www.archive-fi.com » FI » L » LABORATORIO.FI

Total: 1049

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fimlab Laboratoriot Oy
  säilytys ja kuljetus Näyte lähetetään kylmälähetyksenä se ei kuitenkaan saa jäätyä Kuljetuksen tulee olla perillä tutkivassa laboratoriossa näytteenottopäivänä klo 14 mennessä Menetelmä Fluorometrinen määritys Viitearvo Ly PporfOx 3 9 6 nmol h mg proteiinia Tulkinta Protoporfyrinogeenioksidaasi katalysoi protoporfyrinogeeni IX n hapettumista protoporfyriini IX ksi Entsyymin aktiivisuus on alentunut porfyria variegatassa mutta viitevälin alarajoilla oleva tulos ei poissulje porfyria variegataa Porfyria variegata diagnoosin asettelun ei tule perustua pelkästään entsyymiaktiivisuusmääritykseen Täydentävinä varmennustutkimuksina
  http://www.laboratorio.fi/lake/ohjekirja_/ohje.tmpl?sivu_id=194;setid=6221;id=2797 (2012-05-29)


 • Fimlab Laboratoriot Oy
  Tiedustelut Asiakaspalvelu ja neuvonta puh 311 77800 Ajanvaraus suotava polikliinisessä näytteenotossa Lähete Indikaatiot Maksan toiminnan seuranta Hyytymistekijä II n vajaus Näyte Näytteitä otetaan TAYS ssa ympäri vuorokauden ja Fimlabin muissa toimipisteissä arkisin klo 9 30 jälkeen edellyttäen että näyte ehtii saman päivän kuljetukseen Näytteiksi otetaan TAYS ssa 1 x 9 ml sitraattiverta 3 2 natriumsitraatti ja muissa toimipisteissä 1 x 3 5 ml sitraattiverta Pieniltä lapsilta tarvitaan 1 ml sitraattiverta Mikäli tulos valmiina kohdassa ilmoitettu nopeus ei riitä tulee näytteenotosta ja lähettämisestä sopia erikseen laboratorion kanssa virka aikana lähtevät näytteet puh 311 76487 ja muuna aikana puh 311 76536 Tulos valmiina Viikon sisällä Tulkinta Hyytymistekijä II protrombiini FII on ns ulkoisen hyytymisjärjestelmän tekijä Sen synteesi vaatii gammakarboksylaation joka on K vitamiini riippuvaista FII aktiivisuuden alentuminen voi johtua varfariinihoidosta K vitamiinin puutteesta maksan vajaatoiminnasta tai lisääntyneestä kulutuksesta esim vuoto Alentunut protrombiini FVII ja FX aktiivisuus yhdessä normaalin FV n kanssa viittaavat K vitamiinin puutteeseen esim oraalinen antikoagulanttihoito tai imeytymishäiriö Kaikkien em hyytymistekijöiden samanaikainen madaltuminen viittaa maksan vajaatoimintaan tai lisääntyneeseen kulutukseen vuoto DIK FII n perinnöllinen vajaus toistetusti alentunut akiivisuus ilman sekundaarisia syitä on harvinainen Lisätiedot Huom Jos tarkoituksena on tutkia tukostaipumusta pyydetään tutkimusta Protrombiini geeni DNA tutkimus B FII D Alihankinta
  http://www.laboratorio.fi/lake/ohjekirja_/ohje.tmpl?sivu_id=194;setid=6891;id=4182 (2012-05-29)

 • Fimlab Laboratoriot Oy
  150 kertaiseksi Hepariini varfariini tai muut potilaan mahdollisesti käyttämät lääkkeet eivät häiritse määritystä Indikaatiot Laskimotukoksen syyn selvittely Näyte 3 ml EDTA verta Näytteen säilytys ja kuljetus Postitse lähetetyn näytteen ei tarvitse kylmälähetystä on oltava perillä viimeistään seuraavana päivänä Näyte voidaan myös pakastaa ja lähettää pakastettuna Menetelmä Polymeraasiketjureaktioon eli PCR tekniikkaan perustuva DNA analyysi Tulos valmiina 2 3 viikon kuluttua Tulkinta Tuloksesta annetaan lausunto Protrombiinigeenin ei koodaavassa osassa esiintyvä mutaatio G20210A
  http://www.laboratorio.fi/lake/ohjekirja_/ohje.tmpl?sivu_id=194;setid=6889;id=4179 (2012-05-29)

 • Fimlab Laboratoriot Oy
  76551 Näyte 7 ml EDTA verta sopivuustutkimuksia varten Atk lta tulostuu putkitarra jos potilaalla ei ole voimassaolevaa sopivuustutkimusnäytettä Jos tarraa ei tulostu veritilausta tehtäessä on verikeskuksessa valmiina voimassa oleva näyte eikä uutta näytettä tarvita Jos osasto ottaa näytteen verikeskuksen pyynnöstä käytetään arkistotarraa Tarrassa tulee olla potilaan nimi henkilötunnus osasto näytteenottopäivä ja aika sekä näytteenottajan nimi Lisätiedot Katso tarkemmin Verensiirtotoiminnan yleisohjeet Veriryhmä ja Rh Veren sopivuuskoe ja Veriryhmävasta aineet seulonta Yritys
  http://www.laboratorio.fi/lake/ohjekirja_/ohje.tmpl?sivu_id=194;setid=6094;id=2149 (2012-05-29)

 • Fimlab Laboratoriot Oy
  säilytys ja kuljetus Säilytys 4 C lähetys huoneenlämmössä Menetelmä 4521 S PuumAbO Tutkitaan IgM luokan vasta aineet immunokromatografisella menetelmällä Pikatesti 1775 S PuumAb Entsyymi immunologinen menetelmä EIA Näytteestä tutkitaan sekä IgG että IgM luokan vasta aineet Tulos valmiina Pikatesti 4521 S PuumAbO tehdään arkipäivisin ma pe Näyteet jotka ovat laboratoriossa ennen klo 14 tehdään ja vastataan samana päivänä Klo 14 jälkeen tulleet näytteet vastataan seuraavana arkipäivänä Tutkimus 1775 S PuumAb
  http://www.laboratorio.fi/lake/ohjekirja_/ohje.tmpl?sivu_id=194;setid=6630;id=3765 (2012-05-29)

 • Fimlab Laboratoriot Oy
  kuljetus Säilytys 4 C lähetys huoneenlämmössä Menetelmä Kokonaisvasta aineet TBEtot tutkitaan hemagglutinaation inhibitio HI menetelmällä TBEV IgM vasta aineettutkitaan rekombinanttiantigeeniin perustuvalla EIA testillä Seeruminäytteestä tutkitaan sekä kokonaisvasta aineet että IgM luokan vasta aineet Likvorinäytteestä tutkitaan vain IgM vasta aineet Tulos valmiina 10 vrk kuluessa Tulkinta Positiivinen IgM tulos tai vähintään nelinkertainen kokonaisvasta aineiden titterinnousu ovat diagnostisia puutiaisenkefaliitille Likvornäytteen herkkyys infektion osoittamiseksi on heikompi kuin seeruminäytteen Myös rokoteimmuniteetti näkyy testissä tavallisesti
  http://www.laboratorio.fi/lake/ohjekirja_/ohje.tmpl?sivu_id=194;setid=6239;id=3171 (2012-05-29)

 • Fimlab Laboratoriot Oy
  aineita Työympäristössä PAH yhdisteet kulkeutuvat elimistöön hengitysilman kautta tai ihon läpi Myös ruoansulatuselimistö voi olla altistumisreittinä etenkin tupakoivilla työntekijöillä U Pyr kuvastaa ensisijaisesti pyreenialtistumisen määrällistä tasoa mutta se on myös eniten käytetty ja parhaiten validoitu PAH kokonaisaltistumisen kuvaaja Sen ohella käytetään virtsan naftolimääritystä U Naftol osoittamaan helposti haihtuville pienimolekyylisille PAH yhdisteille tapahtuvaa altistusta Lähete Tutkimuksesta tehdään atk pyyntö WebTamlab järjestelmään Lisäksi täytetään TTL n Biomonitorointilaboratorion lähete Indikaatiot PAH altistuksen selvittäminen Potilaan esivalmistelu Näytteenottopäivänä ei saa syödä savustettua hiillostettua tai voimakkaasti grillattua ruokaa koska se lisää virtsan pyrenolipitoisuutta Näyte 20 ml virtsaa Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen tai vuoron päätyttyä ja altistumisjakson työviikon lopulla Tulos kuvaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista Näytteen säilytys ja kuljetus Näyte säilytetään jääkaapissa Postilähetyksen on ehdittävä perille analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta Mikäli näyte otetaan loppuviikosta se säilytetään jääkaapissa viikonlopun yli ja postitetaan alihankintalaboratorioon seuraavana maanantaina Tulos valmiina Noin kuukauden kuluessa Viitearvo Altistumattomien viiteraja 3 0 nmol l Toimenpideraja 12 nmol l Tulkinta PAH yhdisteet kuuluvat Suomen lainsäädännössä 838 1993 syöpävaarallisiin aineisiin Valtioneuvoston asetuksen 1335 2004 mukaan näin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden Raskaana olevien ei tule altistua PAH yhdisteille ts virtsan pyrenolipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 3 0 nmol l Virhelähteet
  http://www.laboratorio.fi/lake/ohjekirja_/ohje.tmpl?sivu_id=194;setid=6885;id=3916 (2012-05-29)

 • Fimlab Laboratoriot Oy
  että anaerobisessa metaboliassa Anaerobisissa oloissa pyruvaatti metaboloituu laktaatiksi Indikaatiot Kokoveren pyruvaattimääritystä käytetään yhdessä laktaattimäärityksen kanssa epäiltäessä metabolista myopatiaa mitokondriaalisissa aineenvaihduntasairauksissa ja muissa tilanteissa joissa halutaan selvitellä kudosten hapetustilannetta mittaamalla kokoveren laktaatti pyruvaatti suhde Potilaan esivalmistelu Potilaan on oltava levossa 30 min ennen näytteenottoa Vähäinenkin rasitus johtaa pyruvaattiarvojen kohoamiseen ja muuttaa laktaatti pyruvaatti suhdetta Näyte Verinäyte otetaan laskimosta ilman puristussidettä puhtaaseen putkeen ei antikoagulanttia eikä säilöntäainetta Putkesta pipetoidaan tasan 0 5 ml verta näyte esikäsittelyputkeen jossa on esitäytettynä 1 0 ml kylmää 8 perkloorihappoa Sekoitetaan huolellisesti jolloin proteiinit saostuvat Perkloorihapolla saostettua näytettä säilytetään 5 min jäävesihauteessa tai jääkaapissa täydellisen saostumisen varmistamiseksi Tämän jälkeen putki sekoitetaan vielä uudelleen Putki toimitetaan jäävesihauteessa laboratorioon kylmäsentrifugoitavaksi tunnin kuluessa näytteenotosta Sentrifugoitu kirkas supernatantti siirretään kierrekorkilliseen lähetysputkeen ja pakastetaan Tutkimus ei sovellu hajautettuun näytteenottoon Näytteen säilytys ja kuljetus Supernatanttiliuos säilytetään pakastettuna ja toimitetaan alihankintalaboratorioon pakastelähetyksenä Menetelmä Spektrofotometrinen entsymaattinen määritys Tulos valmiina Kahden viikon kuluttua Viitearvo B Pyruv lepoarvo 30 80 µmol l Alihankintalaboratorion viiteväli perustuu normaalipaaston jälkeen otettuihin näytteisiin Tulkinta Kohonneita pyruvaattiarvoja esiintyy fyysisessä rasituksessa ja vakavassa sydämen vajaatoiminnassa uremiassa maksan vajaatoiminnassa diabeettisessa ketoasidoosissa tiamiinin puutteessa ja raskasmetallimyrkytyksissä Kokoveren pyruvaatti tutkitaan yleensä samanaikaisesti laktaatin kanssa Laktaatti pyruvaatti suhde voidaan tässä menetelmässä käytetyissä vastausyksiköissä laskea kaavasta 1000 x
  http://www.laboratorio.fi/lake/ohjekirja_/ohje.tmpl?sivu_id=194;setid=6469;id=3627 (2012-05-29)