archive-fi.com » FI » K » KRISTAKIURU.FI

Total: 377

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Puhe LUMA-keskus Suomen avajaisissa, Physicum, Helsinki, 8.11.2013 | Krista Kiuru
  kouluvuotta Liian harva nuori valitsee matematiikan luonnontieteiden tai tekniikan alan huolimatta näiden alojen suuresta merkityksestä hyvinvoinnillemme ja yhteiskunnallemme Näiden alojen arvostus on pitkään ollut laskussa Nuorten usko mahdollisuuksiinsa matemaattis luonnontieteellisten aineiden opiskelijoina vaihtelee suuresti Pojat kokevat oman osaamisensa paremmaksi kuin tytöt vaikka tälle ei välttämättä tulosten perusteella ole aihetta Kyse on omaa osaamista koskevista mielikuvista ja siitä millainen matemaattis luonnontieteellinen itsetunto oppilaille kehittyy Nyt on ilmeisenä vaarana että tyttöjen hakeutuminen luonnontieteiden ja tekniikan aloille entisestään vähentyy Tämä lisäisi työelämän ei toivottavaa jakautumista naisten ja miesten ammatteihin Arvioinnit viestittävät myös siitä että tytöt tulisi saada kiinnostumaan fysiikan opiskelusta Vastaavasti poikien mielenkiintoa biologian opintoihin tulisi lisätä Äsken mainitsemani TIMMS tutkimus kertoi myös että matematiikasta oppiaineena pidettiin erittäin vähän Oppilaat olivat heikosti sitoutuneita opiskeluun Samainen tutkimus tuotti ikävän yllätyksen opettajien osalta Tutkimuksen mukaan suomalaiset matematiikan opettajat osallistuivat alansa täydennyskoulutukseen vähiten osallistuneiden 42 maan joukossa Nuorten motivaation ja kiinnostuksen lisääminen on keskeinen haaste koska nuorisoikäluokkamme ovat pienentymässä Potentiaalinen hakijamäärä matemaattis luonnontieteellisten ja teknisten alojen opintoihin on siis aiempaa vähäisempi Kun tähän yhdistyy nuorten laimeneva kiinnostus olemme pian ongelmallisessa tilanteessa Mistä saamme tulevaisuuden osaajat tulevat tutkijat aineenopettajat ja insinöörit Suomen kestävän kehityksen haasteet kilpailukyky ja tietoyhteiskuntakehitys edellyttävät että löydämme nopeasti uusia tapoja lisätä nuortemme matemaattis luonnontieteellistä kiinnostusta ja näiden oppiaineiden arvostusta Arvoisat kuulijat Edellä mainittujen haasteiden ollessa todellisia LUMA työlle on todella olemassa tarve LUMA keskustoiminta on alusta lähtien osoittautunut hyväksi ja toimivaksi tavaksi matemaattis luonnontieteellisten aineiden opetuksen kehittämisessä Keskukset ovat kyenneet kehittämään runsasta ja monipuolista toimintaa oppimisen ja opetuksen tueksi ja kiinnostuksen herättämiseksi Ne tarjoavat monia toimintamalleja eri ikäluokkien oppimisen ja harrastuneisuuden avuksi Opetus ja kulttuuriministeriö on viime kesänä asettanut työryhmän pohtimaan tiedekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita Tiedekasvatuksen kehittämishankkeisiin on tälle vuodelle varattu 1 miljoona euroa Lasten ja nuorten kiinnostuksen lisääminen tieteeseen ja tutkimukseen on välttämätöntä jotta voimme kasvattaa uusia osaavia tutkijasukupolvia Jokainen kansalainen tarvitsee kykyä ymmärtää tieteen ja tutkimuksen prosesseja ja niistä saatavia tuloksia Luulot ja uskomukset valtaavat kovin herkästi ihmisten mieliä jos tieteellisen tutkimuksen tuloksia ei ymmärretä tai niistä ei olla kiinnostuneita Tästä meillä on riittämiin valitettavia esimerkkejä Tiedekasvatuksen työryhmä selvittää tiedekasvatuksen tehtäviä ja mahdollisuuksia Suomen tulevaisuuden rakentamisessa tehden tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa Mielestäni LUMA keskukset ovat tärkeä yhteistyökumppani ja tiennäyttäjä tiedekasvatuksen kehittämisessä Kutsunkin teidät hyvät kuulijat osallistumaan tiedekasvatustyöryhmän työhön Olette myös tervetulleita huhtikuun alussa sidosryhmille järjestettävään kuulemistilaisuuteen jossa keskustellaan työryhmän raporttiluonnoksesta LUMA keskusten toiminta perustuu yhteistyöhön koulujen korkeakoulujen ja niiden aine ja opettajankoulutuslaitosten kanssa Yritykset pedagogiset aineopettajajärjestöt laitevalmistajat ja tiedotusvälineet ovat tärkeitä kumppaneita Oppilas ja asiantuntijavierailut yrityskäynnit tiedekerhot ja klubit kotimaiset ja kansainväliset leirit verkkoaineistot kokeellisen työn materiaalipaketit ja monet muut mielenkiintoiset ja aktivoivat työtavat ovat LUMA työn tunnusmerkkejä LUMA keskuksille riittää työsarkaa sillä tarvitsemme matemaattis luonnontieteellisiin aineisiin uudenlaisia oppilaita innostavia opetuksen malleja Niiden tulee olla sellaisia jotka ottavat huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet luovat avointa ja kannustavaa ilmapiiriä ja tukevat oppilaan vahvuuksia Tutkiva oppiminen leikit pelit opitun liittäminen arkipäivään konkretisointi ja teknologian tehokas hyödyntäminen ovat tarpeen Erityisesti haluan vedota LUMA keskuksiin opettajien täydennyskoulutuksen kehittämisessä Matemaattis luonnontieteellisten aineiden opettajien täydennyskoulutusta on lisättävä Koulutuksessa on painotettava myönteisten asenteiden merkitystä matemaattis luonnontieteellisen kiinnostuksen herättämiselle ja

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/puhe-luma-keskus-suomen-avajaisissa-helsingissa-8-11-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Valtiovallan tervehdys Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin 80-vuotisjuhlassa, Kouvola, 5.11.2013 | Krista Kiuru
  edelleen koulutuksen ja sitä kautta osaamisen jatkuvasta periytymisestä Tämä näkyy siinä että oma ja vanhempien koulutustausta on hyvin voimakkaasti yhteydessä osaamiseen heikommasta koulutuksellisesta taustasta ponnistavat ovat epätasa arvoisessa asemassa Erityistä huolta aiheuttaa työttömien perustaitojen heikkous suhteessa työssä oleviin Taidot ovat vaarassa työttömyyden edetessä heiketä entisestään kun niitä ei harjoiteta Hyvät ystävät Suomi rakentaa tulevaisuuttaan vahvasti osaamisen varaan Koulutuksellinen tasa arvo muodostaa perustan suomalaiselle hyvinvoinnille Tällöin on tärkeää että yhteiskuntamme kaikilla jäsenillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet paitsi hankkia tätä tärkeää pääomaa osaamista koulutuksen keinoin mutta myös ylläpitää tai uusintaa sitä Oikeus koulutukseen on perusoikeus jonka toteutuminen turvataan lainsäädännössä määritellyllä oikeudella maksuttomaan perusopetukseen sekä yleisellä oppivelvollisuudella Sivistyksellisiin oikeuksiin kuuluu myös että julkisen vallan eli valtion ja kuntien on turvattava jokaiselle Suomessa asuvalle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti myös muuta koulutusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä Hallituksen tavoite on että koulutuksellisia eroja vähennetään ja koulutuksen periytyvyyttä ehkäistään Aliedustettujen ryhmien koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota Suomi on globalisaation myötä tullut osaksi yhä liikkuvampaa maailmaa Sotien jälkeisen ajan maastamuuttomaasta on suhteellisen lyhyessä ajassa tullut maahanmuuttomaa Maahanmuuttajien määrä on lähes kaksinkertaistunut Suomessa 2000 luvulla Muihin Pohjoismaihin ja useimpiin Euroopan maihin verrattuna ulkomaalaisten määrä on Suomessa edelleen vähäinen Maahanmuutto tarjoaa kuitenkin osaltaan vastauksia väestön ikääntymisen luomiin haasteisiin nk huoltosuhteessa Jo nyt maiden välinen kilpailu osaavista ja uutta luovista työntekijöistä on lisääntynyt Tuore Maahanmuutto 2020 strategia tähtää maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseen Koulutuspoliittisesti tavoitteemme on että maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset osallistuvat koulutukseen samassa määrin kuin kantaväestö Maahanmuuttajat ovat voimavara joilla on annettavaa monikielisenä ja monikulttuurisena osana yhteiskuntaamme Suomen taloutta vaivaavat julkisen talouden kestävyysongelmat sekä vaikea suhdannetilanne Hallitus päätti elokuun lopussa korjata kestävyysvajetta nk rakennepoliittisen uudistusohjelmansa toimin Julkisen talouden vakauttamisessa koulutuspolitiikan keinot ovat erityisesti työurien pidentämiseen liittyvät toimet ja koulutusjärjestelmän rakenteiden ja tehokkuuden parantaminen sekä koulutuksen suuntaaminen Päätimme rakennepoliittisessa paketissa muun muassa parantaa lasten tasa arvoisia oppimisvalmiuksia muuttamalla esiopetus velvoittavaksi Lisäksi

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/valtiovallan-tervehdys-suomen-punaisen-ristin-kaakkois-suomen-piirin-80-vuotisjuhlassa-kouvola-5-11-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Puheenvuoro ”Aikuisten osaaminen ja Suomen tulevaisuus”, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n seminaari, Helsinki 15.10.2013 | Krista Kiuru
  tuotannon aloja Yliopistokoulutetuilla laadullista työllistymistä on tutkittu Suomessa paljon ja tiedämme tarkkaan että laadullisesti koulutusta vastaaviin töihin työllistyy 5 vuotta valmistumisesta 60 75 kaikista valmistuneista Alempi luku viittaa siihen joukkoon joka työllistyy ns oman alan akateemisiin ammatteihin lakimies lakimiestehtäviin lääkäri lääkäriksi Ylemmässä luvussa ovat lisäksi mukana ne jotka ovat työllistyneet vaativuudeltaan koulutusta vastaaviin tehtäviin mutta tehtävä ei ole perinteinen oman alan tehtävä Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tilanne on toinen Ministeriön viime vuonna rahoittaman tutkimuksen mukaan kaikista valmistuneista vain 27 oli neljä vuotta valmistumisen jälkeen koulutusta vastaavissa tehtävissä Tämä on toki hyvin huolestuttavaa jos näiden ihmisten pitäisi pärjätä työmarkkinoilla vielä 35 40 vuotta Hyvät kuulijat Kun opetusministerinä puhun korkeasta osaamisesta puhun usein ennen kaikkea siitä miten koulutuksella voidaan tuottaa korkeaa osaamista Ja se on totta kai tärkeää Oikein järjestetty koulutus on paljon tehokkaampaa kuin oppiminen yrityksellä ja erehdyksellä tai edes itsenäisesti opiskellen Minusta on kuitenkin hyvä että osaamista ja oppimista katsotaan laajemmasta näkökulmasta Olisi tärkeää että koko yhteiskunta olisi mukana osaamisen tuottamisessa Siksi olin iloinen tämän tilaisuuden otsikosta jossa työ ja osaaminen liitettiin tiukasti toisiinsa Kun koulutusihmiset aikanaan ryhtyivät puhumaan 1960 luvulla siitä että oppiminen ei pääty kun siirrytään työmarkkinoille he puhuivat aluksi jatkuvasta kasvatuksesta Vähän samaa ajatusta oli vanhassa aikuisiin kohdistuvassa sivistystyössä myös ay liikkeen antamassa koulutuksessa Mutta hyvin nopeasti siirryttiin puhumaan elinikäisestä oppimisesta Ja siitä me puhumme edelleen Tässä on tärkeä ero Kun puhutaan aikuisista ja kun puhutaan lapsistakin pitäisi muistaa että oppiminen tapahtuu usein tekemällä ja näkemällä kokeilemalla ja kokemalla Oli lähellä opettajaa vanhempaa tai muita aikuisia ja lapsia tai ei Vannoutuneinkin koulutusihminen ymmärtää että oppimista tapahtuu paljon muuallakin kuin koulutuksessa Kun me katsomme työmarkkinoille niin monesti eläkkeelle jäävän merkonomin tilanne otetaan kauppatieteilijä Vuosikymmenten aikana osaaminen on kehittynyt työn mukana eikä sillä osaamisella jolla tehtävissä aloitti enää menestyisikään Tässä mielessä työ ja osaaminen ovat olleet liitossa aina aina historian hämäristä Lähes kaikki koulutus on syntynyt työn yhteyteen Kiltalaitos synnytti omat koulutusrakenteensa jotka elävät oppisopimuskoulutuksen malleissa Tehdastuotanto synnytti omat oppilaitoksensa ja mallin myöhemmille oppilaitoksille Usein meille mallina esitetyssä Saksassa oppisopimuskoulutus tapahtuu pääosin suurten työnantajien oppilaitoksissa jotka toimivat osana suuria tuotantoyksikköjä vaikka mallina onkin oppisopimus Yliopistotkin perustettiin tuhat vuotta sitten pappien lääkäreiden ja lakimiesten koulutukseen Ja kaikissa ammateissa on aina tiedetty että koulutuksen jälkeen ammattilainen ei ole lähelläkään valmista Lakimieskoulutus antaa pohjan mutta käytäntö opettaa lakimiehen Niin on lääkärikoulutuksessa ja niin on sairaanhoitajalla ja niin on hitsaajalla Suomessa me olemme olleet maailmallakin edelläkävijöitä siinä miten kaikki osaaminen tulisi tunnistetuksi ja tunnustetuksi Ja nyt puhun ennen kaikkea näyttötutkintojärjestelmästä Siinä ei ole väliä sillä missä osaaminen on hankittu ja miten se on hankittu vaan työssäkin hankittu osaaminen tulee tunnustetuksi ja saa ansaitsemansa arvon Tämän saman periaatteen tulee yhä enemmän toteutua kaikessa koulutuksessa ja koskea kaikkea osaamista Hyvät kuulijat Minusta on tärkeää että osaamista ei ajatella koulutuksen monopolina Osaaminen ja koulutus eivät saa olla oma muusta maailmasta erillinen saarekkeensa Tämä on yhä tärkeämpää kun osaamisen merkitys yhteiskunnalle kasvaa Ja meille ei riitä että koulutuksen ulkopuolella syntynyt osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan Meille ei riitä että aikuinen voi täydentää osaamistaan koulutuksella koko työuransa ajan Meidän

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/puheenvuoro-aikuisten-osaaminen-ja-suomen-tulevaisuus-toimihenkilokeskusjarjesto-sttkn-seminaari-helsinki-15-10-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Avauspuheenvuoro Women in Tech 2013 -foorumissa, Otaniemi, Espoo 15.10.2013 | Krista Kiuru
  have merged during past years forming stronger and bigger entities The creation of the Aalto University has been an important development with the merger of a university of technology one of economics and one of applied arts I am confident that this will make more visible the multidisciplinary nature of higher education research and technology And I am sure this will contribute to the increased participation of female students and researchers in technology The issue of gender equality has been part of the Finnish research policy agenda for many years Our higher education and research institutes and the funding agencies have been implementing activities and measures to promote gender equality for several decades It goes without saying that women and men should have equal opportunities to study conduct research and pursue a career in research and technology It should be possible to recruit the most talented individuals regardless of their gender Women are still an underutilized resource in fields like engineering and technology as men are in fields such as social policy and health There is clearly a cultural gap still present which divides the careers althought in theory all levels should be already open Often the Nordic countries are presented as examples in the degree of gender balance in academia and technology However there is a lot of effort needed to get the situation optimal In the Nordic countries we still have the so called scissors shaped figure when illustrating the proportion of women and men in academia and research In Finland women comprise of the majority in higher education students and there is a quite good balance at PhD and researcher level but at professor level the proportion of men is very dominant Currently about 80 per cent of professors in the Nordic countries are men The gender distribution in the different disciplines varies of course quite a lot And this inbalance is strong for example in natural sciences and technology In Finland the situation in engineering and technology should be better than it is today Currently about 25 of doctoral degrees are awarded to women and only around 8 of professorships are held by women The situation is actually quite similar in the Nordic countries Our numbers are similar to Denmark and Sweden is a bit ahead of us At European level since the end of the 1990s there has been growing emphasis on gender issues The Helsinki Group on Women and Science was established in 1999 during the first Finnish presidency of the European Union The Helsinki group has been an important meeting place for the EU Member States and the European Commission to discuss the gender equality issues in research and academia and to share best practices The emphasis has been on gender equality in research in general and on the integration of gender perspectives into research activities At European level one important element has been the development of statistics The Commission has published in 2012 the fourth report on key indicators on the situation

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/avauspuheenvuoro-women-in-tech-2013-foorumissa-otaniemi-espoo-15-10-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Puheenvuoro päiväkoti Kuperkeikan avajaisissa Nakkilassa 14.10.2013 | Krista Kiuru
  kaikkiaan 2 miljoonaa euroa joka on kokonaan kunnan omaa rahoitusosuutta Hyvä juhlayleisö Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma on keskusteluttanut laajasti sen jälkeen kun se elokuun lopulla julkaistiin Rakennepoliittisessa ohjelmassa tavoitteena on tarkastella yhteiskuntamme ja palvelujen rakenteita niin että voisimme vahvistaa taloutemme kasvuedellytyksiä ja kuroa umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta Myös työllisyysasteen kohottaminen ja työurien katkoksiin puuttuminen on keskeinen rakennepoliittisen ohjelman tavoite Päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen keskeisimmin liittyvät uudistukset koskevat kotihoidon tukea Ohjelman mukaan kotihoidon tuki jaetaan molempien vanhempien kesken kuitenkin niin ettei kotihoidon tuen kestoon tai määrään puututtaisi Tällä uudistuksella tavoitteena on saada kotona lapsia hoitavat äidit paremmin takaisin työelämään sekä tukea tasa arvoisempaa vanhemmuutta Edelleen tänäkin päivänä vain harva isä käyttää kotihoidontukea Pidänkin tärkeänä että yhteiskunta kannustaa myös miehiä nauttimaan vanhemmuudestaan Pienten lasten hoitojärjestelmän kehittämiseksi on hallitus päättänyt myös uudesta joustavasta hoitorahasta jota maksettaisiin 160 240 euroa riippuen vanhemman työssäoloajasta Hoitorahan tavoitteena on lisätä työnteon kannattavuutta mahdollistaa siirtyminen entistä helpommin osa aikaiseen työhön sekä perheen ja työn yhteensovittaminen Joustavan hoitorahan voi myös saada välittömästi uuden työn alkaessa Merkittävä hallinnollinen ja ohjauskulttuurinen muutos on tapahtunut vuoden 2013 alussa kun p ä iv ä hoidon hallinnonalasiirto on toteutunut Hallinnonalasiirron myötä opetus ja kulttuuriministeriö vastaa valtionhallinnon tasolla päivähoidon yleisestä suunnittelusta ohjauksesta ja valvonnasta Siirron kautta päivähoito on muuttunut sosiaalipalvelusta osaksi kasvatus ja koulutusjärjestelmää jonka osana päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittäminen lähtee nyt liikkeelle Samalla pidän kuitenkin tärkeänä ja itsestäänselvänä että muun muassa varhaiskasvatuksen perinteiset tehtävät kuten syrjäytymisen ehkäisy tulevat huomioonotetuiksi myös uudessa hallintomallissa Hallinnonalasiirron myötä päivähoidon neljäkymmentävuotista säädöskokonaisuutta on alettu uudistaa hallitusohjelman mukaisesti Uuden varhaiskasvatusta koskevan lain valmistelu on aloitettu opetus ja kulttuuriministeriössä joulukuussa 2012 Osana työryhmän työtä valmistellaan myös asiakasmaksuihin tulevia muutoksia jotka liittyvät maksujen nykyistä parempaan porrastukseen päivähoidon todellisen käytön suhteen nk hoitoaikaan suhteutettu maksujärjestelmä Lainsäädännön voimaantulo ajoittunee aikaisintaan vuoteen 2015 Hyvät naiset ja herrat Varhaiskasvatuksen koulutuksia on arvioitu ensimmäistä kertaa Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointineuvoston yhteistyönä Korkea asteelle ja toiselle asteelle ulottuneen arvioinnin tulokset valmistuvat lokakuun lopussa Silloin saamme kuulla tietoa varhaiskasvatuksen koulutuksen kokonaistilasta vahvuuksista ja sen kehittämistarpeista suhteessa kasvatustyön nykyiseen toimintaympäristöön ja sen osaamisvaateisiin Arviointi tulee tuottamaan merkityksellistä tietoa paitsi varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämiseksi niin myös varhaiskasvatusjärjestelmän sitä koskevan lainsäädännön ja kelpoisuussäädösten uudistuksiin Varhaiskasvatuksen pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta opetus ja kulttuuriministeriössä toimii varhaiskasvatuksen neuvottelukunta Neuvottelukunnan nykyinen toimikausi on vuoteen 2016 asti Neuvottelukunta pyrkii omassa toiminnassaan katsomaan nykyhetkeä pidemmälle ja luomaan tulevaisuuskuvaa sekä kehittämisen ja tutkimuksen linjauksia varhaiskasvatukseen Opetushallituksessa on meneillään uusien esi ja perusopetuksen opetussuunnitelmien valmistelu valtioneuvoston uuden tuntijaon pohjalta Opetussuunnitelmat tulevat käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta 1 8 2016 Uudistuksessa vahvistetaan taito ja taideaineiden opetusta liikuntaa yhteiskuntaoppia ja arvokasvatusta sekä ympäristökasvatuksen asemaa Lisäksi kieliohjelmia monipuolistetaan ja parannetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä Uuden tuntijaon ja uudistuvien opetussuunnitelmien tavoitteena onkin vastata paremmin nuorten kasvatuksellisiin tarpeisiin Esiopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena Tälläkin hetkellä esiopetukseen osallistuu lähes koko ikäluokka 98 eli tilanne on lähtökohtaisesti hyvä Haasteenamme on kuitenkin saada esiopetuksen piiriin koko ikäluokka Tästä syystä hallitus on esittänyt osana rakennepoliittista ohjelmaa että esiopetus säädetään velvoittavaksi pyrkimyksenä varmistaa koko ikäluokan osallistuminen pedagogisesti laadukkaaseen esiopetukseen Hyvät kuulijat Usein juhlapuheissa kuulee sanottavan että lapsissa on tulevaisuutemme Varhaiskasvatustyössä onkin

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/puheenvuoro-nakkilan-uuden-paivakodin-kuperkeikan-avajaisissa-14-10-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Puheenvuoro: ”Oppisopimustoiminnan nykyhetki ja tulevaisuuden näkymät” Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Pori, 14.10.2013 | Krista Kiuru
  vuoden 2014 talousarvioon täydennystä jotta oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen resurssit eivät vähenisi vuonna 2014 vaan säilyisivät tämän vuoden tasolla Pidän tätä muuttuvilla työmarkkinoilla ja nykyisessä työllisyys ja suhdannetilanteessa erittäin tärkeänä asiana Tällä hallituskaudella on osana nuorisotakuuta käynnistetty toimenpiteitä joilla edistetään oppisopimuskoulutusta nuorten koulutusmuotona Tänä vuonna perusopetuksen tai 10 luokan päättäneistä oppisopimusopiskelijoista on voitu maksaa työnantajille korotettua koulutuskorvausta Korvaus on 800 euroa kk ensimmäisenä oppisopimusvuonna toisena vuonna 500 e kk ja kolmantena vuonna 300 e kk Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tänä vuonna tarkoitukseen noin 4 5 miljoonaa euroa Tänne Satakuntaankin myönnettiin WinNovalle koko haettu määrä eli yhteensä 30 lle kohderyhmään kuuluvan oppisopimusopiskelijan korotettuihin koulutuskorvauksiin Korotettu koulutuskorvaus pyrkii osaltaan madaltamaan kynnystä siirtyä suoraan perusopetuksesta oppisopimuskoulutukseen Kohderyhmän opiskelijoista maksetaan koulutuksen järjestäjälle lisäksi tutkinnon osaan tähtäävässä oppisopimuskoulutuksessa koko tutkinnon yksikköhinta Tavoitteena on tukea työnantajaa sekä koulutuksen järjestäjää nuoret huomioon ottavan opetuksen ja ohjauksen järjestämisessä Toivon todella että tätä merkittävää korotusta korvaukseen hyödytetään täysimääräisesti ja että se vakiintuisi osaksi nuorten oppisopimuskoulutusta Positiivisia merkkejä on jo ilmassa eilisen Helsingin Sanomien mukaan tänä vuonna on solmittu jo neljä kertaa enemmän nuorten oppisopimuksia kuin viime vuonna Tätä hyvää kehitystä kannattaa jatkaa Hyvät kuulijat Toinen nuorisotakuuseen sisältyvä jo käynnissä oleva toimenpide on nuorten aikuisten osaamisohjelma Oppisopimuskoulutuksella on tämänkin toteutuksessa merkittävä rooli Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutuksen järjestäjille noin 1500 oppisopimuspaikkaa käytettäväksi 20 29 vuotiaille vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien oppisopimuskoulutuksena toteuttavaan lisäkoulutukseen Nuorten aikuisten osaamisohjelman tarkoituksena on lisätä koulutusmahdollisuuksia aikaisemmin perusopetuksen päättäneille ja ilman toisen asteen koulutusta jääneille nuorille aikuisille Tavoitteena on myös vahvistaa koulutuksella näiden henkilöiden työmarkkina asemaa sillä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaminen on välttämätöntä työelämän muutoksissa Osaamisohjelman toteuttamisessa kohderyhmän tavoittaminen on olennaista Tämä joukko ei ole löydettävissä oppilaitoksista vaan voi olla esimerkiksi työelämässä kotona tai keskeyttänyt opintonsa Kohderyhmän tavoittamisessa on tärkeää hyödyntää yhteistyörakenteita muiden järjestäjien yritysten ja TE hallinnon sekä muiden toimijoiden kanssa Myös koulutuksen järjestäjien alueellisten yhteistyöverkostojen hyödyntäminen on tärkeää jotta resurssit voitaisiin käyttää tehokkaasti hyödyksi Osaamisohjelma on käynnistynyt ja tärkeää on tiedottaa ohjelman suomista mahdollisuuksista ja lisäresursseista Tehtävä on haastava mutta uskon myös teidän asiantuntemuksellanne ja ammattitaidollanne olevan merkittävä rooli ohjelman toteutuksessa Viime kevään kehysriihessä hallitus arvioi nuorisotakuun toteuttamiseen kohdennettujen panostusten riittävyyttä ja päätti vielä osoittaa edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi lisätukea nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen Ensi vuoden alusta käynnistyy useita nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämistoimia joiden kohderyhmänä ovat alle 25 vuotiaat vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat nuoret Näihin liittyvät opetus ja kulttuuriministeriön valtionavustukset tulevat koulutuksen järjestäjien haettavaksi aivan lähiaikoina Oppisopimuskoulutukseen luodaan ei työsopimussuhteinen ennakkojakso jonka toteuttamiseksi kehitetään ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja Opiskelija on ennakkojakson aikana oppilaitoksen kirjoilla opiskelijana ja voi olla työpaikalla enintään puoli vuotta Ennakkojakson aikana sekä opiskelija että työnantaja voivat miettiä olisiko oppisopimuskoulutus soveltuva koulutusmuoto Tavoitteena on alentaa niin työnantajan kuin opiskelijankin kynnystä tehdä oppisopimus ja näin lisätä oppisopimuskoulutukseen osallistuvien nuorten määrää Myös ammatillisen perustutkinnon osan suorittamista oppisopimuskoulutuksessa edistetään ensi vuoden alusta lukien Kun oppisopimus tehdään alle 25 vuotiaalle vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevalle nuorelle maksetaan koulutuksen järjestäjälle ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osasta ammatillisen peruskoulutuksen koko tutkinnon yksikköhinta Tällä noin 5 000 euroa korkeammalla yksikköhinnalla koulutuksen järjestäjä huolehtii nykyistä kattavammin nuoren oppisopimusopiskelijan

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/puheenvuoro-oppisopimustoiminnan-nykyhetki-ja-tulevaisuuden-nakymat-oppisopimusiltapaiva-tyoelamalle-pori-14-10-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Puheita | Krista Kiuru | Sivu 2
  kerhotoiminnalla pitkät perinteet suomalaisessa koulussa Kerhotoiminnan Kommentoi Lue lisää Puhe valtakunnallisilla lastentarhanopettajapäivillä 28 9 2013 Finlandia talolla Helsingissä Julkaistu 28 9 2013 Kirjoittaja esuominen Kategoriassa Blogi Puheita Hyvät varhaiskasvatuksen ammattilaiset Suomen tulevaisuuden tekijät Haluan heti alkuun ilmaista suuren kiitollisuuteni siitä että saan olla paikalla tässä tilaisuudessa ja puhutella tänne kokoontunutta väkeä Suomen tulevaisuuden tekijöitä ja paljon vartijoita Haluan kertoa miten paljon paitsi minä itse myös koko valtiovalta arvostaa teitä ja sitä työtä mitä te teette lastemme parissa jokainen päivä Ja haluan nyt 2 kommenttia Lue lisää Puhe Koulukuraattorit Skolkuratorer ry n valtakunnallisilla koulutuspäivillä Helsingissä 19 9 2013 Julkaistu 19 9 2013 Kirjoittaja esuominen Kategoriassa Puheita Arvoisat osanottajat hyvät kuulijat Kiitän lämpimästi järjestäjiä mahdollisuudesta tervehtiä tänne paikalle kokoontuneita ihmisiä koulutuksen osaamisen ja hyvinvoinnin etulinjan asiantuntijoita Olen iloinen että saan vaihtaa tänään ajatuksia teidän kanssanne Kuten tiedämme muodostaa koulutuksellinen tasa arvo suomalaisen hyvinvoinnin perustan Peruskoulua ja koko suomalaista koulutusjärjestelmää rakennettaessa ja kehitettäessä on haluttu että jokaisella tulee olla taustastaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa Kommentoi Lue lisää Opetusministerin tervehdys Metropolia AMKn opiskelijoille MetroSport tapahtumassa Olympiastadionilla 10 9 2013 Julkaistu 17 9 2013 Kirjoittaja esuominen Kategoriassa Puheita Minulla on ilo ja kunnia olla avaamassa teille uutta lukuvuotta 2013 Opiskeluaika on mitä parhainta aikaa elämässä Vaikka opiskeluaikaan liittyy paljon myös huolta ja stressiä milloin opintojen etenemisestä milloin toimeentulosta milloin ihmissuhteista sekä siitä mikä minusta tulee isona on se myös aikaa joka antaa teille paljon Elämä on täällä tässä ja nyt Opintojenne aikana teillä Kommentoi Lue lisää Puhe Seinäjoen ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa 9 9 2013 Julkaistu 17 9 2013 Kirjoittaja esuominen Kategoriassa Puheita Arvoisa Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunta opiskelijat ja yhteistyökumppanit hyvät avajaisten juhlavieraat Globalisaatio väestömuutokset työelämän rakennemuutos sekä jatkuva kehittyminen muuttavat jatkuvasti niin suomalaista työelämää ja yhteiskuntaa kuin korkeakoulujen toimintaympäristöä Kuten julkisesta keskustelusta ja viimeaikaisista tapahtumista olemme voineet huomata maamme on monessa suhteessa uudenlaisessa tilanteessa Meitä

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/category/blogi/puheita/page/2/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Puheita | Krista Kiuru | Sivu 4
  uutistoimistoja viihdekeskuksia täydennyskoulutuspaikkoja ja interaktiivisia toimintamalleja Vierailevat puhujat vastasivat pitkälle myös ulkomaailman ja Kommentoi Lue lisää Kunta alan työmarkkinaseminaari Raumalla Julkaistu 12 6 2012 Kirjoittaja author Kategoriassa Puheita Hyvät seminaarin osanottajat Hallituksella on kohta takanaan toimintansa ensimmäinen vuosi Tänä aikana siitä on jo muodostunut joukkue joka pelaa ainakin samaan suuntaan Vaikka hallitus on onnistunut välttämään sille povatut kotimaan politiikan karikot se ei pysty omilla toimenpiteillään vaikuttamaan siihen mitä muualla Euroopassa tapahtuu Irlannin Portugalin ja Kreikan jälkeen on yhteiselle unionin kassaluukulle ilmaantunut seuraava potilas Kommentoi Lue lisää Puhe Mielenterveyspäivillä Julkaistu 31 10 2011 Kirjoittaja author Kategoriassa Puheita Arvoisat Mielenterveyspäivien osallistujat hyvät naiset ja herrat Sain puheeni teemaksi kysymyksen voidaanko asumisen hintaan ja rakentamisen laatuun vaikuttaa Selvään kysymykseen voin antaa suoran vastauksen kyllä voidaan Tulen kertomaan teille mitä toimenpiteitä valtio on tehnyt vaikuttaakseen asumisen hintaan ja rakentamisen laatuun Sen jälkeen käsittelen hallitusohjelmaan kirjattuja asuntopolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä Lopuksi tarkastelen mielenterveyskuntoutujien asumisen tilannetta ja Kommentoi Lue lisää Puhe Yk n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa päivässä Porissa Julkaistu 17 10 2011 Kirjoittaja author Kategoriassa Puheita Arvoisat kuulijat Hyvät naiset ja herrat Euroopan unionin alueella elää lähes 80 miljoonaa ihmistä köyhyysrajan alapuolella Lisäksi joka kymmenes elää kotitaloudessa jonka jäsenistä ei kukaan käy töissä Köyhyys uhkaa lähes viidesosaa lapsista Siten köyhyyden ja syrjäytymisen torjuminen ovat tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita Puhumattakaan sen merkityksestä yksittäiselle ihmiselle Tänään vietämme Yhdistyneiden kansakuntien köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää ja Kommentoi Lue lisää Kunnallisten vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät Julkaistu 1 9 2011 Kirjoittaja author Kategoriassa Puheita Arvoisat kuulijat Kunnallisten vuokrataloyhtiöiden omistuksessa on yhteensä 275 000 valtion tuella rakennettua vuokra asuntoa Se on enemmän kuin kaikilla muilla toimijoilla yhteensä Kunnat ja niiden vuokrataloyhtiöt ovat täten merkittävin yhteiskunnan tuella rakennettujen vuokra asuntojen omistaja Viime vuosina kunnat ovat olleet myös lähes ainoita toimijoita jotka ovat vielä rakentaneet ns normaaleja vuokra asuntoja pieni ja keskituloisille ihmisille Uuden hallituksen Kommentoi

  Original URL path: http://kristakiuru.fi/category/blogi/puheita/page/4/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive