www.archive-fi.com » FI » M » MAANMITTAUSLAITOS.FI

Total: 1125

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maantietoimitus | Maanmittauslaitos
  Liikennevirasto Myös maanomistaja voi hakea maantietoimitusta esimerkiksi erillisen korvauskysymyksen ratkaisemiseksi Maantietoimitus haetaan vapaamuotoisella hakemuksella siitä maanmittaustoimistosta jonka alueella tietä rakennetaan Kokouskutsu Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri kutsuu maanomistajat ja tiedonpidosta vastaan ELY keskuksen kirjallisesti toimitukseen vähintään 10 päivää ennen kokousta Asianosainen voi valtuuttaa toimituskokouksiin myös asiamiehen Toimitus Maantietoimitus koostuu maanmittaustoimistossa tehtävästä arkistotyöstä alueen merkitsemisestä maastoon toimituskokouksista asiakirjojen laadinnasta sekä toimituksen rekisteröinnistä Toimituskokouksia tarvitaan yleensä yhdestä kolmeen ja niiden yhteydessä pidetään tarvittaessa maastokatselmuksia Ennen alkukokousta maanmittaustoimisto merkitsee lunastettavat alueet maastoon sekä luetteloi alueille jäävän omaisuuden Alkukokouksessa toimitusinsinööri selostaa toimituksen kulun ja antaa tietoja korvauskäsittelystä Alkukokouksessa suoritetaan haltuunottokatselmus jonka jälkeen tietyö voi alkaa Maanomistajan niin vaatiessa haltuunottokatselmuksessa voidaan määrätä suoritettavaksi ennakkokorvausta Tiealueen rajojen lopullinen maastonmerkintä tehdään yleensä tietyön valmistuttua Samalla tilojen vanhat pyykit siirretään tiealueen rajalle Maastotöiden perusteella laaditaan korvauskäsittelyä varten toimituskartta ja muut asiakirjat Jatkokokouksissa toimitusinsinööri esittelee toimituskartan ja muut asiakirjat joihin omistajat voivat esittää huomautuksensa Kokouksessa kuullaan omistajien korvausvaatimukset ja suoritetaan tarpeelliset arviointikatselmukset Loppukokouksessa lunastustoimikunta antaa päätöksen korvauksista ja muista toimitukseen kuuluvista asioista Korvaukset Lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus hänelle lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä Lunastuskorvaus koostuu kohteen haitan ja vahingonkorvauksesta Lunastettavasta omaisuudesta määrätään maksettavaksi käyvän hinnan mukainen täysi korvaus Omistajalle jäljelle jäävän omaisuuden pysyväisluonteisesta käytön vaikeutumisesta tai arvon alentumisesta määrätään haitankorvaus Vahingonkorvaus määrätään muun muassa muuttokustannuksista elinkeinon keskeytymisestä tai tietyön aikaisista vahingoista Korvaukset määrätään viran puolesta ilman eri vaatimusta Asianosaisen on kuitenkin syytä olla aktiivinen erityisesti vahinkojen ja haittojen selvittämiseksi Lunastuskorvauksen lisäksi asianosaisella on oikeus saada korvaus välttämättömistä oikeudenvalvontakustannuksista kuten toimituskokouksiin osallistumisesta tai asiamiehen palkkioista Asiakirjat ja valitusmahdollisuus Loppukokouksen jälkeen maanmittaustoimisto yleensä lähettää asianosaisille jäljennökset toimitusasiakirjoista Maantietoimituksessa tehdyistä päätöksistä voi valittaa 30 päivän kuluessa maaoikeuteen Korvausten maksaminen ja toimituksen rekisteröinti ELY keskus maksaa toimituksessa määrätyt korvaukset kolmen kuukauden kuluessa toimituksen loppukokouksesta Toimitus merkitään maanmittaustoimistossa kiinteistörekisteriin kun korvaukset on maksettu ja toimitus on saanut lainvoiman Tilojen pinta aloista vähennetään lunastetun
  http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/maantietoimitus (2012-05-20)


 • Kiinteistöjen yhdistäminen | Maanmittauslaitos
  tarvittaessa ne on hankittava jokaisesta kiinteistöstä erikseen Yksi kiinteistö yksi nimi ja yksi rekisterinumero on myös helpompi muistaa Siirry asiointipolulle Asiasanat Kiinteistö Kiinteistöjen yhdistäminen Maanmittaustoimitus Etusivulle Tarvitsetko maanmittaustoimitusta Näin haet maanmittaustoimitusta Lohkominen Halkominen Maantietoimitus Yksityistietoimitus Rajankäyntitoimitus Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistönmääritystoimitus osakasluettelon vahvistamiseksi Lunastustoimitus Vesijätön lunastaminen Yhteisten vesi alueiden yhdistäminen Ratatoimitus Tilusjärjestelyt Tilusvaihto Yhteisen alueen lunastaminen Yhteismetsätoimitukset Toimitusmenettelyn käsikirja Maanmittausarkistot Omistatko useita tiloja Kiinteistöjen yhdistäminen Tuote ja hintatiedot Viranomaispäätökset Katso myös Kiinteistörekisteri
  http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/kiinteistojen-yhdistaminen (2012-05-20)

 • Kiinteistönmääritystoimitus osakasluettelon vahvistamiseksi | Maanmittauslaitos
  ja määräysvalta kuuluu osakkaille jotka yhdessä muodostavat osakaskunnan Osakas voi käyttää yhteistä aluetta sen käyttötarkoitus huomioon ottaen kunhan ei estä muita osakkaita käyttämästä aluetta vastaavanlaisella tavalla Mikäli alueeseen kohdistuu runsaasti käyttötarvetta on käyttö järjestettävä osuuksien mukaisessa suhteessa tai osakaskunnan päättämällä tavalla Mikäli yhteiseltä alueelta kertyy tuottoa tuotto jaetaan osakkaille osuuksien suhteessa Hakemus ja vireilletulo Kiinteistönmääritystoimitus osakasluettelon vahvistamiseksi tehdään yleensä valtion aloitteesta ja valtion kustannuksella Maanmittauslaitos laatii yhteisten alueiden osakasluetteloita jotta maanomistuksesta saataisiin luotettavaa tietoa kiinteistörekisterin perusteella Yhteisen alueen osakkaista tarvitaan tietoja esimerkiksi asianosaisten kuulemiseksi maankäyttöhankkeiden suunnittelussa Kokouskutsu Maanmittaustoimiston toimitusinsinööri kutsuu kaikki yhteisen alueen mahdolliset osakkaat toimituskokoukseen vähintään 10 päivää ennen kokousta Toimituskokous Kiinteistönmääritystoimitus koostuu maanmittaustoimistossa tehtävästä arkistotyöstä toimituskokouksesta asiakirjojen laadinnasta ja toimituksen rekisteröinnistä Ennen toimituskokousta maanmittaustoimistossa on laadittu alustava osakasluettelo sekä selvitys niistä kiinteistöistä joiden osalta osuus yhteiseen alueeseen on tulkinnanvarainen Osakasluettelo ratkaistaan toimituskokouksessa johon asianosaiset eli yhteisen alueen mahdolliset osakkaat kutsutaan Toimituskokouksessa maanmittaustoimiston toimitusinsinööri selostaa yhteisen alueen tiedot sekä esittelee alustavan osakasluettelon Tämän jälkeen asianosaiset voivat esittää huomautuksensa ja vaatimuksensa siitä miten tulkinnanvaraiset kysymykset tulisi ratkaista Toimituskokouksen päätteeksi toimitusinsinööri antaa päätöksensä osakasluettelosta eli kyseisen yhteisen alueen osakaskiinteistöistä ja niiden osuuksien suuruudesta Valitusoikeus Toimituksessa tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen 30 päivän kuluessa toimituksen lopettamisesta Asiakirjat ja rekisteröinti Mikäli toimituksesta ei valiteta osakasluettelo merkitään valitusajan päättymisen jälkeen kiinteistörekisteriin Tämän jälkeen osakasluettelo pysyy ajan tasalla vaikka osakaskiinteistöjä jaettaisiin tai lohkottaisiin Toimituksen asiakirjat ovat nähtävillä paikallisen maanmittaustoimiston toimipisteessä tai muussa toimitusinsinöörin osoittamassa paikassa ilmoitetun ajanjakson Asiakirjat lähetetään toimituksen asianosaiselle vain erillisestä pyynnöstä Kuinka suuri osuuteni on Osakasluetteloa laskettaessa lähtökohtana on yhteisen alueen syntymisen ajankohdan tilanne Yhteisten vesialueiden osakaskiinteistöjä ovat alkujaan olleet kylän alkuperäiset talot Kun kiinteistötoimituksissa on perustettu uusia yhteisiä alueita on samalla määrätty minkä kiinteistöjen yhteisiksi alueiksi ne tulevat Kun alkuperäisiä osakaskiinteistöjä on myöhemmin jaettu tai lohkottu uusiksi tiloiksi on yleensä samalla määrätty millaisen osuuden uudet tilat saavat yhteisiin alueisiin
  http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/kiinteistonmaaritystoimitus-osakasluettelon-vahvistamiseksi (2012-05-20)

 • Lunastustoimitus | Maanmittauslaitos
  korvausvelvollisuuksien ratkaisemiseksi Lunastus voidaan toteuttaa myös jonkin muun kiinteistötoimituksen yhteydessä kuten maantietoimituksen ratatoimituksen tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen tai vesijätön lunastuksen yhteydessä Kokouskutsu Lunastustoimituksen suorittaa lunastustoimikunta johon kuuluu maanmittaustoimiston määräämä toimitusinsinööri sekä kaksi uskottua miestä Toimitusinsinööri lähettää maanomistajille ja lunastuksen hakijalle kutsukirjeen toimituksen aloituskokoukseen vähintään 10 päivää ennen kokousta Toimituskokous Lunastustoimitus koostuu maanmittaustoimistossa tehtävästä arkistotyöstä alkukokouksesta arviointikatselmuksesta maastotöistä ja loppukokouksesta sekä asiakirjojen laadinnasta ja rekisteröinnistä Toimituskokouksia tarvitaan yleensä yhdestä kolmeen Alkukokouksessa toimitusinsinööri selostaa toimituksen kulun ja antaa tietoja korvauskäsittelystä Mikäli lunastuksen syynä on rakentamishanke johon liittyy ennakkohaltuunottolupa suoritetaan alkukokouksessa haltuunottokatselmus jonka jälkeen rakentaminen voi alkaa Maanomistajan niin vaatiessa haltuunottokatselmuksessa voidaan määrätä ennakkokorvauksesta Alkukokouksen jälkeen ja mahdollisen rakennushankkeen valmistuttua lunastettava alue merkitään maastoon Maastotöiden perusteella laaditaan korvauskäsittelyä varten toimituskartta ja muut asiakirjat Jatkokokouksissa toimitusinsinööri esittelee toimituskartan ja muut asiakirjat joihin omistajat voivat esittää huomautuksensa Kokouksessa kuullaan omistajien korvausvaatimukset ja suoritetaan tarpeelliset arviointikatselmukset Loppukokouksessa lunastustoimikunta antaa päätöksen korvauksista ja muista toimitukseen kuuluvista asioista Asemakaavoitukseen liittyvissä tai pienehköjä alueita sisältävissä lunastustoimituksissa maastotyöt tehdään usein etukäteen ja lunastuspäätös voidaan antaa jo ensimmäisessä toimituskokouksessa Korvaukset Lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus hänelle lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä Lunastuskorvaus koostuu kohteen haitan ja vahingonkorvauksesta Lunastettavasta omaisuudesta määrätään maksettavaksi käyvän hinnan mukainen täysi korvaus Omistajalle jäävän omaisuuden pysyväisluonteisesta käytön vaikeutumisesta tai arvon alentumisesta määrätään haitankorvaus Vahingonkorvaus määrätään muun muassa muuttokustannuksista elinkeinon keskeytymisestä tai tietyön aikaisista vahingoista Korvaukset määrätään viran puolesta ilman eri vaatimusta Omistajien on kuitenkin syytä olla aktiivinen erityisesti haittojen ja vahinkojen selvittämiseksi Lunastuskorvauksen lisäksi omistajilla on oikeus saada korvaus välttämättömistä edunvalvontakustannuksistaan kuten toimituskokouksiin osallistumisesta tai asiamiehen palkkioista Valitusmahdollisuus Toimituksesta voi valittaa 30 päivän kuluessa maaoikeuteen Korvausten maksaminen Lunastuksen hakija maksaa korvaukset kolmen kuukauden kuluessa toimituksen loppukokouksesta Mikäli haltuunottokatselmuksen perusteella on jo määrätty ennakkokorvauksia tulee tässä vaiheessa maksettavaksi lopullisten korvausten ja ennakkokorvausten erotus Ellei lunastukseen ole liittynyt ennakkohaltuunottoa saa hakija lunastettavan omaisuuden haltuunsa vasta
  http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/lunastustoimitus (2012-05-20)

 • Vesijätön lunastaminen | Maanmittauslaitos
  vesijättökaistale joka ei yleensä kuulu kiinteistöön vaan viereisen vesialueen omistajalle Vesialue kuuluu useimmiten kylän yhteisen vesialueen osakaskunnalle Siirry asiointipolulle Asiasanat Vesijättö Etusivulle Tarvitsetko maanmittaustoimitusta Näin haet maanmittaustoimitusta Lohkominen Halkominen Maantietoimitus Yksityistietoimitus Rajankäyntitoimitus Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistönmääritystoimitus osakasluettelon vahvistamiseksi Lunastustoimitus Vesijätön lunastaminen Yhteisten vesi alueiden yhdistäminen Ratatoimitus Tilusjärjestelyt Tilusvaihto Yhteisen alueen lunastaminen Yhteismetsätoimitukset Toimitusmenettelyn käsikirja Maanmittausarkistot Vaikeuttaako vesijättö rantasi käyttöä Vesijätön lunastaminen Asiontipalvelut ja lomakkeet Lomakkeet Liitetiedostot Kiinteistötoimitusmaksut hinnasto 2011 Yhteystiedot Palaute
  http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/vesijaton-lunastaminen (2012-05-20)

 • Yhteisten (vesi)alueiden yhdistäminen | Maanmittauslaitos
  saadaan suunnitelmallisen toiminnan piiriin Hakemus Yhteisten vesialueiden yhdistämistä voivat hakea osakaskunnat Jos kaksi osakaskuntaa haluaa yhdistää alueensa niiden tulee ensin tehdä päätökset yhdistämisestä kokouksissaan Sen jälkeen osakaskunnat tekevät yhdistämissopimuksen Lopuksi osakaskunnat jättävät yhteisen hakemuksen sen alueen maanmittaustoimistoon jossa vesialue sijaitsee Jo yhdistämisneuvottelujen alkuvaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä maanmittaustoimistoon Siellä tarkistetaan että yhdistettäviksi aiotuilla osakaskunnilla on vahvistetut osakasluettelot eli omistajat ovat tiedossa Jos kiinteistörekisteriotteesta ei näy mihin alueeseen kiinteistöllä on vesioikeus maanmittaustoimisto selvittää tarkat omistustiedot ilman erillistä maksua Täydennetyt omistajaluettelot on vahvistettava maanmittaustoimistossa ennen yhdistämishakemuksen jättämistä Samalla voidaan selvittää onko osakaskunnilla omistukseltaan epäselviä alueita kuten saaria tai jakamattomia vesijättöalueita Yhteisten alueiden yhdistämistä voi hakea joko vapaamuotoisesti erillisellä lomakkeella tai maanmittaustoimitushakemusten yhteisellä lomakkeella Kokouskutsu Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri lähettää kaikille osakkaille kutsukirjeen toimituskokoukseen vähintään 10 päivää ennen kokousta Osallistuminen kokoukseen ei ole välttämätöntä Toimituskokous ja mitä toimituksessa tapahtuu Yhteisten vesialueiden yhdistäminen koostuu maanmittaustoimistossa tehtävästä arkistotyöstä toimituskokouksesta asiakirjojen laadinnasta ja rekisteröinnistä Toimituskokouksessa toimitusinsinööri toteaa yhdistettävät alueet sekä esittelee uuden yhteisen alueen osakasluettelon laatimisen perusteet ja alustavan osakasluettelon sekä kuulee asianosaisten huomautukset ja vaatimukset Kokouksen päätteeksi toimitusinsinööri vahvistaa uuden yhteisen alueen osakasluettelon Osakaskiinteistöiksi tulevat kaikkien yhdistettävien yhteisten alueiden kaikki osakaskiinteistöt Välittömästi toimituskokouksen jälkeen pidetään yleensä uuden yhteisen alueen järjestäytymiseksi ensimmäinen osakaskunnan kokous jossa hyväksytään osakaskunnalle säännöt ja valitaan hoitokunta Samassa yhteydessä todetaan yhdistettyjen yhteisten alueiden osakaskunnat lakanneiksi Uuden yhteisen alueen osakaskiinteistöjen osuudet määräytyvät joko osakaskuntien sopimia arvosuhteita tai toimitusinsinöörin suorittaman yhteisten alueiden arvioinnin mukaisia arvosuhteita käyttäen Osakaskiinteistöjen yhteisalueosuuksien arvot säilyvät ennallaan Esimerkki 100 000 euron arvoisen yhteisen vesialueen ja 200 000 euron arvoisen yhteisen vesijätön yhdistämisestä uudeksi 300 000 euron arvoiseksi yhteiseksi alueeksi Osakaskiinteistön osuus yhteiseen vesialueeseen on 3 eli 3 000 euroa Tällä kiinteistöllä ei ole osuutta yhteiseen vesijättöön Yhdistämisen jälkeen osuuden arvon on säilyttävä samana eli 3 000 eurona Osuudeksi uuteen yhteiseen alueeseen muodostuu 3 000 euroa 300 000 euroa eli 1 Yhdistämisen toimituskustannukset
  http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/yhteisten-vesialueiden-yhdistaminen (2012-05-20)

 • Ratatoimitus | Maanmittauslaitos
  kutsukirjeen kaikille niille maanomistajille ja muille asianosaisille jota toimitus koskee viimeistään 10 päivää ennen toimituskokousta Toimituksen kulku Ratatoimituksen suorittaa lunastustoimikunta jonka muodostaa maanmittaustoimiston määräämä toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä Toimitukseen kuuluvat asiat ratkaistaan toimituskokouksissa joihin maanomistajat ja radanpidosta vastaava liikennevirasto kutsutaan Toimituskokouksia tarvitaan yleensä yhdestä kolmeen Ennen alkukokousta maanmittaustoimisto merkitsee lunastettavat alueet maastoon sekä luetteloi myöhempää korvauskäsittelyä varten alueille jäävän omaisuuden Alkukokouksessa toimitusinsinööri selostaa toimituksen kulun ja antaa tietoja korvauskäsittelystä Alkukokouksessa suoritetaan haltuunottokatselmus jonka jälkeen rautatien rakentaminen voi alkaa Maanomistajan niin vaatiessa haltuunottokatselmuksessa voidaan määrätä suoritettavaksi ennakkokorvausta Tiealueen rajojen lopullinen merkintä tehdään yleensä rakentamisen valmistuttua Maastotöiden perusteella laaditaan korvauskäsittelyä varten toimituskartta ja muut asiakirjat Jatkokokouksissa toimitusinsinööri esittelee toimituskartan ja muut asiakirjat joihin omistajat voivat esittää huomautuksensa Kokouksessa kuullaan omistajien korvausvaatimukset ja suoritetaan tarpeelliset arviointikatselmukset Loppukokouksessa lunastustoimikunta antaa päätöksen korvauksista ja muista toimitukseen kuuluvista asioista Korvaukset Lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus hänelle aiheutuvista taloudellisista menetyksistä Lunastuskorvaus koostuu kohteen haitan ja vahingonkorvauksesta Lunastettavasta omaisuudesta määrätään maksettavaksi käyvän hinnan mukainen täysi korvaus Omistajalle jäävän omaisuuden pysyväisluonteisesta käytön vaikeutumisesta tai arvon alentumisesta määrätään haitankorvaus Vahingonkorvaus määrätään muun muassa muuttokustannuksista elinkeinon keskeytymisestä tai tietyön aikaisista vahingoista Korvaukset määrätään viran puolesta ilman eri vaatimusta Omistajien on kuitenkin syytä olla aktiivinen erityisesti haittojen ja vahinkojen selvittämiseksi Lunastuskorvauksen lisäksi omistajilla on oikeus saada korvaus välttämättömistä edunvalvontakustannuksistaan kuten toimituskokouksiin osallistumisesta tai asiamiehen palkkioista Muutoksenhakuoikeus Ratatoimituksessa tehdyistä päätöksistä voi valittaa maaoikeuteen 30 päivän kuluessa Valitusta varten asianosaisen tulee erikseen pyytää jäljennökset toimitusasiakirjoita jotka lähetetään asianosaiselle 14 päivän sisällä pyynnöstä Asiakirjat ja toimituksen rekisteröinti Toimitus merkitään kiinteistörekisteriin kun korvaukset on maksettu ja toimitus on saanut lainvoiman Tällöin tilojen pinta aloista vähennetään lunastetun alueen pinta ala sekä tehdään muut rekisterimerkinnät Maanmittaustoimisto lähettää asianosaisille kopiot toimitusasiakirjoista ellei niitä ole jo aiemmin toimitettu Korvausten maksaminen Liikennevirasto maksaa toimituksessa määrätyt korvaukset kolmen kuukauden kuluessa toimituksen loppukokouksesta Mikäli haltuunottokatselmuksen perusteella on jo määrätty
  http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/ratatoimitus (2012-05-20)

 • Tilusjärjestelyt | Maanmittauslaitos
  myös luonnonsuojelualueiden toteuttamista Maanomistajat voivat jossain tapauksissa saada suojeltavan alueensa tilalle metsämaata Yhteismetsiä perustamalla ja metsätilusjärjestelyillä voidaan parantaa metsien kiinteistörakennetta Hakeminen Maanomistajat voivat hakea tilusjärjestelyä joko yksin tai yhdessä siitä maanmittaustoimistosta jonka alueella tila sijaitsee Jos tilusjärjestelyä tarvitaan maantie rautatie tai luonnonsuojeluhankkeen toteuttamiseen voi myös tie rata tai ympäristöhallinto hakea toimitusta Ennen varsinaisen tilusjärjestelyn hakemista maanomistaja ohjataan hakemaan tarveselvitystä jonka jälkeen tilusjärjestelystä päätetään Tarveselvitys on yksi tilusjärjestelyn suurimmista ja tärkeimmistä vaiheista ja sen maanmittaustoimisto tekee valtion budjettivaroin Selvityksessä tutkitaan muun muassa alueen maanomistajien ja viljelijöiden kannatus hankkeelle Käynnistäminen edellyttää että toimituksella saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen ja että järjestelyyn on alueen maanomistajien vahva kannatus Valtio tukee tilusjärjestelyjä ja niihin liittyviä mukauttamistöitä kuten ojituksia ja teiden rakentamista Maanmittaustoimisto selvittää valtion tukipäätöksen ennen kuin hankkeen aloittamisesta päätetään Miten tilusjärjestelytoimitus etenee Tilusjärjestely tehdään maanomistajien maanmittaustoimiston ja muiden maankäytön asiantuntijoiden yhteistyönä Se alkaa jakosuunnitelman laatimisesta Jakosuunnitelmassa otetaan huomioon myös kunnan ja muiden viranomaisten alueeseen kohdistuvat mahdolliset suunnitelmat ja hankkeet Jakosuunnitelman laatiminen on tarveselvityksen ohella tilusjärjestelyn tärkein vaihe Se tarkoittaa yleensä useita kokouksia joiden välillä suunnitelmaa muokataan Tilusjärjestelyn tärkeimmät vaiheet ovat Tarveselvitys Rahoituksen hakeminen maa ja metsätalousministeriöltä Alkukokous Edellytys ja laajuuspäätös Jakosuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen Uusien tilusten haltuunotto Tilien käsittely sekä maanomistajien kustannusosuuksista päättäminen Loppukokous Kustannuksia syntyy eniten mukauttamistoimista eli teiden ja ojien rakentamisesta Keskimääräinen peltotilusjärjestely on kooltaan noin 1000 hehtaaria Tavoitteena on että tilusjärjestelytoimitus tehdään keskimäärin alle viidessä vuodessa Tilukset on yleensä mahdollista vaihtaa jo ennen toimituksen lopettamista joten uudet tilukset voidaan ottaa käyttöön 2 3 vuoden kuluessa toimituksen aloittamisesta Rekisteröinti Tilusjärjestelyn saatua lainvoiman maanmittaustoimisto lähettää asiakirjat asianosaiselle ja rekisteröi tiedot kiinteistötietojärjestelmään Tilusjärjestelyjen kustannukset Valtio maksaa tilusjärjestelyn ja sen edellyttämät mukauttamistoimet jaon aikana Järjestelyn jälkeen valtio perii asianosaisilta tukipäätöksen mukaisen osan kustannuksista Asiasanat Maanmittaustoimitus Tilusjärjestelyt Etusivulle Tarvitsetko maanmittaustoimitusta Näin haet maanmittaustoimitusta Lohkominen Halkominen Maantietoimitus Yksityistietoimitus Rajankäyntitoimitus Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistönmääritystoimitus osakasluettelon vahvistamiseksi Lunastustoimitus Vesijätön lunastaminen
  http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/tilusjarjestelyt (2012-05-20)