archive-fi.com » FI » K » KRISTAKIURU.FI

Total: 377

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Puhe koulun kerhotoiminnan valtakunnallisessa ajankohtaistilaisuudessa Helsingissä 4.10.2013 | Krista Kiuru
  lisätty nostamalla ohjaustunnin hintaa jotta toimintaa voitaisiin järjestää entistä paremmin todellista tarvetta vastaavasti Odotukset ovat siis olleet kovat ja panostuksiakin on tehty Mutta mitä on saatu aikaan Vastaus paljon Siitä että paljon on saatu aikaan kuuluu kiitos ennen kaikkea niille ihmisille jotka kerhotoimintaa kaikkialla maassa kehittävät Niin koulun kerhotoiminta kuin aamu ja iltapäivätoimintakin ovat kehittyneet laajentuneet ja monipuolistuneet Yhä useampi oppilas on päässyt osalliseksi koulun kerhotoiminnasta Kun vuonna 2008 koulujen kerhoja oli noin 2 000 määrä on nyt 27 500 Koulujen kerhotoiminnassa on mukana 96 prosenttia kouluista 2 501 koulua Lukuvuonna 2013 2014 kerhotoimintaan osallistuu jo 60 prosenttia peruskoululaisista eli noin 320 000 oppilasta Koulun kerhotoimintaan osallistuvista on vuosiluokkien 1 6 oppilaita noin 71 prosenttia ja vuosiluokkien 7 9 oppilaita 29 prosenttia Toiminnassa on mukana 341 opetuksen järjestäjää Vain 13 Manner Suomen kuntaa ei ole hakenut Opetushallituksen jakamaa kerhotoiminnan kehittämisavustusta Aamu ja iltapäivätoiminnassa haasteena on että valtionosuusrahoituksen lisäämisestä huolimatta varsinkin toisen vuosiluokan oppilaita jää edelleen vaille tarvitsemaansa toimintapaikkaa Koulun vapaa ajantoiminnan ulkopuolelle jää myös niitä lapsia jotka ehkä eniten hyötyisivät toimintaan osallistumisesta ja jotka voivat olla syrjäytymisvaarassa Meidän erityinen haasteemme ja toimintamme painopiste tulee olla näissä lapsissa Hyvät kuulijat Kunnan koulun ja kolmannen sektorin yhteistyö on tärkeää niin laadukkaan ja monipuolisen aamu ja iltapäivätoiminnan kuin kerhotoiminnankin järjestämisessä Koulun kerhotoiminta on jo varsin monipuolista ja toiminnan sisällöt tukevat monin tavoin sekä yksittäisten oppiaineiden että aihekokonaisuuksien tavoitteita Kerhotoiminnan sisältönä voi olla esimerkiksi terveisiin elämäntapoihin kasvaminen sosiaalisten taitojen vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan vahvistaminen turvakasvatus tai oppilasparlamenttitoiminta Aamu ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta tukevat kotien kasvatustyötä ja vaikuttavat paitsi kouluyhteisön myös koko yhteiskunnan hyvinvointiin Aktivoimalla ja osallistamalla lapsia ja nuoria koulun vapaa ajantoiminta ehkäisee syrjäytymistä Koska kerhonohjaajista suurin osa on opettajia koulun kerhotoiminta voi myös syventää ja parantaa opettaja oppilas suhdetta Koulun kerhotoiminnassa painotetaan viihtymistä ja yhteisöllisen tunteen luomista Kerhossa saa kavereita ja kaverisuhteet jatkuvat myös kerhotoiminnan ulkopuolella Erityisen tärkeää on saada mukaan niitä lapsia ja nuoria joilla ei muuten ole mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti Ja kuten tiedätte kerhotoiminta on myös mitä parhainta kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämisen kannalta seikka joka on erityisen keskeinen nopeasti monikulttuuristuvassa Suomessa Kuten kaikessa koulun toiminnassa myös kerhotoiminnassa lapsia ja nuoria kasvatetaan hyviin tapoihin Hyvät tavat luovat turvallisuutta ja antavat oikeanlaista tervettä itsevarmuutta Hyvät tavat auttavat lapsia ja nuoria rakentamaan onnistuneita ja kestäviä ihmissuhteita sekä koulussa että vapaa ajalla ja myös myöhemmin elämän varrella Hyvät kuulijat Olemme tänä syksynä saaneet ilahduttavia tuloksia joka toinen vuosi toteutettavasta Kouluterveyskyselystä Kyselyn tulosten mukaan nuoret kokevat yhä useammin että he tulevat kuulluiksi koulussa ja voivat vaikuttaa koulun asioihin Työilmapiiri peruskouluissa ja lukioissa on parantunut ja kiusaaminen on vähentynyt Nuorten keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa ovat vähentyneet Kouluterveyskyselyn mukaan yli 90 prosentilla nuorista on hyvä keskusteluyhteys vanhempiinsa Vanhemmat myös tietävät yhä useammin missä nuoret viettävät vapaa aikaansa Tässä hyvässä kehityksessä on varmasti oma osansa laajentuneella ja monipuolistuneella koulun kerhotoiminnalla Lasten ja nuorten hyvinvointiin sijoittaminen kerhotoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on viesti arvovalinnoista Tiukan talouden aikana viisailla päätöksillä on erityisen paljon painoa ja merkitystä Tämän päivän päätösten vaikutukset näkyvät vielä vuosikymmenten jälkeen Opetus ja kulttuuriministeriö on omasta puolestaan sitoutunut hallitusohjelman mukaisesti jatkamaan

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/puhe-koulun-kerhotoiminnan-valtakunnallisessa-ajankohtaistilaisuudessa-helsingissa-4-10-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Puhe valtakunnallisilla lastentarhanopettajapäivillä 28.9.2013 Finlandia-talolla, Helsingissä | Krista Kiuru
  ammattilaiset voivat tukea juuri näitä lapsia Jotka muuten voisivat jäädä näkymättömiksi Hiipua hiljaa tai jäädä puhkeamatta kukkaan Tätä näkökulmaa tulisi mielestäni korostaa entistä enemmän varhaiskasvatuksesta keskusteltaessa Sillä se jos jokin on tärkeää rakentaa reilumpaa ja parempaa yhteiskuntaa ja toimii lapsen parhaaksi Hyvät kuulijat Koska tiedän miten tärkeää ja hyvää työtä suomalaisissa päiväkodeissa tehdään olen ollut viime aikoina surullinen julkisen keskustelun sävyistä Eduskunnassa käsiteltiin vain muutama päivä sitten Keskustan ja perussuomalaisten välikysymystä lasten kotihoidon tuen jakamiseen liittyvistä muutosesityksistä Liian monessa puheenvuorossa suomalaista päivähoitojärjestelmää arvosteltiin laitostamisesta pidettiin lasten mahdollista nykyistä suurempaa siirtymistä palveluiden piiriin ongelmana sekä vaadittiin hoivavastuun palauttamista koteihin Tämä jos mikä on mielestäni silmien sulkemista todellisuudelta sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten tärkeän työn halventamista Kukaan ei ole esittänyt eikä esitä kotien hoivavastuun vähentämistä Perhe on aina ykkönen eikä yhteiskunta voi eikä halua viedä kasvatusvastuuta vanhemmilta tai vanhemmalta Mutta samaan aikaan tulisi ymmärtää että varhaiskasvatus paitsi tukee perheitä heidän arjessaan myös antaa lapsille ainutlaatuisia mahdollisuuksia Ystäviä sosiaalisia taitoja monipuolisia harrastuksia Opettaa toimimaan ryhmässä tapaamaan myös erilaisia ihmisiä Tätä viimeistä ryhmässä toimimista ja erilaisuuden kohtaamista haluaisin erityisesti painottaa Aikana jolloin sosiaaliset etäisyydet eri ihmisryhmien välillä uhkaavat kasvaa erityisesti taloudellisista syistä kasvaa sellaisten yhteisöjen merkitys jossa lapset ja nuoret voivat kohdata toisensa tasavertaisina yhtä arvokkaina tekemässä asioita yhdessä Haluan että suomalainen päiväkoti on se yhteisö joka tuottaa Suomessa tätä yhteisöllisyyttä ja muistuttaa tulevia polvia jokaisen ihmisen yhdenvertaisuudesta ja yhtäläisestä arvosta Ja uskon että jokainen täällä oleva yhtyy tähän toiveeseeni ja haluaa tehdä työtä nimenomaan tämän tavoitteen eteen Arvoisat kuulijat Suomen taloudessa eletään haastavia aikoja eikä yksikään sektori ole välttynyt menosopeutuksilta Vaikea taloustilanne on pakottanut meidät etsimään myös sellaisia säästökohteita jotka eivät ole olleet mieluisia Nostaisin esiin jo mainitsemani päivähoito oikeuden rajaamisen Tämä muutos tehtiin raskain sydämin kuitenkin pyrkien varmistamaan sen ettei kohtuutonta vahinkoa perheille ja ennen kaikkea lapsille tapahdu Toinen kysymys joka tulee koskettamaan myös varhaiskasvatusta liittyy kuntien tehtävien arviointiin Kun kuntien päivähoito kattoi vuonna 2012 lähes 211 000 lasta on selvää että keskustelua normien tarkastelusta tai mahdollisista säästötoimista tullaan käymään myös varhaiskasvatuksen kentässä Tässä työssä kannustan teitä olemaan aktiivisia ja aloitteellisia Pidän itse ministerinä tärkeänä että kaikki muutokset myös mahdolliset säästöpäätökset toteutetaan tavalla joka ei vaaranna varhaiskasvatuksen tavoitteita lasten välistä tasa arvoa tai heikennä alan ammattilaisten mahdollisuuksia tehdä työtään hyvin Mutta tähän tarvitaan apua Niiden ihmisten apua jotka tietävät parhaiten mitä todellisuudessa päiväkodeissa ja pihoilla tapahtuu Teidän apuanne Toivon että paitsi liitto myös alan osaajat suoraan ovat aktiivisia kertovat omia ajatuksiaan ja näkemyksiään ja osallistuvat keskusteluun Lupaan kuuntelevan korvan alttiin mielen ja hyvän tahdon Hyvät kuulijat Vaikka taloudellinen horisontti on ollut kirkkaampikin tiedän Suomen ja suomalaisten kyllä selviävän ja kulkevan tulevaisuudessa kohti parempaa aikaa Eivätkä taloudelliset ongelmat syvätkään ole syy jättää kehittämistyötä tekemättä Kuten jo todettua varhaiskasvatuslain uudistus on tekeillä ja 30 vuotta odotettu uudistus tullaan toteuttamaan vielä tämän hallituksen aikana Joustava hoitoraha joka mahdollistaa entistä helpomman työn ja perhe elämän yhdistämisen tulee voimaan Tämä on mielestäni tärkeä edistysaskel kohti sellaista työelämää joka ymmärtää entistä paremmin perheiden tarpeita Pidän myös tärkeänä että rakennepoliittisen ohjelman myötä esiopetus muuttuu velvoittavaksi Laadukas esiopetus on kaikkien lasten perusoikeus

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/puhe-valtakunnallisilla-lastentarhanopettajapaivilla-28-9-2013-finlandia-talolla-helsingissa/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Puhe Koulukuraattorit-Skolkuratorer ry:n valtakunnallisilla koulutuspäivillä Helsingissä 19.9.2013 | Krista Kiuru
  toimivat ja lainsäädännön edellyttämät opiskelu ja terveydenhuollon palvelut Tavoitteena on alueellisen ja kuntakohtaisten erojen kaventaminen sekä suunnitelmallisuuden lisääminen koko opiskeluhuoltotyöhön Eduskunnan käsittelyssä onkin yhtenäinen lakiesitys oppilas ja opiskelijahuollosta sekä toinen lakiesitys jossa hallitus esittää perusopetusta lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta koskevaan lainsäädäntöön muutoksia joilla turvataan koulujen työrauha ja lisätään hyvinvointia sekä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta Toteutuessaan molemmat lait vahvistavat monella tavalla lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta Uskon että myös tänne kokoontuneet alan ammattilaiset saavat lain voimaantulon myötä uusia mahdollisuuksia työhönsä ja työyhteisönsä kehittämiseen sekä oppilaiden hyvinvoinnin parantamiseen Hyvä yleisö Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on laadukas ja turvallinen lähikoulu Kurinpito säännöt ja valvonta muodostavat vain yhden osa alueen moninaisista koulurauhaan vaikuttavista tekijöistä Oppilaasta huolehtiminen osallistuminen vuorovaikutus sekä oppilaiden opettajien ja vanhempien välinen luottamus ovat ne avaintekijät joilla viihtyisää ja rauhallista arkea kouluissa rakennetaan Koulurauhaa voidaan merkittävästi lisätä juuri koulujen yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallistumista vahvistamalla Osana koulurauhan vahvistamista häiriökäyttäytymiseen puuttumisen keinovalikoimaa muutetaan aiempaa kasvatuksellisempaan ja ennaltaehkäisevämpään suuntaan Kasvatuskeskustelusta tulee uusi ja ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasiallisen käyttäytymiseen Jälki istunnon toteuttamistavasta säädetään aiempaa tarkemmin muun muassa kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten teettäminen tulee mahdolliseksi Monien muiden uudistusten ohella merkittävintä on että oppilas ja opiskelijahuoltoa parannetaan nyt huomattavasti Oppilas ja opiskelijahuollossa siirretään painopiste ennaltaehkäisyyn Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden opiskeluhuollon palvelut paranevat Perusopetuksen lisäksi myös kaikkien lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat saadaan kuraattori ja psykologipalveluiden piiriin Psykologin tai kuraattorin keskusteluun on päästävä laissa säädetyssä seitsemän päivän määräajassa Kiireellisissä tapauksissa keskusteluun on päästävä samana tai seuraavana päivänä Terveydenhoitajan työaika on järjestettävä siten että vastaanotolle pääsee tarvittaessa myös ilman ajanvarausta Juuri tämä nopea pääsy jonkun aikuisen ammatti ihmisen luokse on toki vain ensiaskel lapsen tai nuoren auttamisessa Kuitenkin se voi olla ratkaiseva askel ongelmien kärjistyessä Tällä hetkellä palvelujen riittämättömyyden takia esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsiville ei pystytä antamaan tukea riittävästi ja tämä epäkohta olisi korjattava pikaisesti kuntoon Oppilas ja opiskelijahuoltolaki ei sitä yksin korjaa vaan mukaan tarvitaan eri hallinnonalojen erityisesti sosiaali ja terveystoimen palveluiden lisäämistä nuorille Uuteen oppilas ja opiskelijahuoltolakiesitykseen on koottu lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset Tavoitteena on siirtää painopiste nykyisestä yksilö ja ongelmakeskeisestä toiminnasta yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltoon ja tarjota oppilaille ja opiskelijoille matalan kynnyksen tukea hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi Opiskeluhuoltoa järjestettäisiin sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä Huoltajien oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta on korostettu Lain tavoitteena on lisätä myös opiskeluhuollon suunnitelmallisuutta Koulujen työrauhaa koskevien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1 1 2014 ja oppilas ja opiskelijahuoltolain elokuun alusta 2014 Uskon että teidän kuraattoreiden kannalta on erityisen tärkeää ja kiinnostavaa että hallituksen esitys uudeksi oppilas ja opiskelijahuoltolaiksi sisältää myös säännöksen kuraattoreiden kelpoisuusvaatimuksista On erikoista että niin tärkeä työ kuin teidän työnne ja ammattinne on lainsäädännössä jätetty niin yleisluonteisen kelpoisuutta koskevan maininnan varaan Kuraattorin työ on vaativaa ja niin lasten ja nuorten kuin kuraattorin työtä tekevienkin kannalta on kohtuullista että laissa säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin kuraattorin kelpoisuudesta Arvoisat kuulijat Koulukuraattorien työllä ja osaamisella on ollut ja tulee olemaan erittäin keskeinen merkitys oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia vahvistettaessa Uuden lakiesityksen mukaan jatkossa siirrytään entistä enemmän ennaltaehkäisevään ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon Nämä korostavat kuraattorien roolia aktiivisina toimijoina koulu

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/puhe-koulukuraattorit-skolkuratorer-ryn-valtakunnallisilla-koulutuspaivilla-helsingissa-19-9-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Opetusministerin tervehdys Metropolia AMKn opiskelijoille MetroSport-tapahtumassa Olympiastadionilla 10.9.2013 | Krista Kiuru
  kuitenkin voimavarojen suuntaaminen opiskelijalähtöisen osaamisen kehittämiseen Takaamalla opiskelijoillemme kunnolliset edellytykset opintoihin ja hyvät tukipalvelut on opintoja helpompi viedä eteenpäin toivotussa tahdissa Tarpeita vastaavat kirjasto kansainvälistymis liikunta ja terveyspalvelut ovat opiskelijoille ja opintojen etenemiselle tärkeitä työkaluja Samalla pidän tärkeänä että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset ratkaistaan kestävällä tavalla On hyvä pitää mielessä että tämän päivän opiskelijat ovat niitä jotka huomenna kehittävät ideoivat ja päättävät yhteisistä asioista Näiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää Samalla tavoin henkilöstö on avainasemassa korkeakouluyhteisön kehittymisessä Henkilökunnan hyvinvointi heijastuu opiskelijoihin jolloin vaikutukset kertautuvat Työympäristöllä ja siinä tapahtuvalla vuorovaikutuksella on suuri merkitys henkilökunnan työkyvylle opiskelijan opiskelukyvylle ja koko yhteisön hyvinvoinnille Hyvät opiskelijat ja arvoisa henkilökunta Kolmas asia jota haluan osallistumisen ja ammattikorkeakoulu uudistuksen lisäksi käsitellä tervehdyksessäni liittyy koulutuksen laadun kehittämiseen entistäkin paremmaksi Tässä asiassa haluan Suomen ja suomalaisten korkeakoulujen siirtyvän kansainväliseen kärkeen myös digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäjänä Online kurssit ja kansainvälinen verkosta löytyvä koulutustarjonta haastaa parhaillaan perinteistä koulutustarjontaa On iso kysymys ratkaista miten voimme hyödyntää korkeakoulutuksessa uusia opiskeluvälineitä ja uutta tarjontaa Opiskelijat voivat olla tässä eturintamassa miettimässä miten näitä välineitä ja internetsovellutuksia voitaisiin hyödyntää Voitaisiinko online kursseilla esimerkiksi madaltaa kynnystä kansainväliseen yhteistyöhön saada parasta mahdollista osaamista käyttöön kaikilla koulutusasteilla ja kursseilla sekä luoda entistä monipuolisemmat mahdollisuudet vuorovaikutukseen ja kehittymiseen Miten tätä voitaisiin suuremmassa mittakaavassa hyödyntää osana opintoja kaikilla aloilla Ministerinä toivon myös että aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis ja tunnustamisprosessit ovat korkeakouluissa kunnossa ja opiskelijoille on selvää miten aiemmin opittua on mahdollista hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta Meillä on monia mahdollisuuksia tiivistää opintoaikoja mutta näiden toimien toteutumisessa toivon erityisesti opiskelijoiden aktiivisuutta ja henkilöstöltä kehittämisintoa Kansainvälistyminen kuuluu ammattikorkeakouluissa jokaiselle jokaisella opiskelijalla on oikeus osallistua kv toimintoihin tavalla tai toisella Jollekin vaihto voi olla mielenkiintoisin ratkaisu toiselle osallistuminen vieraskieliseen opetukseen Kansainvälisyys on luonteva osa korkeakoulutusta Ammattikorkeakoulut tarjoavat opetusta tietoja ja valmennusta kv taitoihin jotta jokaisella valmistuvalla opiskelijalla on mahdollisuudet toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä tai

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/opetusministerin-tervehdys-metropolia-amkn-opiskelijoille-metrosport-tapahtumassa-olympiastadionilla-10-9-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Puhe Seinäjoen ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa 9.9.2013 | Krista Kiuru
  ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä Ammattikorkeakouluverkko on muotoutunut ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittymisen myötä Esimerkiksi toimilupia ei ole aiemmin arvioitu ja päivitetty kokonaisuutena vastaamaan nykyisiä yhteiskunnan ja työelämän koulutustarpeita sekä korkeakoulujen toimintaympäristön muutoksia Valtioneuvosto uusii tästä syystä kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat vuodesta 2014 lukien Kaikilla ammattikorkeakouluilla ja niiden yksiköillä tulee olla edellytykset tarjota opiskelijoille laadullisesti tasa vertaiset koulutus ja opiskelijapalvelut sekä toteuttaa korkeatasoista työelämää pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja alueita palvelevaa tutkimus ja kehitystoimintaa Toimilupien uudistaminen tarjoaa myös hyvän tilaisuuden kunkin ammattikorkeakoulun toiminta ajatuksen profiilin painoalojen ja pidemmän aikavälin vision pohtimiselle Tässä haluamme antaa paikalliselle näkemykselle visiolle ja tahtotilalle erityisen suurta painoa Toimilupien lisäksi myös ammattikorkeakoulujen rahoitus uudistuu Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamisen tavoitteena on että rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otetaan huomioon koko ammattikorkeakoulujen lakisääteinen toiminta Rahoituksen määräytymisessä keskeisiä tekijöitä ovat laatu vaikuttavuus ja tehokkuus sillä korkeakoulukohtainen rahoitus tulee määräytymään pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun ja tehokkuuden työllistymisen sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan perusteella Toimiluvissa päätetään jatkossa ammattikorkeakoulujen koulutusvastuusta eli siitä mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu voi antaa Opetus ja kulttuuriministeriön tehtävänä on huolehtia siitä että ammattikorkeakoulujen koulutusvastuut muodostavat sellaisen valtakunnallisen kokonaisuuden että se vastaa yhteiskunnan ja työelämän tarpeita Uudistus merkitsee ammattikorkeakoulutuksen säätelyn väljentämistä sillä opetus ja kulttuuriministeriön tekemistä koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen edellytyksiä suunnata koulutustarjontaansa nykyistä joustavammin työelämän tarpeiden mukaisesti Hyvät kuulijat Ammattikorkeakoulut ovat koulutuksen tutkimus ja kehitystoiminnan sekä työelämän kehittämisen asiantuntijoita Niillä on toimialallaan paras asiantuntemus koulutuksen sisällöllisissä ja niihin kytkeytyvissä opetuksellisissa kysymyksissä Uskon että autonomian lisääminen ammattikorkeakouluissa vahvistaa samalla ammattikorkeakoulun yhteyksiä omaan toimintaympäristöönsä erityisesti työelämään ja käytännön maailmaan Työelämän kehittäminen koulutuksen sekä tutkimus ja kehitystyön kautta on ammattikorkeakoulutuksen erityistehtävä Ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystyö on yksi avain ammattikorkeakoulutuksen laadun parantamiseen siten että koulutus on ajantasaista ja että se palvelee työelämän osaamistarpeita ja kehittämistä Tämä edellyttää että T K työllä on tiiviit kytkökset opetukseen ja työelämään Juuri tätä työlle haluamme tarjota tulevaisuudessa entistä paremmat edellytykset myös valtioneuvoston taholta Kuluvan vuoden kolmas lisätalousarvio pitikin sisällään juuri tähän tarkoitukseen varattavat viisi miljoonaa euroa Tämä panostus ammattikorkeakoulujen toimintaan osaamisperusteisen kasvun hengessä tuo toivon mukaan mukanaan merkittäviä uusia avauksia Jatkossa tulee edelleen panostaa siihen että opiskelijan ja työelämän välinen yhteys rakentuu ja syventyy systemaattisesti opintojen aikana Opintojen harjoittelun opinnäytetyön ja erilaisten työelämän kanssa toteutettavat hankkeiden tulisi tukea opiskelijan valintoja ja ne voivat kytkeytyä läheisesti opiskelijan tulevaisuuden tehtäviin työelämässä Tällöin opiskelijan työura voisi hahmottua jo opintojen aikana Myös opettajilla on keskeinen rooli ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyksiä kehitettäessä Ammattikorkeakoulun opettajilta vaaditaan vankan teoreettisen osaamisen ohella oman ammattialan työelämän omakohtaista tuntemusta projektitaitoja sekä kykyä yleistää ja käsitteellistää käytännön työelämän tilanteita Tämän vuoksi on tärkeää että opettajilla on mahdollisuus päivittää omaa työelämäosaamistaan mm työelämän kanssa toteutettavissa tutkimus ja kehittämishankkeissa sekä työelämäjaksoilla Hyvät kuulijat Voin ilokseni todeta että korkeakoulujen uudistaminen ja rakenteiden kokoaminen on hyvässä vauhdissa korkeakouluissa Tässä kehityksessä korkeakoulujen ja alueiden omat ratkaisut ovat avainasemassa Jokaisen ammattikorkeakoulun on mietittävä tarkasti omaa tehtäväänsä vahvuuksiaan ja toimintansa terävöittämistä Tässä yhteydessä työnjaon kehittäminen lähiympäristön muiden korkeakoulujen kanssa on välttämätöntä Koulutukseen sekä tutkimus ja kehitystyöhön liittyvillä strategisilla valinnoilla valmiuksien ja edellytysten arvioinnilla ja omien vahvuuksien etsimisellä ammattikorkeakoulun toimintaa voidaan suunnata siten että se parhaiten hyödyttää korkeakoulun

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/puhe-seinajoen-ammattikorkeakoulun-lukuvuoden-avajaisissa-9-9-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ”Miten digimaailmassa menestytään” – puhe OKM:ön seminaarissa Tieteiden talolla Helsingissä 4.9.2013 | Krista Kiuru
  hajautunut moniin epämuodollisiin sosiaalisiin yhteisöihin kiinnostusryhmiin ja verkostoihin Tieto ja viestintätekniikka yleensä ja sosiaalinen media tarjoavat hyviä mahdollisuuksia tällaisten hajautuneiden ja verkostoituneiden oppimisprosessien jäljittämiselle ja mallintamiselle Sen vuoksi pidän tärkeänä että koulu kykenee tunnistamaan ja edelleen kehittämään nuorten vapaa ajallaan hankkimaa osaamista Perinteisesti viihteeksi mielletty teknologian käyttö kuten pelaaminen kehittää työelämässä arvokasta osaamista Kovassa nousussa oleva peliala antaa tästä selviä viitteitä Uusien pedagogisten toimintamallien ja muotojen omaksuminen vaatii vielä työtä Sen vuoksi vahvistamme Opetushallituksen asemaa tieto ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis ja kehittämiskeskuksena Tähän budjetissa osoitetaan myös voimavaroja Opetushallitus on jo perustanut digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan Jo pari vuotta sitten saimme aikaan eräänlaisen kansallisen tiekartan siitä miten koulumme tehostavat ICT opetuskäyttöä Suunnitelmissa korostuu opettajien osaaminen ja sitouttaminen uuden tekniikan käyttöön Tämä on mielestäni digitalisoitumisen keskeisiä tehtäviä On selvää että lapsemme ja nuoremme eivät hyödynnä koulussa tieto ja viestintätekniikkaa jos opettajat eivät anna siihen tilaisuutta eikä heillä ei ole siihen taitoa tai riittäviä mahdollisuuksia Tämä tulee ottaa huomion opettajien perus ja täydennyskoulutuksessa sekä myös uusien sovellusten ja materiaalien kehittämisessä joissa on otettava erääksi lähtökohdaksi ja kohderyhmäksi myös koulutuksen paras ammattilainen opettaja Meillä on eteviä opettajia ja laaja kirjo kouluja jotka ovat vahvoja edelläkävijöitä digitaalisuuden hyödyntämisessä Tehtävänämme onkin nyt saada kaikki koulut tasa arvoisesti mukaan digitaalimaailmaan sekä syventää digitalisoitumista kaikissa kouluissamme ottaen käyttöön parhaat käytännöt niin Suomesta kuin muualta maailmasta Hyvät kuulijat Opetus ja kulttuuriministeriön viime keväänä valmistunut älystrategia kokoaa yhteen ministeriön digitaalisuutta hyödyntävät toimet Strategian tavoitteena on kehittää osaavia innostuneita luovia ja aktiivisia kansalaisia maailman osaavinta kansaa sekä tieto ja palveluintensiivistä osaamista eri ammattien liiketoiminnan hallinnon ja muun kansalaistoiminnan tueksi Lisäksi strategialla tuetaan digitaalisten palvelujen tuotantoa kaikilla ministeriömme toimialoilla Älystrategia sisältää suorastaan hengästyttävän määrän konkreettisia toimia Seminaarimme pääteemaa ajatellen on aiheellista mainita muutamia siihen kuuluvia kehittämishankkeita Oppijan palvelukokonaisuudessa joka on osa SADE hanketta rakennetaan koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Siitä löytyvät vastaisuudessa sekä kansalaisten että koulutuksen ja opetuksen järjestäjien palvelut esiopetukseen ilmoittautumisesta aikuiskoulutukseen asti Helppokäyttöinen palveluportaali Opintopolku fi tarjoaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia tieto neuvonta ja ohjauspalveluita elinikäisen oppimisen periaatteella Palvelu otetaan käyttöön vuosina 2013 2015 E opetussuunnitelma palvelun tavoitteena on tuottaa sähköinen palvelu joka toimii opetussuunnitelmien ja tutkintojen ja niiden perusteiden valmistelu ja julkaisualustana Opetus ja kulttuuriministeriö luo opetussuunnitelma ja tutkintojärjestelmille jäsennetyn kokonaisarkkitehtuurin jonka avulla järjestelmien osa alueet ovat nykyistä selkeämmin hallittavissa Perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen liittyvät tiiviisti yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen perusteiden kehittämiseen ja uudistamiseen Julkisuudessa huomiota on saanut ylioppilastutkinnon sähköistäminen Tieto ja viestintätekniikka otetaan asteittain käyttöön ylioppilastutkinnon suorittamisessa vuodesta 2016 alkaen Uudistus on varsin haasteellinen Ratkottavia asioita liittyy muun muassa itse koejärjestelmään yhteyksiin ja laitteisiin tietoturvaan sekä tunnistautumiseen ja tallentamiseen Lukiolaisilla tulee olla mahdollisuus hyödyntää tietotekniikkaa sekä opinnoissaan että arvioinnissa jotta aikanaan ylioppilaskoetilanne olisi mahdollisimman tuttu jo ennen tutkintoa Sen vuoksi lukion opettajilla on tarve pikaisesti päivittää tietojaan tieto ja viestintätekniikan opetuskäytöstä sähköisesti toteutetusta arvioinnista sekä verkossa toteutettavista kursseista Panostamme vahvasti opettajien täydennyskoulutukseen yhdessä ylioppilastutkintolautakunnan kanssa Samanaikaisesti koulutetaan myös koulutuksen järjestäjien tietohallintoa ja yleisemmin lukioissa työskenteleviä Osana kansallisen palveluväylän perustamista on tarkoitus Opetus ja kulttuuriministeriön johdolla käynnistää kansallinen julkisen sektorin pilvipalveluhanke joka

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/miten-digimaailmassa-menestytaan-puhe-okmon-seminaarissa-tieteiden-talolla-helsingissa-4-9-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Juhlapuhe Porin yliopistokeskuksen 10-vuotisjuhlissa | Krista Kiuru
  Yhteistyön avulla voidaan myös rakentaa kampuksille ajanmukainen yhteinen infrastruktuuri Voin ilolla todeta että tässäkin suhteessa Porissa ollaan tekemässä merkittäviä oikeansuuntaisia muutoksia Kansainvälisestä talouskehityksestä ja julkisen rahoituksen kestävyysvajeesta johtuen joudutaan korkeakoulujen kehittämistä Suomessa tekemään vähenevässä rahoituskehityksessä Tämä edellyttää että korkeakoulujen tulee panostaa profiiliensa ja painoalojensa sekä niitä tukevan yhteistyön vahvistamiseen Myös alueiden sitoutuminen yliopistokeskusten toimintaan niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti on tärkeää keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi Esimerkiksi yhteistyö yritysten kanssa lisää paitsi sisällöllistä vuorovaikutusta myös nopeuttaa osaamisen siirtymistä työelämään Tätä tarkoitusta palvelevat osaltaan myös muut yhteistyörakenteet kuten esimerkiksi käynnissä olevat kasvusopimus ja innovaatiokeskittymäohjelmat On tärkeää että tämänkaltaisista ohjelmista ei muodostu pelkästään lyhytkestoisia hankeaparaatteja vaan niillä voitaisiin tukea alueiden ja korkeakoulujen pitkäjänteistä kehittämistoimintaa Arvoisat juhlavieraat Tunnette varmasti hyvin käynnissä olevat kehitystrendit eri alueillanne Yliopistokeskukset toimivat paikkakunnilla joiden taustat ovat osin yhteisiä osin hyvinkin erilaisia Myös niiden toimintaympäristöt vaihtelevat suuresti niin elinkeinorakenteen väestökehityksen kuin innovaatioympäristöjen osalta Varmasti yhteinen kysymys on kuitenkin se mikä tulee olemaan yliopistokeskusten rooli korkeakoulukentässä Alkuvaiheessa yliopistokeskuksissa toteutettiin erityisesti rakennerahastovaroin monia maisteri ja muuntokoulutusohjelmia joilla tuotettiin alueille työelämän tarvitsemaa osaamista 2000 luvun puolivälissä opetusministeriö linjasi että yliopistokeskusten roolia alueen aikuiskoulutuksen resurssi ja koordinointikeskuksina tulee vahvistaa Tämä merkitsi kehittämisen painopisteen siirtämistä tutkintoon johtavasta koulutuksesta aikuiskoulutukseen Myös aluetta palvelevaa tutkimustoimintaa haluttiin vahvistaa korostaen samalla tiivistä yhteyttää emoyliopistojen koulutus ja tutkimustoimintaan Yliopistouudistuksen yhteydessä arvioitiin omalla tavallaan yliopistokeskusten merkitystä yliopistojen toiminnassa Yliopistothan päättivät autonomiansa puitteissa yhteistyörakenteistaan ja siten myös osallistumisestaan yliopistokeskusten toimintaan Yliopistokeskukset olivat vakiinnuttaneet asemansa yliopistojen alueellisessa toiminnassa ja kaikki kuusi keskusta jatkavat toimintaansa Yliopistokeskusten toiminta on huomioitu myös yliopistojen rahoitusmallissa jossa niiden koordinointi ja kehittämistehtäviä koskeva rahoitus on sisällytetty osaksi yliopistojen valtakunnallisia tehtäviä Näin rahoitus kuuluu myös yliopistoindeksin piiriin Edellä kertomani muutostrendit edellyttävät kuitenkin yliopistokeskuksilta nykyistä vahvempaa reagointiherkkyyttä käynnissä olevaan työelämän muutoskehitykseen alueilla Erityisesti yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulun kanssa tulee tiivistää Työelämässä on käynnissä suuri murros jonka myötä koulutetun väestön osaamista tulee voida päivittää jatkuvasti väestöä tulee voida kouluttaa uudenlaisiin työtehtäviin ja työelämän kehitystä tulee voida tukea laadukkaalla alueiden tarpeita palvelevalla tutkimus ja kehitystyöllä Työelämän muutoksen hallitsemiseksi tulee kehittää uudenlaista koulutustarjontaa joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden opiskella myös työelämässä ollen Tulevaisuudessa meillä ei ole nykyiseen tapaan varaa pitää ihmisiä koulutuksessa ja poissa työelämästä Työelämän muutokset edellyttävät että ihmisille annetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa riittävät toiminnalliset ja sivistykselliset valmiudet työelämää varten Tämä tapahtuu ottamalla opiskelijat tulevaisuudessa nykyistä laajempiin tutkintokokonaisuuksiin joissa syventävä suuntautuminen hankitaan vasta tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa Opetuksen järjestämistapoja tuleekin kehittää nykyistä joustavammaksi ja erilaiset kohderyhmät saavuttaviksi Erityisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista tulee vahvistaa niin että koulutuspolut eivät muodostu tarpeettoman pitkiksi Kaikessa koulutuksessa on kehitettävä ja kokeiltava erilaisia uusia toimintakonsepteja Perimmäisenä viestinä on kuitenkin se että osaaminen ja sen kehittäminen ovat huomattavasti tutkintoja suurempi kokonaisuus Kun tutkinnon suorittaneita tulee jatkossa nopeammin ja nuorempina työelämään niin tarvitaan monipuolista lisä ja täydennyskoulutusta jolla voidaan tukea työuralla kehittymistä sen erilaisissa solmukohdissa Kaikkea tärkeää osaamisen kehittämistä ei voida sisällyttää ainoastaan perustutkintoihin ja pelkästään valtion rahoitusvastuulle Tämä on näkökulma joka helposti unohtuu Opetus ja kulttuuriministeriö on omalta osaltaan vauhdittamassa tämän suuntaista kehitystä Ministeriön työryhmäraportti monipuoliset ja sujuvat opintopolut valmistui tammikuun 2013 lopussa linjaten erilaisia vaihtoehtoisia koulutuspolkuja jotka ovat herättäneet niin myötäkaikua kuin kriittistä

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/juhlapuhe-porin-yliopistokeskuksen-10-vuotisjuhlissa/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • author | Krista Kiuru
  joukkueeni jossa oli lisäkseni mahtavat Maarit Feldt Ranta Tarja Filatov Jouko Skinnari ja Johannes Koskinen Hyvä me Kommentoi Lue lisää Kohti oikeudenmukaisempaa huomisen Suomea Julkaistu 29 5 2013 Kirjoittaja author Kategoriassa Blogi Etusivu Tässä porukassa on energiaa osaamista ja voimaa Kommentoi Lue lisää Perinteensiirtoa ja vallanvaihtoa Julkaistu 24 5 2013 Kirjoittaja author Kategoriassa Blogi Pakkasin aamulla tavarat ministeriössä kuusi kassia siitä tuli Sitten katsoimme kalenterista mitkä merkinnät seuraavat uuteen ministeriöön Valtioneuvoston juhlallisuuksien jälkeen vein seuraajani uuden asunto ja viestintäministeri Pia Viitasen ensin viestinnän sitten rakennetun ympäristön toimintaan ja henkilökuntaan tutustumaan Haikein mutta samalla innostunein mielin suuntasin iltapäivällä opetusministerinä uuteen työpaikkaan Nyt jo vapaalla aivot työstäen jo uuden pestin haasteita Kommentoi Lue lisää Huomenna vaihtuu työpaikka Julkaistu 23 5 2013 Kirjoittaja author Kategoriassa Blogi Istun opiskelemassa opetusministeriön papereita Toinen mappi jo menossa Aloitin ministerisalkun vaihtoon varautumista vasta illalla sillä koko viikko on mennyt asunto ja viestintäasioiden laittamisessa pakettiin Saimme tänään jätettyä esityksen muille hallituspuolueille puolitoista vuotta valmistellun tietoyhteiskuntakaaren kokonaisuuteen liittyen tuntien neuvottelujen ja päivien viilausten jälkeen Lisäksi kaikki isot asuntopoliittiseen uudistukseen liittyvät uudet taloudelliset kannustimet eli lähes koko Kommentoi Lue lisää Terveisiä Tallinnasta Julkaistu 23 5 2013 Kirjoittaja author Kategoriassa Blogi Etusivu Ehdin keskiviikkoiltana vierailemaan Tallinnassa paikallisen julkisen mediayhtiön Kaheköne ohjelmassa haastateltavana Oli aivan upea kokemus Keskustelimme tulevasta ja menneestä viroksi Paikallismedia kiinnitti haastattelusta huomiota erityisesti siihen että kävin läpi suomalaista koulutusjärjestelmää peruskoulusta yliopistoihin Peruskoulumme onkin kansainvälisesti tunnustettu ja mitatusti huipputasoa Peruskoulu on myös tasa arvoinen ja antaa kaikille lapsille mahdollisuuden nousta omille siiville riippumatta vanhempien tulotasosta tai kotipaikasta Kommentoi Lue lisää Murrosvaiheessa Julkaistu 21 5 2013 Kirjoittaja author Kategoriassa Blogi Olin aamulla puoluejohdon kokouksessa josta suoraan Punaisen Ristin valtuustoa vetämään Sitten kolme tuntia käytiin läpi tietoyhteiskuntakaaren valmisteluvaihetta Koko viestinnänalan lainsäädäntö on menossa freesattavaksi eduskuntaan En ole paljon ehtinyt miettiä tulevia tai surra menneitä Yritämme saada muutamat asiat vielä tehtyä ennen

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/author/kristakontio/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive