archive-fi.com » FI » K » KIMITOONSNATUR.FI

Total: 112

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vi träffas på Skördemarknad den 12/9! | Kimitoöns Natur
  fortsättning står och väger Vi söker alltså gamla och nya medlemmar som vill medverka aktivt Har du idéer som du skulle vilja förverkliga genom föreningen Och kanske samla andra människor kring projektet Eller representerar du en organisation som kunde vara intresserad av samarbete med vår lokala naturskyddsförening Eller har du speciella färdigheter eller kunskaper med koppling till naturen i fritt tillstånd Eller om du har till exempel kontakter eller tillträde

  Original URL path: http://www.kimitoonsnatur.fi/2015/09/vi-traffas-i-skordemarknad-den-129/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Medlemsbrev 1/2015 | Kimitoöns Natur
  av en kort inledning i ämnet i Blåmusslans auditorium kl 20 En uggleutflykt i mörkret är en upplevelse Vårvintern är den mest optimala tiden för att höra dessa nattaktiva fåglars läten med lite tur kan vi även höra berguven Ifjol hörde man bl a kattugglan Under utflykten stannar vi till vid Kajs uggleställen utmed vägen från Kasnäs till Dalsbruk Resan görs tillsammans i bilar Utflykten tar ungefär 2 timmar Om du vill ha skjuts från Dalsbruk till Kasnäs kontakta info a kimitoonsnatur fi Man kan också komma överens om skjuts på föreningens Facebook sida Verksamhet under 2014 i korthet I fjol anordnade föreningen fyra utflykter till Stormossen i Dragsfjärd för att göra området bekant för allmänheten Som teman hade man djurspår på vintern vårtecken de vilda blommornas dag och på hösten tickor Vädjanden skickades till kommunen för fortsatt syrsättning av Dragsfjärden till Forststyrelsen för att skydda Stormossen och till Konstsamfundet och kommunen för ökat samarbete och för att skydda skogarna vid Purunpää och Dalsbruk Talko mot främmande arter Jättebalsamin bekämpades flitigt i kommunens södra delar i Ölmos Kärra Lövö och Dalsbruk I ytterskärgården förstördes bestånd av vresros vid två båtutflykter Talkodagarna särskilt i ytterskärgården var fina upplevelser I höstas utmanade vi alla byalag att delta i talkoarbetet Bekämpningen ska fortsätta nu på sommaren Finansieringsfrågan blir klar under våren Händelser under kommande vår och sommar De Vilda blommornas dag arrangeras på Örö lördagen den 13 6 Tidsschemat och transporten blir klara under våren Den samnordiska dagen har som syfte att främja den allmänna kunskapen om växter och att erbjuda naturupplevelser till så många som möjligt I september ska vi delta i Dalsbruks medeltidsmarknad Den kloka gumman sätter oss in i medeltida naturmedicin och örternas hemligheter Tidsschemat för kommande händelser är fortfarande öppet men du kan följa oss på våra förnyade hemsidor

  Original URL path: http://www.kimitoonsnatur.fi/2015/03/medlemsbrev-12015/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Verksamhetsplan för år 2015 | Kimitoöns Natur
  Vi tar ställning i frågor som hör till föreningens verksamhetsområde och eftersträvar att påverka även övriga betydelsefulla ärenden Vi följer också med vindkraftsprojekten på Kimitoön och tar åtgärder ifall betydande hot mot naturvärden uppstår 2 Skogsnaturskydd Vi strävar efter att påverka skogsbruket i Kimitoön både vad kommunens och samfälligheters skogar beträffar Vi främjar grundandet av nya naturskydds och rekreationsområden och vi främjar förverkligandet av skogsskyddsplanen METSO År 2015 fortsätter föreningen att föra en kampanj för Dragsfjärds Stormossen I skogsskyddsfrågor samarbetar vi med Skogssektionen vid Egentliga Finlands Naturskyddsdistrikt och med andra föreningar 3 Utflykter och kurser 2015 ordnar föreningen på våren den traditionella uggleutfärden På våren gör vi en utflykt till fågeltornet i Galtarby Naturblommans dag firar vi på Örö Vi strävar till att också arrangera en geocaching kurs för ungdomar 4 Främmande arter i miljön Kampen mot främmande växtarter som inleddes 2014 fortsätter vi vi ordnar talkon och påverkar genom informationsspridning Arbetet koordineras av en arbetsgrupp för främmande arter som koordineras av Sana Mari Kunttu Jättebalsam talkon ordnas åtminstone i ölmos Dalsbruk och Kärra Dessutom följer vi upp utrotningen av vresros på de ställen vi jobbade på 2014 I enlighet med våra resurser strävar vi till att börja med nya platser för bekämpning och nya platser där vi finner främmande arter upptecknar vi noggrant för vidare uppföljning www vieraslajit fi Vi kallar även andra föreningar som verkar på Kimitoön att delta i talkon för att utrota främmande arter 5 Fågeltornet Vi har hand om fågeltornet i Galtarby Västanfjärd 6 Information Kimitoöns Natur rf upprätthåller hemsidor på adresserna www kimitoonsnatur fi och uppdaterar aktuella händelser och Elämäntaparemontti bloggen dit Diskussionforum om händelser och aktuella ärenden är Kimitoöns natur Kemiönsaaren luonto Facebook gruppen Dessutom delar vi ut information om höst och vårmötet händelser och aktuellt via vårt medlemsblad som utkommer två gånger

  Original URL path: http://www.kimitoonsnatur.fi/2014/12/verksamhetsplan-for-ar-2015/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Medlemsbrev 2/2014 | Kimitoöns Natur
  Eller är du intresserad av att delta i arbetet för naturskydd på något annat sätt Kan du kanske följa upp aktuella planerit ningar eller ställa upp som guide i naturen föreläsare bloggare vägkostansvarig Giv dig till känna nu är det tid att slå fast verksamheten för nästa år Du är varmt välkommen FÖRVERKLIGADE OCH KOMMANDE HÄNDELSER Till Stormossen i Dragsfjärd arrangerade vi fyra utflykter med teman djurspår på vintern vårtecken i naturen de vilda blommornas dag och tickor samt tecken på gammal skog Föreningen har länge försökt få området skyddat Kimitoöns kommun beslöt i Stormossen skydda två skogsområden till sammans 25 hektar Också församlingen har skyddat ett litet skogsområde där med hjälp av Kimito öns natur rf Fortstyrelsen beslöt att inte skydda sin skog som gränsar till dessa områden trots väd janden från föreningen Med bistånd av föreningen lät en privat skogsägare skydda sin mark genom METSO programmet I höst har Konstsamfundets planerade avverkningar i Purunpää och Dalsbruk området väckt diskus sion Föreningen strävar till att de värdefullaste områdena skall bevaras I år hade vi fyra jättebalsamin talkon och två vresrostalkon Bekämningen mot främmande arter skall fortsätta med jättebalsamin talko i Ölmos Dalsbruk och Kärra sommaren 2015 Därtill kommer vi att sköta eftervården av de ställen där vi 2014 utrotade vresros I enlighet med våra resurser strävar vi att även på nya ställen utrota vresrosen Vi har utmanat byalag och andra grupper att komma med och delta i kampen mot jättebalsaminen Det finns en egen facebookgrupp om kampen mot jättebalsaminen https www facebook com groups jattebalsamin Nästa sommar planerar vi att fira de vilda blommornas dag på Örö mer information får ni närmare Den traditionella uggleutfärden ska också arrangeras nästa vår Vår avsikt är även att främja ett an svarsfullt levnadssätt via kampanjen Elämäntaparemontti Vår kommunikation och information får snart

  Original URL path: http://www.kimitoonsnatur.fi/2014/11/kimitoons-natur-rf-medlemsbrev-2201/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kimitoöns natur rf föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet | Kimitoöns Natur
  Konstsamfundets verksamhet en stor betydelse för hur öns natur och miljö ser ut Naturen som dragningskraft är hotad i och med intensivt skogsbruk trots att just naturen för många varit den viktigaste orsaken till att flytta till vår kommun Man kan när som helst ändra principer för idkandet av skogsbruk Det skulle vara aktuellt att göra det nu och det skulle även vara i kommunens intresse att principerna ändras Det intensiva skogsbruk som Konstsamfundet idkar har väckt oro bland kommuninvånarna Flera områden som varit värdefulla både med tanke på rekreation och naturvärden har redan förlorats Kommuninvånarna har bl a oroat sig för att Konstsamfundet på sitt naturskyddsområde i Ölmos Långsidan Purunpää får göra stora kalhyggen och även lyfta stubbarna Enligt skyddsbestämmelsernaär detta tillåtet men det förstör naturens mångfald och områdets rekreationsvärde Området i sin helhet är trots allt på de ställen miljön bevarats ett populärt utfärdsmål både för den lokala befolkningen fritidsboende och resenärer Vi föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet vars målsättning är att Konstsamfundet skulle avstå från att göra hyggen i Purunpää vid Hammarbodasjöns västra strand i Dalsbruks omgivning och kring Ölmos simstrand Därtill borde kommunen kartlägga andra för invånarna och turisterna viktiga områden på vilka

  Original URL path: http://www.kimitoonsnatur.fi/2014/11/kimitoons-natur-rf-foreslar-att-kimitoons-kommun-paborjar-forhandlingar-med-konstsamfundet/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Meddelanden och ställningar | Kimitoöns Natur | Sida 2
  talkoarbetet för att få koll på jättebalsaminen Byaföreningarna är centrala för de kan ordna talkon i den egna byn Kimitoöns natur r f ordnade förra sommaren utrotningstalkon av jättebalsaminen i Dalsbruk Lövö Kärra och Ölmos Vi fortsätter arbetet även nästa år Kom med och anmäl er förening att delta i utrotningstalkon före den 1 1 2015 email protected eller tel 050 3066485 Välkommen att diskutera om Kimitoöns jättebalsamin utmaningen på Facebook sidorna t ex var vi borde ha talkon samt vinkar om förekomsten av jättebalsamin www facebook com groups jattebalsamin Fotona Panu Kunttu Mer uppgifter om jättebalsaminen och om hur vi kan avvärja hotet den utgör Ymparisto fi Jättepalsaminen Vieraslajit fi Jättipalsami Tillsammans ger vi fart åt utrotningen av jättebalsaminen Meddelanden och ställningar Finlands naturskyddförbunds förtjänstmärke i silver till Panu Kunttu 21 05 2013 Mohanjith Sudirikku Hannadige Dragsfjärdsbon Panu Kunttu belönades med Finlands naturskyddsförbunds förtjänstmärke i silver för sina insatser inom natur och miljöskyddarbete Fortsätt läsa Finlands naturskyddförbunds förtjänstmärke i silver till Panu Kunttu Meddelanden och ställningar 11 11 2011 Omya har beslutat att inte bygga den kraftledning som bolaget ända sedan början av 2000 talet planerat mellan Påvalsby och Förby 11 11 2011 Teija Orsaken är de försämrade framtidsutsikterna inom skogsindustrin Omya tillverkar kemikalier för pappersindustrin och enligt VD Antti Salminen finns det inte någon orsak att tro att fabriken skulle behöva mera elektricitet i framtiden Därför behöver man inte heller någon ny kraftledning Fortsätt läsa 11 11 2011 Omya har beslutat att inte bygga den kraftledning som bolaget ända sedan början av 2000 talet planerat mellan Påvalsby och Förby Meddelanden och ställningar Åbo förvaltningsdomstol har i sitt beslut den 13 9 2011 konstaterat Kimitoöns kommuns detaljplaneändring för Dragsfjärds kyrkby lagstridig gällande områdets östra del 13 09 2011 Teija Förvaltningsdomstolen bedömer att de gjorda observationerna av flygekorre påvisar att

  Original URL path: http://www.kimitoonsnatur.fi/category/meddelanden-och-stallningar/page/2/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ge en personlig och ekologisk julklapp – en utflykt! | Kimitoöns Natur
  vad du ska ge någon i julklapp Utflykter är roliga julklappar för alla åldrar Du kan välja ett färdigt presentkort i pdf format med skogsutflykt eller skärgårdsutflykt som tema Skriv ut presentkortet och fyll i mottagares namn och ditt namn Utflyktens tid och plats kan beslutas senare En skärgårdsutflykt som present En skogsutflykt som present Lahjaksi saaristoretki Lahjaksi metsäretki God jul och ha en skön utflykt Inläggsnavigering Föregående inlägg Lasse

  Original URL path: http://www.kimitoonsnatur.fi/2015/11/ge-en-personlig-och-ekologisk-julklapp-en-utflykt/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pekka Turunen | Kimitoöns Natur
  julklapp en utflykt 30 11 2015 Pekka Turunen Har du svårt att komma på vad du ska ge någon i julklapp Utflykter är roliga julklappar för alla åldrar Du kan välja ett färdigt presentkort i pdf format med skogsutflykt eller skärgårdsutflykt som tema Skriv ut presentkortet och fyll i mottagares namn och ditt namn Utflyktens tid och plats kan beslutas senare En skärgårdsutflykt som present En skogsutflykt som present Lahjaksi

  Original URL path: http://www.kimitoonsnatur.fi/author/pekka/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive



 •