www.archive-fi.com » FI » K » KONKURSSIASIAMIES.FI

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Konkurssiasiamiehen toimisto - Vanhempia suosituksia
  tarkastus 10 2004 Konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksesta 8 2004 Velkojainkokouksen järjestäminen ja päätösvallan käyttö 7 2004 Velallisselvitys 3 2004 Pesänhoitajan palkkio 13 2004 13 2002 Liitteet Työsuhteisiin liittyvät kysymykset konkurssissa 4 2004 15 2003 Työsuhteisiin liittyvät kysymykset konkurssissa 14 2002 Takaisinsaannista konkurssissa 13 2002 Konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksesta 2 96 Velkojainkokouksen järjestäminen ja kokouksen pöytäkirjaaminen 1 95 Konkurssihallinnon vuosittainen selontekovelvollisuus 4 96 Konkurssipesän kirjanpito ja tarkastus 5 97 Eräitä väliaikaisen pesänhoitajan tehtäviä
  http://www.konkurssiasiamies.fi/27515.htm (2012-06-04)


 • Konkurssiasiamiehen toimisto - Yhteystiedot
  02956 65102 GSM 050 557 8970 Toimistopäällikkö Pekka Pulkamo puhelin 02956 65125 GSM 040 508 5401 Konkurssiylitarkastaja Mika Heinonen puhelin 02956 65109 GSM 050 421 7658 Konkurssiylitarkastaja Petri Hirsimaa puhelin 02956 65106 GSM 040 508 5537 Konkurssiylitarkastaja Tuomo Kare puhelin 02956 65104 GSM 040 508 5324 Konkurssiylitarkastaja Marina Vatanen puhelin 02956 65107 GSM 050 402 6650 Toimistosihteeri Tiina Narvanne puhelin 02956 65103 GSM 040 738 5597 Osastosihteeri Anneli Rauhaniemi puhelin
  http://www.konkurssiasiamies.fi/tulostus/3918.htm (2012-06-04)

 • Konkurssiasiamiehen toimisto - Suunnittelun ja seurannan asiakirjat
  Toimintakertomus 2010 761kB Toimintakertomus 2009 39kB Tulosneuvotteluasiakirja vuodelle 2010 36kB Toimintakertomus 2008 pdf 37kB Tulosneuvotteluasiakirja vuodelle 2009 pdf 36kB Tulosneuvotteluasiakirja vuodelle 2008 pdf 39kB Toimintakertomus 2007 pdf Viimeksi päivitetty 25 05 2012 Konkurssiasiamiehen toimisto Bulevardi 30 B 2 krs PL
  http://www.konkurssiasiamies.fi/tulostus/40816.htm (2012-06-04)

 • Konkurssiasiamiehen toimisto - Konkurssiasiamiehen toimiston tiedonhallintajärjestelmä
  esittely KOSTItilaisuus 30 1 2012 pdf 658kB Kysymykset ja vastaukset KOSTI Tarjouspyynto kysymyksetjavastaukset pdf 114kB Viimeksi päivitetty 03 02 2012 Konkurssiasiamiehen toimisto Bulevardi 30 B 2 krs PL 157 00121
  http://www.konkurssiasiamies.fi/tulostus/57318.htm (2012-06-04)

 • Konkurssiasiamiehen toimisto - Linkit
  ja sitä ylläpitää Oikeusrekisterikeskus Rekisterin tarkoituksena on lisätä yleisten kuulutusten julkisuutta ja ajantasaisuutta sekä parantaa tietojen saatavuutta ja siten velkojien edunvalvontaa Kuulutusrekisteri International Association of Insolvency Regulators IAIR Viimeksi päivitetty 26 10 2004 Konkurssiasiamiehen toimisto Bulevardi 30 B 2 krs
  http://www.konkurssiasiamies.fi/tulostus/27425.htm (2012-06-04)

 • Konkurssiasiamiehen toimisto - TYÖSUHTEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET KONKURSSISSA 4/2004 (Sisältöä muutettu 14.3.2008; muutokset lihavoitu kohdissa 5.3, 8, 9 ja 10; LIITE PÄIVITETTY 24.4.2012)
  jaeta asettamishetken kellonlyömän ja työssäolotuntien jakautumisen mukaan kahtia vaan konkurssikäytännössä asettamispäivän palkka katsotaan valvottavaan konkurssisaamiseen kuuluvaksi Työpalkat lomakorvaus ja muine liitännäisineen konkurssin ajalta ovat konkurssipesän massavelkaa Ne on siis maksettava konkurssipesän omina velkoina pesästä päältäpäin ilman konkurssivalvontaa Jos palkanmaksu työsuhteen päättyessä viivästyy on työntekijöillä TSL 2 16 n mukaan oikeus saada odotusajan palkkana enintään kuuden päivän palkka Myös tämä massavelkaisen palkkasaatavan viivästymisestä aiheutuva odotusajan palkka katsotaan massavelaksi Sitä vastoin ennen konkurssin alkamista maksamatta jääneisiin ja konkurssissa valvottaviin työpalkkasaataviin perustuvat odotusajan palkat eivät ole konkurssipesän massavelkaa KKO 1993 100 Irtisanomisajan massavelkaiset palkat on työntekijälle maksettava jo pelkästä käytettävissä olosta vaikka työtä ei tosiasiassa olisi enää konkurssin alettua tarjolla Työntekijällä on oikeus käyttää myös työsuhteeseen kuuluvia luontaisetuja irtisanomisaikana Jos konkurssipesä ei voi niitä tarjota tulee sen korvata luontaisedun verotuksessa käytetty raha arvo Työsuhteeseen palkkaetuna kuuluvaa asuntoetua koskee TSL 13 5 jonka mukaan työntekijällä on oikeus käyttää asuinhuoneistoa työsuhteen päättyessä asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain 481 1995 92 ssä vuokranantajan irtisanomisajaksi säädetyn ajan Konkurssipesällä on kuitenkin oikeus periä huoneiston käytöstä vastiketta työsuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta Konkurssipesän tulee maksaa massavelkaiset palkat omista varoistaan Jos konkurssipesän käteisvarat eivät riitä voidaan palkkoja hakea palkkaturvasta kohdassa 5 kerrotulla tavalla 4 VELVOLLISUUS ANTAA VUOSI ILMOITUS Verohallinnolle annettavalla vuosi ilmoituksella työnantaja ilmoittaa palkansaajittain maksamansa palkat ja muut suoritukset Palkansaajan verotus toimitetaan pitkälti työnantajan vuosi ilmoituksen perusteella Vuosi ilmoitus annetaan yleensä viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun lopussa Verotusmenettelylain 3 luvussa säädetään sivullisten joihin kuuluvat työnantajat tiedonantovelvollisuudesta ja sen laiminlyömisen seuraamuksista Konkurssitilanteessa pesänhoitajan on varmistuttava siitä että työnantajan tiedonantovelvollisuus hoidetaan asianmukaisesti Tarvittaessa pesänhoitajan on annettava vuosi ilmoitus Vuosi ilmoituksen tiedot on annettava oikein oikea aikaisesti ja oikealla tavalla Verohallitus on antanut vuosi ilmoitusta koskevat ohjeet ks www vero fi Verotusmenettelylain 3 22a n 24 6 2004 565 mukaan verohallinnolle annettavan vuosi ilmoituksen ja muun tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu Laiminlyöntimaksu määrätään täysin sadoin euroin ja sen suuruus enintään 15 000 euroa määräytyy laiminlyönnin vakavuuden mukaan Jos vuosi ilmoituksen antaminen ei ole lainkaan mahdollista esimerkiksi konkurssiin menneen yrityksen palkkakirjanpidon puutteellisuuden vuoksi pesänhoitajan on laiminlyöntimaksun välttämiseksi ilmoitettava esteestä verohallinnolle Vuosi ilmoituksen antamiselle on myös mahdollista hakea lykkäystä jos ilmoitusta ei ole mahdollista antaa säädettynä aikana Hakemus vuosi ilmoituksen antamisajan pidentämiseen on tehtävä verovirastolle ennen säännönmukaisen antamisajan päättymistä 5 PALKKATURVA ASIOIDEN HOITAMINEN 5 1 Työsuhdesaatavaluettelo Pesänhoitajan on viipymättä konkurssin alettua laadittava palkkaturvalain 866 98 13 n mukainen luettelo maksamatta olevista työsuhteesta johtuvista saatavista Tämä työsuhdesaatavaluettelo laaditaan pesäluetteloa ja palkkaturva asioiden hoitamista varten ja se liitetään pesäluetteloon Pesänhoitajan on yhdessä TE keskuksen kanssa selvitettävä mitkä työsuhdesaatavaluetteloon merkityistä saatavista voidaan maksaa palkkaturvana Pesänhoitajan on varattava työntekijöille tai näiden edustajille tilaisuus lausua käsityksensä luetteloon merkityistä saatavista Konkurssilain 12 luvun 8 n 2 momentin mukaan työsuhdesaatavaluetteloon otettu saatava katsotaan valvotuksi 5 2 Työntekijöiden palkkaturvahakemukset Palkkaturvan hakijana voi palkkaturvalain 10 2 n mukaan olla työntekijä itse tai työntekijäjärjestö jolle työntekijä on siirtänyt saatavansa perittäväksi Hakemus voi pohjautua pesänhoitajan laatimaan työsuhdesaatavaluetteloon Pesänhoitajan tulee perehtyä palkkaturvahakemuksiin ja antaa niistä perusteltu lausunto pyydetyssä ajassa TE keskukselle Pesänhoitajan tulee riitauttaa aiheettomiksi katsomansa saatavat TE keskus ohjaa antamassaan päätöksessä hakijan jonka saatava on riitautettu valvomaan sen konkurssissa 5 3 Konkurssipesän palkkaturvahakemus Konkurssipesä voi myös hakea palkkaturvaa työntekijöiden puolesta Palkkaturva asetuksen 7 n mukaan konkurssipesän toimiminen palkkaturvan hakijana työntekijöiden lukuun edellyttää TE keskuksen suostumusta Tärkeätä on että pesänhoitaja heti konkurssin alkaessa ottaa yhteyttä TE keskukseen silloin kun konkurssivelallisen palveluksessa edelleen on työntekijöitä Näin voidaan yhteistyössä yrityksen palkanlaskennan ja TE keskuksen kanssa päästä oikea aikaiseen palkanmaksuun ja välttää odotusajan palkkojen ja viivästyskorkojen maksaminen Konkurssipesän tulee hakea vain selviä ja riidattomia palkkasaatavia Pesänhoitajan on ilmoitettava työntekijöille mitä saatavia heille on palkkaturvana haettu Palkkaturvalain 938 2004 4 2 momentin mukaan konkurssipesä hakee palkkaturvana bruttomääräisiä palkkasaatavia työntekijäin eläkemaksulla ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä ja TE keskus maksaa palkat pesän tilille Konkurssipesän on toimitettava ennakonpidätys ja tehtävä mahdolliset muutkin pidätykset ay jäsenmaksu ulosoton maksukielto palkkaturvana haettuja palkkoja työntekijöille maksettaessa Pidätetyt määrät on välittömästi tilitettävä niiden saajille Konkurssipesän on palkkaturvaa maksettuaan ilmoitettava verohallinnolle ennakonpidätyksen alaisena palkkana työntekijän palkkaturvan määrä josta ei ole toimitettu ennakonpidätystä eikä vähennetty työntekijän työeläkevakuutusmaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua Lisäksi konkurssipesän on ilmoitettava verohallinnolle palkkaturvasta vähennetyt työntekijän työeläkevakuutusmaksut ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Konkurssipesän on palkkaturvaa maksettuaan ilmoitettava Eläketurvakeskukselle työntekijän eläkepalkkana työntekijän palkkaturvan määrä josta ei ole toimitettu ennakonpidätystä eikä vähennetty työntekijän työeläkevakuutusmaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua Pesänhoitaja voi jättää ilmoituksen Eläketurvakeskukselle tekemättä vain siinä tapauksessa että hän on varmistanut että palkkaturvaviranomainen hoitaa ilmoituksen Jos työntekijä katsoo että konkurssipesä ei ole ottanut kaikkia hänen mielestään oikeutettuja työsuhdesaatavia palkkaturvahakemukseensa hän voi tehdä näistä saatavista oman hakemuksen TE keskukseen tai pyytää työntekijäjärjestöä tekemään hakemuksen puolestaan Myös tämä hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä Hakemuslomakkeita voi tulostaa osoitteesta www lomake fi TE keskus antaa tarkempia palkkasaatavien laskentaohjeita 6 VELVOLLISUUS ANTAA TYÖTODISTUS TSL 6 7 n mukaan työntekijällä on työsuhteen päättyessä oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä Konkurssitilanteessa pesänhoitajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus josta ilmenevät työsuhteen kesto työtehtävien laatu ja työsuhteen päättymisen syy Arvion antaminen työntekijän työtaidosta ja käytöksestä kuuluu työnantajalle Pesänhoitaja saattaa lisäksi olla velvollinen antamaan vielä erikseen työntekijälle työtodistuksen konkurssipesän lukuun tehdystä työstä Hyvän pesänhoitotavan mukaista on että pesänhoitaja ilman eri pyyntöä pyrkii antamaan kaikille työntekijöille työtodistuksen Tässä pesänhoitajan kannattaa käyttää apunaan konkurssipesän palveluksessa irtisanomisajan olevia työntekijöitä 7 LIIKKEEN LUOVUTUS KONKURSSISSA Konkurssipesän suorittama liiketoiminnan luovutus voi muodostaa työoikeudellisen liikkeen luovutuksen yhtä hyvin kuin toiminnassa olevan yrityksenkin tekemä Pesänhoitajan tulee aina selvittää työoikeudellisen liikkeen luovutus kriteerin täyttyminen joka tulee ratkaistavaksi yleisten työoikeudellisten normien ja oikeuskäytännön mukaisesti TSL 1 10 n pääsäännön mukaan työnantajan liikettä luovutettaessa luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle TSL 1 10 3 n säännöksellä on pyritty helpottamaan liikkeen luovutuksia konkurssitilanteessa Sen mukaan luovutuksensaaja ei vastaa ennen luovutusta erääntyneistä työntekijän palkka ja muista työsuhteesta johtuvista saatavista jos luovuttajana on konkurssipesä KonkL n 3 9 n mukaan konkurssisaatavat katsotaan konkurssissa erääntyneiksi mikä koskee myös työntekijän palkka tai muuta työsuhteesta johtuvaa saatavaa Tämä merkitsee että konkurssipesän liikkeen luovutuksessa luovutuksensaajalle ei siirry vastuuta ennen konkurssiin asettamista kertyneistä työsuhdesaatavista Edellisestä poiketen luovutuksensaaja on kuitenkin vastuussa ennen luovutusta erääntyneistä
  http://www.konkurssiasiamies.fi/tulostus/43039.htm (2012-06-04)

 • Konkurssiasiamiehen toimisto - 8/97 Pesänhoitajan palkkio
  10 000 000 50 100 0 25 Palkkion määrään lisätään arvonlisävero Konkurssipesät joiden todennäköinen rahaksimuuttoarvo ylittää 10 000 000 mk poikkeavat yleensä niin paljon tavanomaisista pesistä että niiden osalta palkkio tulee harkita tapauskohtaisesti tätä suositusta soveltuvin osin noudattaen 4 2 Uskotun miehen ja toimitsijamiehen palkkio Uskotun miehen ja toimitsijamiehen palkkioon sisältyvät edellä kohdassa 3 2 selostetut tavanomaiset tehtävät Palkkion määräytymisperusteena on konkurssipesän rahaksimuuttoarvo Vaikka palkkio määräytyy pesän rahaksimuuttoarvon mukaisesti kokonaissummana pesänhoitajan on kuitenkin aina pyynnöstä esitettävä velkojille selvitys suorittamistaan tehtävistä pesänhoitajan selonteon lisäksi katso suositus 1 15 11 1995 Rahaksimuuttoarvossa ei oteta huomioon saatavia jotka ovat tulleet kuitatuiksi kuten pankkitileillä olleet varat Uskottujen miesten ja toimitsijamiesten kohtuullinen yhteispalkkio edellä kohdassa 3 2 mainituista tavanomaisista toimenpiteistä määrätään alla kuvatuissa rajoissa Uskotun ja toimitsijamiehen palkkion alaraja ks myös kuvio 3 ja kuvio 4 Pesän todennäköinen rahaksimuuttoarvo mk Palkkion vakioerä mk Palkkio rahaksimuuttoarvon alarajan ylittävältä osalta 100 000 200 000 25 000 15 200 000 500 000 40 000 11 500 000 1 000 000 73 000 10 1 000 000 2 000 000 123 000 7 2 000 000 5 000 000 193 000 3 5 5 000 000 10 000 000 298 000 2 25 Uskotun ja toimitsijamiehen palkkion yläraja ks myös kuvio 3 ja kuvio 4 Pesän todennäköinen rahaksimuuttoarvo mk Palkkion vakioerä mk Palkkio rahaksimuuttoarvon alarajan ylittävältä osalta 100 000 200 000 30 000 18 200 000 500 000 48 000 12 5 500 000 1 000 000 85 500 11 1 000 000 2 000 000 140 500 7 5 2 000 000 5 000 000 215 500 4 5 000 000 10 000 000 335 500 2 6 Palkkion määrään lisätään arvonlisävero Pesät joiden rahaksimuuttoarvo on yli 10 000 000 mk ovat yleensä niin paljon tavanomaisista konkurssipesistä poikkeavia että niiden osalta palkkio on harkittava tapauskohtaisesti tätä neuvottelukunnan suositusta soveltuvin osin noudattaen Palkkiota voidaan korottaa tai alentaa vaihteluvälin rajoissa tai erityisistä syistä myös sen ala ja ylärajojen ulkopuolelle kohtuuden mukaan esimerkiksi seuraavien seikkojen perusteella pesän koko ja laatu velallisen toimiala pesän omaisuuden luonne velkojien lukumäärä pesänhoidon aiheuttama työmäärä pesänhoidossa tarvittava erityinen asiantuntemus pesänhoidon tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus kokonaispalkkio ei vastaa yleistä tasoa kooltaan vastuultaan ja työmäärältään vastaavissa konkurssipesissä Palkkio kahden tai useamman pesänhoitajan välillä jaetaan heidän vastuunsa ja työmääränsä mukaisessa suhteessa ellei muuta ole sovittu Jakoperuste on sama jos eri henkilöt ovat toimineet uskottuina miehinä ja toimitsijamiehinä Jos väliaikainen pesänhoitaja on jo tehnyt sellaisia realisointitoimia jotka tavallisesti kuuluvat uskotun miehen ja toimitsijamiehen tehtäviin nämä tulot eivät kerrytä uskotun miehen ja toimitsijamiehen palkkiota Palkkio väliaikaisen pesänhoitajan realisointitoimista maksetaan väliaikaiselle pesänhoitajalle edellä esitetyn taulukon mukaisesti omaisuuden rahaksimuuttoarvosta Velkojainkokous voi päättää uskotun miehen ja toimitsijamiehen palkkiosta toimenpideperusteisesti muun muassa silloin kun pääosa pesän varoista on pantattu pesä on käytännössä varaton tai konkurssi raukeaisi jollei velkoja ottaisi vastatakseen sen kustannuksista ja realisointituloksen syntyminen on pääasiassa pesänhoitajan ajamien takaisinsaantikanteiden ja muiden vastaavien toimenpiteiden varassa tai toimenpidepalkkion käyttämiseen on muu erityinen syy Velkojainkokous päättää toimenpidepalkkion määräytymisperusteesta Neuvottelukunta suosittaa että velkojainkokous ottaisi toimepidepalkkion määräytymisperusteen käsiteltäväkseen mahdollisimman aikaisessa pesänhoidon vaiheessa Palkkion määräytymisperusteesta päätettäessä on otettava huomioon kuinka paljon
  http://www.konkurssiasiamies.fi/tulostus/2266.htm (2012-06-04)

 • Konkurssiasiamiehen toimisto - 10/98 Liite
  Selvittäjän ja valvojan palkkio Velkojat velan peruste määrä Tarkoituksenmukainen jaottelu omiksi ryhmikseen 2 2 Palkkavelat Työntekijäkohtainen erittely yleensä liitteenä 2 3 Rahoituslaitosvelat Velkoja velan määrä annetut vakuudet velkakirjat tarvittaessa liitteenä 2 4 Vakuutusmaksuvelat Velkoja velan määrä 2 5 Verovelat Veroviranomainen Veron peruste ja määrä 2 6 Vuokravelat Vuokranantaja vuokrakohde velan määrä 2 7 Tilivelat Velkoja osoite velan määrä 2 8 Muut velat Velkoja osoite velan peruste määrä VELAT YHTEENSÄ III PANTIT TAKAUKSET YRITYSKIINNITYKSET Selvitys velkojen määrään vaikuttavista annetuista vakuuksista IV YHTEENVETO VARAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ VELAT VAROJA SUUREMMAT PIENEMMÄT Yllä olevan X Oy n varoista ja veloista laaditun pesäluettelon olen saanut tutustuttavakseni päivänä ja vakuutan oikeaksi valan velvoituksin Paikka ja päiväys Velallisen edustaja V PESÄNHOITAJAN ARVIO JAKO OSUUKSISTA X Oy n konkurssipesän varoista ja veloista laadittu luettelo osoittaa että konkurssipesän varojen todennäköinen realisointikertymä on mk Pesän varat riittävät väliaikaisen pesänhoitajan näkemyksen mukaan täysimittaiseen konkurssimenettelyyn Pesänhoitajan näkemyksen mukaan vain vähäinen osa konkurssipesässä olevista raaka aineista voidaan työntekijöiden irtisanomisaikana valmistaa valmiiksi tuotteiksi ja realisoida käyvällä hinnalla Velallisen valmistamien tuotteiden huonon menekin vuoksi liiketoiminnan jatkaminen ei konkurssipesän toimesta tule kysymykseen Tämän vuoksi raaka aineet ja puolivalmisteet on pesäluettelossa pääosin arvioitu siihen hintaan joka niistä tässä kunnossa saadaan Velallisen omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnityksiä
  http://www.konkurssiasiamies.fi/tulostus/2269.htm (2012-06-04)