archive-fi.com » FI » J » JHL36.FI

Total: 272

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jäsenille
  bargaining matters Collective GRANT Member is entitled to union collective allowance strike situations Read more Subscription JHL s membership in 2009 of 1 33 of total taxable income SUBSCRIPTION Affairs officer is a member of the office from Monday to Wednesday Can be contacted via mobile phone e mail regular mail and telephone wire Contact information can be found in this magazine Member of the chargé d affaires informed mm change of address Association of accessions and the resignation of union exemption from payment issues Agency receives information membership criteria unemployment benefits union insurance benefits union resorts to the application for union and the association of education provision and leisure activities trips clubs Read more Joining Joining JHL s association is as follows Enrollment you can ask your workplace confidence man the association s office pääluottamusmieheltä and regional offices A candidate to fill and sign the enrollment form and a proxy for recovery of dues Enrollment form asks for passenger and employee data A candidate shall submit the form above the respective JHL s chargé d affaires in the association s members who shall forward the proxy palkanlaskijalle the respective association s Board of Directors approves the applicant for membership

  Original URL path: http://jhl36.fi/en/members (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Jäsenille
  rättshjälp kostnadsfritt till fackliga arbetstagaren och arbets och kollektiva frågor förhandlingar Kollektiv GRANT Har rätt till fackliga kollektiva situationer ersättning strejk Läs mer Teckning JHL s medlemmar under 2009 är 1 33 av den totala beskattningsbara inkomsten PRENUMERATION Frågor är en medlem av kontor från måndag till onsdag Kan kontaktas via telefon e post vanlig post och telefon tråd Kontaktuppgifter finns i den här tidningen Ledamot av chargé d affaires informerade mm adressändring sammanslutningen av anslutningar och avgång av fackliga befrielse från att betala frågor Kemikaliemyndigheten mottar kriterier information medlemsvillkor arbetslöshet fackliga försäkringsförmåner charter union av den ansökan om facket och sammanslutningen av utbildningssektorn och fritidsaktiviteter resor klöver Läs mer Gå med Gå med JHL s organisation är följande Inskrivning kan du be din man arbetsplats förtroende föreningens kontor pääluottamusmieheltä och regionala kontor En kandidat för att fylla och underteckna anmälningsblanketten och en fullmakt för indrivning av avgifter Anmälningsblanketten ber om passagerare och data anställd En kandidat skall lämna in formuläret ovan respektive JHL s chargé d affaires i föreningens medlemmar som skall vidarebefordra den genom fullmakt palkanlaskijalle respektive föreningens styrelse godkänner den som ansöker om medlemskap i föreningens medlemskap i nästa styrelsemöte Bevis på medlemskap i de nya medlemsstaterna

  Original URL path: http://jhl36.fi/sv/medlemmar (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Jäsenille
  saab hinnaalandust sooritatud ostu eest 1 7 senti liitrilt Kasutades Teboili eraisiku krediitkaarti soodustus on 2 2 senti liitrilt Krediitkaardi omanik töestab liikmelisust liikmekaardiga 2004 2005 MAJUTUSSOODUSTUSED JHL liikmekaardiga saab majutussoodustust SRM turismibaasidest matkamajadest TÖÖLISLEHE SOODUSTUSED JHL lehesoodustus on 12 tellimuse eest kui leht ilmub vähemalt 4 korda nädalas ja teistele lehtedele 10 tellimus TULUMAKSUSOODUSTUS Töölkäiv liige saab vähendada JHL liikmemaksu tulumaksusoodustusega VVO ÜÜRIKORTERID JHL liige vöib VVO üürikorterit üürides mainida et on JHL liige AKTIIVI LEHT Leht ilmub 6 korda aastas ja see postitatakse ühingu aktivistidele nende tegevuse toetamiseks Loe lisa Liikmemaks LIIKMEMAKSUD Asjaajaja on kontoris esmaspäevast kolmapäevani Ühendust saab vötta mobiiltelefoni e posti posti ja lauatelefoni teel Kontaktid leiad siit lehest Asjaajajale teatatakse muuhulgas ka aadressimuutusest liiduga liitumisest ja liidust lahkumisest ning maksuvabastusest Büroost saab teavet ka liikmemaksu pöhialustest töötuajakaitsest kindlustuseelistest liidu puhkusepaikade soodustuste taotlustest koolituspakkumistest ja vabaaja veetmisest matkad klubid Liige on alati vastutav selle eest et liikmemaks on tasutud ja liikmeks olemisega on köik korras Palgaarvestusest tasub kontrollida kas liikmemaks on arvestatud ja see on suunatud öigesse ühingusse Meie ühingusse tulevate maksete puhul loeb seega JHL 36 Kui töökoht ja palgaarvestaja muutuvad tasub sellelgi juhul kontrollida et ühing on püsinud öigena kuhu raha laekub Liikmemaksu saab maksta ka ise näit kui oled füüsilisest isikust ettevötja Sellisel juhul tellitakse kontorist iga kuu oma viitenumber Kui maksad ise liikmemaksu tuleb kasutada just selle kuu viitenumbrit Kui köiki andmeid ei vajata peab teatama sellest kontorisse Nii välditakse tarbetut makseviivitust näit töötuabiraha saamist ja ka asjaajaja töö on kergem Kui saad töötukassast kokkulepitud päevaraha siis sellest osast mis kassa maksab on juba maha vöetud liikmemaks kuid saadud palgasttuleb ka maksta liikmemaks kas ise makstes viitenumbriga vöi palgaarvestaja vötab selle volikirja alusel Liikmemaks aastal 2011 on 1 33 brutotuludest MIINIMUMLIIKMEMAKS Kontorist tellitakse ülekandeblanketid millega makstakse liikmemaksu 3 x 5 15 4 korda aastas Liikmemaksu 5 kuus maksab liige kes on pensionär vöi alaliselt invaliidsuspensionil olev puhkusel ilma sissetulekuta olev palgata puhkusel ilma sissetulekuta olev kooli löpetades puhkusel olev enne kui läheb tööle vöi tööbüroosse töötu kes ei ole ennast registreerinud tööhöiveametis välismaale elama asunud kuid ei öpi ega tööta au pair MAKSUVABASTUSEST Liikmemaksust vabastatakse liikmed kellel ei ole sissetulekut tähtajalisel haiguspensionil rasedus ja sünnituspuhkusel olev palgata haiguspuhkusel olev KELA koolitus vöi öppetoega olev söjaväeteenistuses vöi tsiviilteenistuses olev ema vöi isapuhkusel olev ja ei saa töötukassalt hüvitist töötu kes ei saa Liidult päevaraha vaid saab seda KELA lt vöi ei saa ka KELA lt hüvitist kuid on registreerunud tööotsijana tööhöiveametis Kui töötukassa makstav 500 päeva oleks saanud täis siiski liikmelisus ühingus säilib kui teatada olukorrast asjaajajale Teate vöib teha ka telefoni kirja vöi e posti teel Avaldus maksuvabastusega seonduvas on vaja teha iga 3 kuu tagant Sellisel juhul nimekirjad on korras ja keegi ei jää kogemata nimekirjast välja ja selle kaudu väljaarvatuks Kui on soov liidust välja astuda tuleb täita kontorist antav lahkumisavaldus Kui töötu aga ei ole tööhöiveametis registreeritud tööotsijana siis liikmestaatuse säilitamiseks peab maksma nn miinimummaksu mis on kuus 5 mis makstakse 1 kord kvartalis Asjaajaja tellib siis liikmele viitenumbri

  Original URL path: http://jhl36.fi/et/liikmetele (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Jäsenille
  членом вашей местных вопросов безопасности труда ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ Член может предоставить заявление о правовой помощи бесплатно сотрудник Союза и трудовых и коллективных вопросов переговоров Промышленные GRANT Член имеет право на объединение коллективных ситуации забастовки пособие Подробнее Подписка JHL членский взнос на 2010 год составляет 1 33 от общего налогооблагаемого дохода ЧЛЕНСТВО СБОРЫ Вопросам является членом офис с понедельника по среду Свяжитесь с нами по мобильному телефону электронной почте по почте а телефонные провода Контактная информация может быть найдена в этом журнале Член поверенных в делах и сообщил мм изменения адреса Ассоциация присоединениях и отставки союза а также вопросы освобождения от налогов Агентство получает информацию критериям членства пособия по безработице пособия страховой союз Союз прибегает к заявке на союз и Ассоциация образования и обеспечение Активный отдых экскурсии клубы Подробнее Присоединение Присоединение JHL ассоциации заключается в следующем Форма подписки вы можете попросить вашего рабочего места представителя Союза агент ассоциации стюард и региональные отделения Кандидата заполнить и подписать регистрационную форму и прокси для восстановления сборов Регистрационной форме просит пассажиров и данные о сотрудниках Кандидат должен представить соответствующую форму на этот счет JHL членом ассоциации дел который передаст прокси заработной платы Совет соответствующие ассоциации директоров утверждает заявки на членство в Ассоциации членов следующем заседании

  Original URL path: http://jhl36.fi/ru/jasenille (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Присоединение
  отделения Кандидата заполнить и подписать регистрационную форму и прокси для восстановления сборов Регистрационной форме просит пассажиров и данные о сотрудниках Кандидат должен представить соответствующую форму на этот счет JHL членом ассоциации дел который передаст прокси заработной платы Совет соответствующие ассоциации директоров утверждает заявки на членство в Ассоциации членов следующем заседании Совета Доказательство членство в новый член получает центральный офис карту членства в профсоюзе календарь JHL и правила ассоциации Liittymiskaavakkeen вы

  Original URL path: http://jhl36.fi/jasenille/liittyminen (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Liittyminen
  liittymislomakkeen ja valtakirjan jäsenmaksun perimistä varten Liittymislomakkeessa tiedustellaan henkilö ja työsuhdetietoja Jäsenyyttä hakeva toimittaa em lomakkeen ao JHL n yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle joka toimittaa valtakirjan palkanlaskijalle ao yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyyttä hakevan yhdistyksen jäseneksi seuraavassa hallituksen kokouksessa Osoituksena jäsenyydestä uusi jäsen

  Original URL path: http://jhl36.fi/fi/jasenille/liittyminen?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Joining
  employee data A candidate shall submit the form above the respective JHL s chargé d affaires in the association s members who shall forward the proxy palkanlaskijalle the respective association s Board of Directors approves the applicant for membership in the association s membership of the next board meeting Proof of membership in the new member union central office membership card JHL s calendar and association rules Liittymiskaavakkeen you can

  Original URL path: http://jhl36.fi/en/members/joining (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gå med
  ber om passagerare och data anställd En kandidat skall lämna in formuläret ovan respektive JHL s chargé d affaires i föreningens medlemmar som skall vidarebefordra den genom fullmakt palkanlaskijalle respektive föreningens styrelse godkänner den som ansöker om medlemskap i föreningens medlemskap i nästa styrelsemöte Bevis på medlemskap i de nya medlemsstaterna unionens centralbyrå medlemskort JHL s kalender och regler förening Liittymiskaavakkeen kan du ladda ner det här Liittymiskaavake PDF JHL

  Original URL path: http://jhl36.fi/sv/medlemmar/ga-med (2016-04-30)
  Open archived version from archive