www.archive-fi.com » FI » K » KANGASALA.FI

Total: 904

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Siivouspalvelut - Kangasalan kunta
  Kangasalan viheraluekysely Asuminen ja ympäristö Sosiaali ja terveys Lapset ja nuoret Harrastukset ja vapaa aika Yrityspalvelut Avoimet työpaikat Matkailu Yhdistykset Siivouspalvelut Merja Järvinen virkavapaa Kunnanvirasto 1 Siivouspäällikkö puh 050 550 9074 Ylläpito perussiivoukset kunnan peruspalvelutuotannon ja erityiskohteissa sekä siivoustyönohjaus ja mitoitus Viemerö Tarja Kunnanvirasto 1 Siivoustyönohjaaja siivouspäällikön sijainen puh 050 395 6668 Karjalainen Kirsi Kunnanvirasto 1 Siivoustyönohjaaja puh 050 386 0234 Vähätalo Pia Terveyskeskus Siivoustyönohjaaja puh 050 520 7362 Vilkki
  http://www.kangasala.fi/kunta_ja_hallinto/liiketoimintayksikko-oksa/siivouspalvelut/ (2012-05-31)


 • Tilapalvelu - Kangasalan kunta
  Reino Kunnanvirasto 2 Tekninen isännöitsijä puh 050 550 9744 Kunnan peruspalvelutuotannossa olevat rakennukset Sallinen Marko Kunnanvirasto 2 Kiinteistöinsinööri puh 040 133 6267 Kunnan omistuksessa olevat asuin ja liikehuoneistot Viitanen Arto Tekninen varikko Huoltoinsinööri puh 050 469 9720 Kiinteistöjen huolto kiinteistönhoitajien esimies Ismo Simolan varamies Mäkelä Seppo Tekninen varikko Sähköinsinööri puh 050 550 9065 Kiinteistöjen huolto sähköasentajien esimies Ahonen Jari Tekninen varikko Kunnossapitoinsinööri puh 050 547 5803 Kiinteistöjen kunnossapito Aho Matti
  http://www.kangasala.fi/kunta_ja_hallinto/liiketoimintayksikko-oksa/tilapalvelu/ (2012-05-31)

 • Viestintä - Kangasalan kunta
  Viestintä Tiedottamista johtaa kunnanjohtaja Organisaatiossa tiedottaminen kuuluu palvelukeskusten johtajille ja heidän alaisuudessaan vastuualueen esimiehille ja esittelijöille Kunnan tiedotustoiminta tukee valtuuston hyväksymiä kehittämisstrategioita ja toimintalinjoja Tiedottamisella terävöitetään toiminta ajatuksessa hyväksyttyä kuntakuvaa ja välitetään kangasalatietoutta kunnan ulkopuolisille kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille Tiedottamisen tarkoituksena on saada kuntalaiset aktiivisesti osallistumaan kunnan toimintoihin ja kehittämiseen KANGASALAN VIESTINTÄVISIO Kangasalan kunnan viestintä on luotettavaa ja avointa Huhut eivät lentele sillä valmisteltavista asioista tiedotetaan avoimesti Asiat kerrotaan myönteisellä tavalla
  http://www.kangasala.fi/kunta_ja_hallinto/viestinta/ (2012-05-31)

 • Vaakuna ja logo - Kangasalan kunta
  vapaa aika Yrityspalvelut Avoimet työpaikat Matkailu Yhdistykset Vaakuna ja logo Kangasalan vaakuna Kangasalan kunnan vaakunan on piirtänyt Olof Eriksson v 1951 Hopeisessa punaisilla pisaroilla sirotetussa kentässä on kuvattuna punainen kotkakoristeinen harppu Pisara aihe perustuu taruun verta itkevästä kivestä Kangasalan kirkon seinässä Harppu symbolisoi laulua Kesäpäivä Kangasalla ja urkuteollisuutta Hopeakilpi kuvaa seudun järvien selkiä Värit yhdessä muodostuvat Hämeen väreistä Vaakuna on Kangasalan kunnan virallinen tunnus Kangasala logoa käytetään markkinointiviestinnässä Kumpaakaan tunnusta
  http://www.kangasala.fi/kunta_ja_hallinto/viestinta/vaakuna_ja_logo/ (2012-05-31)

 • Strategiat - Kangasalan kunta
  Tilastot Vaalit Kuntaliitos Kangasala Kuhmalahti Delegointipäätökset Sähköinen ilmoitustaulu Maankäytön toteuttamisohjelma 2011 2020 Palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011 2030 Kangasalan viheraluekysely Asuminen ja ympäristö Sosiaali ja terveys Lapset ja nuoret Harrastukset ja vapaa aika Yrityspalvelut Avoimet työpaikat Matkailu Yhdistykset Strategiat Kasvava ja kehittyvä Kangasala kesäpäivän kulttuurikunta Tampereen kaupunkiseudulla turvallista ja aktiivista elämää hyvin hoidetussa ympäristössä keskellä kaunista luontoa Kangasalla oksalla ylimmällä Palvelemme sinua ma klo 9 16 30 vaihde 8 16 30 ti
  http://www.kangasala.fi/kunta_ja_hallinto/strategiat/ (2012-05-31)

 • Palvelustrategia - Kangasalan kunta
  Talous Julkiset hankinnat Tilastot Vaalit Kuntaliitos Kangasala Kuhmalahti Delegointipäätökset Sähköinen ilmoitustaulu Maankäytön toteuttamisohjelma 2011 2020 Palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011 2030 Kangasalan viheraluekysely Asuminen ja ympäristö Sosiaali ja terveys Lapset ja nuoret Harrastukset ja vapaa aika Yrityspalvelut Avoimet työpaikat Matkailu Yhdistykset Palvelustrategia VAL 9 6 2008 239 kB Palvelustrategia Valtuusto on 9 6 2008 hyväksynyt Kangasalan palvelustrategian Palvelemme sinua ma klo 9 16 30 vaihde 8 16 30 ti pe 9 15
  http://www.kangasala.fi/kunta_ja_hallinto/strategiat/palvelustrategia/ (2012-05-31)

 • Kuntastrategia - Kangasalan kunta
  turvallisuuteen Kangasala tarjoaa työtä ja harrastusmahdollisuuksia aktiivista elämää Rakennetun ympäristön korkea laatu ja viimeistely ovat tunnusomaisia Kangasalle Kangasalla ihmisen toiminnot ovat sopusoinnussa luonnon kanssa Oksalla ylimmällä Kangasala tuntee historiansa ja sillä on näköala tulevaisuuteen Kasvava ja kehittyvä Kangasala kesäpäivän kulttuurikunta Tampereen kaupunkiseudulla turvallista ja aktiivista elämää hyvin hoidetussa ympäristössä keskellä kaunista luontoa Kangasalla oksalla ylimmällä Toiminta ajatus Kangasalan kunta luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle sekä tarjoaa yrittämiselle kilpailukykyisen toimintaympäristön kestävän kehityksen periaattein Talouden hallinta Lähitulevaisuuden muutokseen liittyy kiinteänä osana julkisen rahoituksen kiristyminen Kansantuotteen kasvu hidastuu ja samanaikaisesti palvelutarpeet ja vaatimukset kasvavat Mikäli taloutta ja rahoitusta ei saada tasapainoon on uhkana kuntaltalouden kriisiytyminen Talouden hallinnan onnistumisen edellytyksenä on käyttömenojen kasvun hallinta ja sopeuttaminen tulopohjaan Tämä edellyttää toiminnan tehostamista uusien palvelujen tuotantotapojen käyttöönottoa esim palvelujen siirtämistä suoraan asiakkaan vastuulle sähköisiä toimintamalleja kehittämällä siltä osin kun palveluun ei liity henkilökohtaisen kontaktin tarvetta ja ostopalvelujen kilpailuttamista sekä palvelujen ulkoistamista Kangasalan kunnan tulopohjasta n 81 koostuu verotuloista ja valtionosuuksista Kunnan tulovero muodostaa n 92 kokonaisverotuloista Yhteisöverotulojen osuus verotuloista on pieni eli vajaat 4 Koko maan keskimääräinen verotuloprosentti vuodelle 2009 oli 18 59 Kangasalan veroprosentti on tällä hetkellä 19 50 ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskiarvoa korkeampi Taksa ja maksupolitiikkaa tarkastellaan vuosittain tulorahoituksen osana Hallitun käyttömenojen
  http://www.kangasala.fi/kunta_ja_hallinto/strategiat/kuntastrategia/ (2012-05-31)

 • Strategiset päämäärät - Kangasalan kunta
  kiinnitetään huomiota Yhdyskuntarakenne on taloudellinen ja toimiva osa kaupunkiseudun kokonaisuutta Kuntalaisen on mahdollista löytää vapaa aikaansa monipuolista tekemistä ja kokemista Eri asumismuodoille kerros ja rivitalot oma kotitalot vuokra asunnot tarjotaan monipuolisia vaihtoehtoja Yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa laadukkuus ja turvallisuus ovat tärkeitä toimintaperiaatteita Sosiaaliseen turvallisuuteen ja yhteisöllisyyteen kiinnitetään huomiota Yhdyskuntarakenne kehittyy hallitusti Maaseutualueilla asutusta ohjataan kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen Toimintojen suunnittelussa pyritään turvaamaan sekä läheisyys että saavutettavuus liikkumisen sujuvuudesta huolehditaan ja tarvetta pyritään vähentämään Kangasala kehittää yhdyskuntarakennetta ja sen kehittymistä osana Tampereen kaupunkiseutua Hyvän elämän eväisiin kuuluvat Kangasalla yhteisöllisyys ja harrastusmahdollisuudet liikunta ja muu vapaa ajan toiminta vahvistavat kuntalaisten hyvinvointia 4 Monipuolisen elinkeinoelämän kasvulle ja kehittymiselle turvataan hyvät edellytykset Kangasalalainen löytää kotikunnastaan monipuolisia työpaikkoja ja kaupallisia palveluja Monipuolinen ja kehittyvä yrityselämä on tärkeä Kangasalan menestymisen edellytys Elinkeinojen kasvulle kehittymiselle ja kuntaan sijoittumiselle turvataan hyvät mahdollisuudet Erityisesti pyritään saamaan elinkeinoelämän tarpeisiin laadukkaita alueita hyvien liikenneyhteyksien varrelta Kunta hyödyntää Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoyhtiön elinkeinopoliittisia tavoitteita ja hankkeita mm osaamisen ja teknologian kehittämisessä yritysten sijoittumisessa Kangasalle sekä yritysten laajenemisessa Kangasala on tärkeä osa kaupunkiseudun työmarkkinoita Kunnan elinkeinotoimet kohdistuvat markkinointiin sekä yhteistyöhön nykyisten ja uusien yritysten kanssa Kunnalla on tarvittaessa valmiudet nopeisiin ratkaisuihin 5 Kangasala järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi riittävät laadukkaat ja taloudellisesti tuotetut peruspalvelut Palvelutuotannon toimintatapoja kehitetään Seudullista palvelutuotantoa kehitetään Kunnan väkiluvun kasvaessa ja väestön ikääntyessä peruspalveluiden saatavuus ja laadukkuus turvataan Palvelutarjonta pidetään seudullisesti kilpailukykyisenä taloudellisten resurssien sallimissa rajoissa Vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja käytetään kunnan oman palvelutuotannon rinnalla kun se on järkevää ja taloudellisesti perusteltua Palvelurakenteita uusitaan tavoitteena tehokkuus ja tuottavuus sekä asiakkaan palvelutarpeen oikea kohdentaminen Kangasala osallistuu seudulliseen ja yhteistoiminta alueiden kuntien palveluyhteistyöhön aktiivisesti Tavoitteena on että kuntalaisten olisi mahdollista käyttää monia palveluita yli kuntarajojen Isäntäkuntana Kangasala toimii vastuullisesti Val 14 11 2011 strategian muutos Perusopetusta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin lasten ja nuorten hyvinvointia edistäen Oppilaille turvataan tasavertaiset kasvu ja oppimismahdollisuudet antamalla laadukasta opetusta
  http://www.kangasala.fi/kunta_ja_hallinto/strategiat/kuntastrategia/strategiset_paamaarat/ (2012-05-31)