www.eev.fi/page40.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive •