archive-fi.com » FI » P » PISPALA.FI

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Työvaiheita
  Sulje ikkuna

  Original URL path: http://pispala.fi/kurpitsa/kasvimaa_04/lisasivut/tyovaiheita.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Kurpitsaliike ry
  13 17 Hommiin Kurpitsalle Työntekijöitä haussa Yhteystiedot uutiset osiossa Jäsenkirjeet 2014 2013 Jäsenkirje 1 2014 Jäsenkirje 1 2013 Jäsenkirje 2 2013 Ylen hyvä juttu Ylen Olotila sivustolla juttua Kurpitsaliikkeestä Palstaviljelyn puolustajat Kesälukemista Tutustu Pispala Tahmelan alueen Luonto tutkimukseen Viherverkko tarkasteluun Kasvimaiden rakennettavuus selvitykseen Palstapalvelut Kurpitsalta voi lainata työkaluja ja vuokrata haketinta ja oksa silppuria Maan myllerykseen jyrsintäpalvelua Rantapalvelut Kesällä vuokrataan kahta soutuvenettä Vihannestori Loppukesästä herkullista lähiruokaa Tilat Kurpitsataloa vuokrataan yksityistilaisuuksiin

  Original URL path: http://pispala.fi/kurpitsa/kuvia2.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pispalan asukasyhdistyksen aloitteita.
  7 2004 Mielipide osallistumis ja arviointisuunnitelmaan Ala Pispalan ja Ylä Pispalan kaupunginosien rakennusjärjestyksen laatimiseksi Aloite 26 5 2004 Lausunto museoviraston aluerajauksesta Pispalan valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi Aloite 28 2 2004 Tampereen rantaväylä ja Santalahden osayleiskaava Aloite 14 1 2004 Anomus hidasteiden rakentamiseksi Tahmelan Viertotielle ja Tahmelankadulle Vuosi 2003 Avoin kirje 11 11 2003 Avoin kirje ympäristölautakunnalle Aloite 26 9 2003 Huomautus Pirkanmaan maakuntakaavan valmisteluun koskien Pispalan valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä Aloite 28

  Original URL path: http://pispala.fi/yhdistykset/asukasyhdistys/aloite/asyaloite.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Untitled
  Asukasyhdistyksen uusi www sivun osoite www pispala fi asy

  Original URL path: http://pispala.fi/yhdistykset/asukasyhdistys/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Kulttuuriympäristön määrittelystä
  kulttuuriympäristölle on kuitenkin sen kertoma menneisyyden viesti Yleisesti ympäristöstä arvostetaan sitä osaa jonka edustamaan aikaan katsojalla ei ole omakohtaista kosketusta Vanhan rakennuksen tai rakennetun ympäristön omakohtainen kokeminen mahdollistaa osittain tämän kontaktin syntymisen Se joka liian kovakouraisesti kajoaa tai tuhoaa kulttuuriympäristöä vie toimillaan kaikilta tulevilta polvilta mahdollisuuden tämän historiallisen yhteyden syntymiseen Purkaja on henkisen pääoman kollektiivisen minuuden ryöstäjä Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen käyttämää hoitamaa rakentamaa tai muuten muuttamaa ympäristöä jonka maisemakuvassa ihmisen toiminnan jäljet näkyvät Kulttuuriympäristöön kuuluvat rakennetun kulttuuriympäristön lisäksi kulttuurimaisema ja muinaisjäännökset www museoliitto fi suomenmuseot museot kulttuuriymp html Hyvän kulttuuriympäristön suojelu ja kehittäminen on erityisen tärkeää jotta viihtyisimme ja voisimme hyvin Parantaaksemme kulttuuriympäristöämme voimme aloittaa tekemällä välittömästä lähiympäristöstämme viihtyisän Voimme pitää kotimme ja koulumme siistinä ja huolehtiapiha alueista ja puistoista Lisäksi voimme pyrkiä vaikuttamaan kuntamme kaavoituspäätöksiin joilla määritellään asuinalueiden teiden kauppahallien teollisuusalueiden ja julkisten rakennuksien rakentaminen ja purkaminen Aktiivisesti voimme pyrkiä myös suojelemaan mielestämme arvokkaita ja historiallisia rakennuksia maisemia jaympäristöjä matwww ee tut fi ymparistoverkko mediakeskus kulttuuri kulttuuriymparisto html Se millaisena kulttuuriympäristö koetaan ja mitä siinä nähdään riippuu pitkälti katsojasta Esimerkiksi ulkopuolinen näkee maiseman eri silmin kuin ihminen joka on asunut alueella koko ikänsä Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilyttämistä pidetään nykyään yleisesti tärkeänä Maisemakuvaa on kuitenkin harvoin mahdollista pitää täysin muuttumattomana ja saada näin ikään kuin aika pysähtymään Sen sijaan on mahdollista säilyttää arvokkaaksi määritellyn kulttuuriympäristön olennaisimmat piirteet ja toimia niin etteivät ympäristön uudet elementit ole voimakkaassa ristiriidassa vanhojenkanssa www pohjois savonmuisti fi ymparisto pohjois savon kulttuuriympariston hoito ohjelma kulttuuriymparisto Kulttuuriympäristössä ovat näkyvillä paikan ajallinen syvyys kehityksen erilaiset vaiheet ja se tuo esiisiemme työn tuloksen näkyväksi osaksi omaa elämäämme Meidän toimemme puolestaan heijastuvat tulevien polvien elämään Tavoitteenamme kulttuuriympäristön hoidossa tulisikin olla sukupolvien työn kunnioittaminen arvojen vaaliminen ja oman kädenjälkemme jättäminen muut kerrostumathuomioiden www mikkeli fi fi liitteet 02 palvelut 06 kaavoitus pdf emola 2 5 pdf Pohjoinen sijaintimme luonnonolot ja usein niukat

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/suojelu/maarittely.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Kulttuuriympäristön määrittelystä
  suositukset velvoittavat kulttuuriympäristöissä tapahtuvaa maankäyttöä Kansainvälisten sopimusten kautta on pyritty luomaan kulttuuriympäristöjen hyvään hoitoon ja suojeluun tähtääviä toimintamalleja ja lainsäädäntöä Kulttuurisesti kehittyneempien ja pidempijaksoisen kaupunkikulttuurin omaavien valtioiden kokemusten perusteella on odotettu sitoumukset hyväksyneiden maiden aktiivisesti ryhtyvän sellaisiin toimiin joiden kautta universaaleja ja siten kaikille maailman kansalaisille kuuluvia rakennetun ympäristön kulttuuriarvoja voitaisiin säästää tuleville polville Sopimusten merkitys kansainvälistä ympäristöoikeutta edistävinä tekijöinä on suuri vaikka ne normeina ovat peräisin sellaisista asiakirjoista joita ei ainakaan ensisijaisesti ole luettu perinteisiin oikeuslähteisiin Ne ovat ensisijaisesti moraalisesti ja poliittisesti sitovia ja ovat sellaisina johtamassa sitovampien määräystenantamiseen Syrjänen 1999 106 Alle on koottu osa niistä asiakirjoista joiden suositusten mukaisesti Pispalankin maankäytön tulisi toteutua Historiallisten alueiden suojelu Unescon yleiskokouksen 1976 Suosituksessa historiallisesti huomattavien alueiden suojelusta ja merkityksestä todetaan Tämän suosituksen hengen ja periaatteiden mukaisesti jäsenvaltion ei tulisi ryhtyä mihinkään mikä hävittäisi tai muuttaisi kyseisen valtion alueella sijaitsevien historiallisesti huomattavien kaupunginosien kaupunkien ja alueidenluonnetta www vyh fi aluekayt kulttymp kvsop sopalue htm Lisäksi jäsenmaita kehotetaan laatimaan toimintaohjelmia suojelusuunnitelmia sekä ottamaan lainsäädännössään huomioon historiallisesti huomattavien alueiden suojelu restaurointi ja elävöittäminen Suosituksessa korostuu kaupunkisuunnittelun tutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön merkitys Kestävä kehitys Vuonna 1987 Brundtlandin komission Yhteinen tulevaisuutemme raportissa lanseeraaman kestävän kehityksen käsitteen yhtenä osana on kulttuurinen kestävyys Tämä liittyy läheisesti taloudellisen ja ekologisen kestävyyden varjoon jääneeseen sosiaaliseen kestävyyteen kestävän kehityksen periaatteen mukaiset päätökset tehdään aina tulevien sukupolvien hyvinvointi mielessä neuvottelupöydässä istuvat edustavat siis lapsenlapsiemmeetua formin finland fi doc FIN Keke historia html Hyvin säilynyt ja historiallista syvyyttä omaava kulttuuriympäristö antaa tuleville sukupolville mahdollisuuden ymmärtää heidänesi isiensä eli meidän elämää Pitkälti Brundtlandin komission työstä alkunsa saanut tahto pyrkiä ratkaisemaan vakavia ympäristöongelmia on johtanut muun muassa Kioton ilmastosopimuksen ratifiointiin Kulttuuriympäristöjen hoitoon tällä on yhteys ainakin sitä kautta että vanhan rakennuskannan korjaaminen on tehokkaampi tapa rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä kuin purkaminen ja uudelleenrakentaminen Pispalaa ajatellen vanhat ja myös uudet puurakennukset jo sinällään toimivat hiilinieluina puurakenteisiin varastoituu

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/suojelu/kult_suojelu.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Kansallinen lainsäädäntö
  laissa määriteltyjen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö Tarkoituksena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet noudattavat maankäyttö ja rakennuslain kantavaa ajatusta päätösvallan siirrosta lähellekansalaisia www vyh fi aluekayt valtalo vatindex htm Alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteiden mukaan Alueidenkäytössä on varmistettava että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri ja luonnonperinnön arvot säilyvät Alueidenkäytössä on otettava huomioon kulttuuri ja luonnonperintöä koskevat kansainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät maisema ja kulttuuriperintöalueet ja kohteet Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseenkehitykseen www vyh fi aluekayt valtalo vatindex htm Maankäyttö ja rakennuslaki Vuonna 1999 voimaan tulleen maankäyttö ja rakennuslain yleinen tavoite on edistää ekologisesti taloudellisesti sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä MRL1 Lain ensimmäisessä pykälässä korostetaan edelleen suunnittelun vuorovaikutteisuutta kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja avointa tiedottamista Alueiden käytön suunnittelun tavoitteiksi määritellään lain viidennessä pykälässä riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää turvallisen terveellisen viihtyisän sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien kuten lasten vanhusten ja vammaisten tarpeet tyydyttävän elin ja toimintaympäristön luomista yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä luonnonvarojen säästeliästä käyttöä yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä palvelujen saatavuutta sekä liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteentoimintaedellytyksiä www finlex fi fi laki ajantasa 1999 19990132 Kulttuuriympäristöihin liittyviä määräyksiä maankäyttö ja rakennuslaissa on runsaasti 54 määrää asemakaavan sisältövaatimusten suhteen että rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää 117 pykälä on merkittävä erityisesti olemassa olevaan usein herkästi häiriintyvään kulttuuriympäristöön rakennettaessa Sen mukaan rakennuksen tulee täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimuksen ja soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Näiden vaatimusten jäädessä täyttymättä ei rakennushanke lain 135 pykälän mukaan voi saada rakennuslupaa 118 kieltää rakentamisessa rakennuksen

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/suojelu/lainsaadanto.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Asemakaava 1945
  valtatien ja Valtakunnantien Tontit Enimmäkseen rakentamisen oli määrä toteutua 2 kerroksisina taloina joille oli varattu 346 tonttia keskimääräinen pinta ala 1130m 2 Viisi kuusi kerroksisille taloille oli varattu vain 4 tonttia 2170m 2 ja sekä 1 että 3 kerroksisille taloille molemmille 65 tonttia 910 ja 1000m 2 yhteensä 499 tonttia Tilavia yhdenperheen taloja varten oli Tahmelassa 19 tonttia Maa aluetta näille oli yhteensä varattu 43 18 hehtaaria Milloin vanhojen tonttien koko oli huomattavasti alle 600m 2 ehdotettiin kiinteistöjen yhdistämistä Kerrospinta ala oli 216500m 2 asuinhuoneita 7010 ja myymälä ja työhuoneita 1000 kappaletta Asukastiheydeksi oli suunniteltu 190 henkeä hehtaari kokonaisväestömäärän ollessa 12 260 henkeä Otto I Meurman Kaupunginhallitus käsitteli asemakaavaehdotuksen alustavasti 22 5 1945 ja sen laajakantoisuuden ja suuren merkityksen vuoksi esitti professori Otto I Meurmanille annettavan tilaisuuden tutustua ja antaa lausunto arkkitehtien Paavo H Salminen ja E Kaalamo laatimasta ehdotuksesta Lausunnossaan Meurman totesi pitävänsä ehdotusta suurin piirtein onnistuneena mutta esitti kuitenkin seuraavia huomioita Pohjanmaantien ja Pispalan valtatien risteyksen rakentamista eritasoisristeykseksi Tampereen kaupunki 1945 I 617 Meurman piti tärkeänä mutta epäili Kannaksenkadun välttämättömyyttä ajotienä Jalankulkutunnelin rakennuttaminen Santalahden teollisuusalueen ja harjun etelärinteen asutuksen välille olisi ollut tärkeää Meurman koki Pispalan torin paisuneen liian laajaksi samoin kuin asuinkatujen mitoituksen Hiljaiset asuntokadut voidaan varmaan rakentaa vain 3m levein ajoradoin Siten vältettäisiin kalliita rumentavia ja epäkäytännöllisiä leikkauksia ja täytteitä tukimuureineen Tampereen kaupunki 1945 I 618 Rakennusalojen sijoittamista niin että vierekkäiset rakennukset olisivat tulleet kiinni toisiinsa Meurman piti rakennustaiteellisesta näkökulmasta huonona ratkaisuna mutta hyväksyi sen kuitenkin alueen pienen tonttikoon vuoksi Kaikesta huolimatta Meurman piti rakennusalojen määrittelyä kaavamaisena Parempi vaihtoehto olisi ollut niiden korttelikohtainen tontti tontilta tapahtuva tarkistus koska liiallista yhtenäisyyttä ei mielestäni ole tavoiteltava kun on kyseessä näin omalaatuisen ja vaikeasti rakennettavan alueen suunnittelu Tampereen kaupunki 1945 I 617 Edelleen rakennusaloja olisi tullut tarkistaa koska olemassa oleva asutus vaatisi useissa tapauksissa hyvinkin yksilöllisiä ratkaisuja samalla kun

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/asemakaava/asemakaava45.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •