archive-fi.com » FI » P » PISPALA.FI

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Perusparannuskokeilu
  asukasyhdistys ja eräät TTKK n arkkitehtiosaston voimat Hurme Kalliokoski 1987 26 Kaupungin oma neuvontapiste avattiin vuosi perusparannuskokeilun alun jälkeen Pisteessä ei varsinaisesti pyritty madaltamaan rakennushankkeeseen ryhtymisen kynnystä Hurme Kalliokoski 1987 26 minkä lisäksi sen henkilökunnalla ei ollut kompetenssia tehtäviensä hoitoon Toiminta oli osittain ristiriitaista ja päällekkäistä kaupungin kiinteistöviraston kanssa ja niinpä neuvonnan tarkoituksettomuus johti neuvontapisteen lopettamiseen 15 10 1982 Hurme Kalliokoski 1987 26 Perusparannuskokeilulle asetettiin Pispalan miljöön säilyttäjänä suuria toiveita Kokeilu kuitenkin oli ennen kaikkea kokeilu eivätkä sen tulokset parhaalla mahdollisella tavalla tukeneet Pispalan omintakeisen rakennuskannan saati kaupunginosan sosiaalisen rakenteen säilymistä Tämä siitä huolimatta että perusparannuslailla tähdättiin rakennuskannan sekä asukasrakenteen säilyttämiseen ja erityisesti vähävaraisen väestön asunto olojen parantamiseen Kaupungin virkamiesjohto ajoi laista ja kaavan säilyttävästä hengestä huolimatta edelleen linjaa joka tähtäsi Pispalan miljöön jyrkkään muutokseen Hurme Kalliokoski 1987 20 Tämä näkyi tavassa jolla kaupunki kokeilun järjestämiseen suhtautui Kaupungin omia kiinteistöjä korjattiin kokeilun aikana yksi Seurantatutkimus TTKK n 1 4 1978 31 3 1984 suorittaman perusparantamisen ja uudisrakentamisen seurantatutkimuksen aikana kokeiluun otti osaa yhteensä 49 kiinteistöä Alusta saakka kävi selväksi että kokeilu suosi aluerakenteen omakotimaisinta ja siten epäpispalalaisinta rakennuskantaa Kokeilun aikana muodostui yleiseksi toimintamalliksi muuttaa useamman asunnon vuokrataloja omakotitaloiksi mikä johti tutkimusjaksolla noin 150 vuokra asunnon häviämiseen Hurme Kalliokoski 1987 30 1980 luvulla vallinnut lisäeristysbuumi ja lisäeristäminen perusparannuslainan saamisen ehtona aiheuttivat suuria muutoksia rakennusten ulkoasuun erityisesti niiden ikkunoiden jäädessä lommolle seinärakenteen vahvistumisen johdosta VTT 1981 40 Tosin on huomattava että kokeilu pelasti välittömältä purkamiselta sen puitteissa korjatut rakennukset Niiden entistävä korjaaminen on mahdollista kun taas purettujen rakennusten kohdalla tätä mahdollisuutta ei ole Tutkimusajanjaksolla Pispalaan rakennettiin 87 uudisrakennusta joista 46 oli rivitaloja Näiden tieltä purettiin jotakuinkin saman verran asuinrakennuksia kuin otti osaa perusparannuskokeiluun Uudisrakentaminen lähti maksimaalisesta rakennusoikeuden käytöstä mistä kertoo myös asuntojen määrässä tapahtunut muutos Puretuissa rakennuksissa niitä oli 125 kappaletta uudisrakennuksissa 233 näistä 172 rivitaloissa Hurme Kalliokoski 1987 48 Uudisrakentamisen kontrolloimiseksi

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/perusparannus.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Arvokohteita Pispalassa
  Tampereen kaupungin historiallisen rakennuskannan omaleimaisuutta Toimikunnan loppukaneetti on edullista että uudisrakentaminen arassa keskustassa on mahdollisimman vähäistä ja ympäristön arvon ymmärtävää huolellista ja harkittua Tampereen kaupunki1985 13 kuulostaa ainakin Pispalan viime vuosikymmenten rakennemuutoksen jälkeen lähinnä surulliselta Arvokohteita Alla esitellään edellä mainittujen julkaisujen rakennuskulttuurisesti tai taiteellisesti arvokkaat kohteet Pispalassa Perspektiivin saamiseksi alaviitteisiin on listattu myös suunnittelijoiden tunnetumpia Tampereella toteutuneita töitä Kaupungin luettelon vanhin Tahmelan alueen rakennus on vuonna 1893 Karl Snellmanin suunnittelema Varala niminen huvila Varalassa ovat sijainneet myös arkkitehti Georg Schreckin Tampellan juhlatalo Raatihuone rakennuttama huvila purettu1960 luvun lopussa ja arkkitehti Wivi Lönnin Tampereen suomalainen tyttökoulu Kauppakoulu Aleksanterin koulu Talouskoulu Pääpaloasema suunnitelmien mukaan 1911 rakennettu naisten voimisteluhallirakennus purettu 1978 Vuonna 1926 Varalaan rakennettiin Bertel Strömmerin Kaupungin voimalaitos Koskivoimala Hotelli Tammer Tuulensuu Tempon talo linjaautoasema Finlaysonin Tr54 Santalahden pahvitehdas suunnittelema Kisapirtti Hyhkyssä sijaitsevat kohteet ovat arkkitehti Lars Sonckin Tuomiokirkko Tirkkosen talo Pyynikin rinteen asemakaava mallipiirustusten mukaan 1903 rakennettu Hyhkyn koulu ja rakennusmestari Heikki Tiitolan Elokuvateatteri Petit suunnitelmien mukaan 1912 rakennettu opettajien asuinrakennus Ylä Pispalan vanhin julkaisuun kelpuutettu rakennelma on 1908 rakennettu haulitorni Bertel Strömmerin suunnitelmien mukaan 1951 rakennettu seurakuntatalo ja Jaakko Ilveskosken Pyynikin kesäteatteri Likolahden pientalot suunnitelmien mukaan 1971 rakennettu kirkko ovat Pispalan harvoja suojelukohteita Jälkimmäinen korvasi 1968 palaneen Wivi Lönnin suunnitteleman nykyistä kirkkoa lännempänä sijainneen puukirkon 1930 valmistuneen uittotunnelin käyttöönotto johti Punaisen ja Harmaan tukkitien purkamiseen Sen rakenne on vielä harjun sisuksissa olemassa Tämän viereen rakennettiin nippu uittoa varten 1968 suurempi tukkitunneli jonka rakentaminen johti edellä mainitun vanhan puukirkon perustusten liikkumisen ja sähköjärjestelmän oikosulun seurauksena kirkon palamiseen Uutta uittotunnelia ei koskaan otettu käyttöön puutavarakuljetusten siirryttyä maanteille Tunnelin maanpäälliset kaavoitustoimen julkaisussa kuvatut rakenteet on purettu Porin radan varressa sijainnut 1915 1916 rakennettu 30kV n sähköjohto oli ensimmäinen laatuaan Suomessa Vuonna 1985 johto oli tarkoitus osittain korjata ja säilyttää teknisenä muistomerkkinä Sittemmin rakenne on purettu Samalta ajalta ovat peräisin venäläisen sotilasjohdon 1915 1917

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/arvokohteet.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Pispalan rakennusinventointi
  Totta kai haluan kotini säilyvän Mielestäni Pispalassa pitäisi säilyttää alkuperäisyys jota tämä Uittoyhdistyksen talo varsinaisesti edustaa Talo on rakenteeltaan vankka punahongasta veistetty hirsitalo joka piharakennuksineen soveltuu hyvin ympäröivään miljööseen Talo on ainutlaatuisen näköinen joka peruskorjauksen jälkeen säilyisi toiset sata vuotta jälkipolvien nähtäväksi 1800 1900 vuosituhannen vaihteen rakennustaidosta ja materiaalista Se olisi sitä kulttuuria se Museovirasto lausui asiaa käsiteltäessä seuraavaa Museovirasto katsoo etteivät Uittoyhdistyksen talo ja sen sivurakennus yksittäisinä kohteina täytä rakennussuojelulain 60 85 2 ja 3 ssä mainittuja kriteereitä eikä siten puolla niiden suojelua rakennussuojelulailla Sen sijaan Museovirasto toteaa huolestuneena myös Tampereen museoiden maakuntamuseo kantaan tukeutuen ettei 22 vuotta sitten vahvistettu asemakaava enää täytä niitä tavoitteita joita Pispalan kaltaisen kulttuurihistorialliselta arvoltaan valtakunnallisesti merkittävän ympäristön säilyttävälle kehittämiselle on asetettava Asemakaava ei riittävästi turvaa alueen vanhan rakennuskannan säilymistä Pispalasta ei myöskään ole olemassa sellaista rakennuskulttuurin inventointia joka mahdollistaisi yksittäisten rakennusten arvon määrittelyn osana kokonaisuutta Museovirasto esittää että Tampereen kaupunki ryhtyy pikaisesti Pispalan alueen kaavojen uudelleentarkasteluun Työhön tulisi liittyä myös alkuperäisen ja vanhan rakennuskannan talokohtainen inventointi Samassa yhteydessä tulisi selvittää Uittoyhdistyksen talon kaavalliset säilyttämismahdollisuudet sekä mahdollisesti myös käyttötarkoitus MV lausunto DNRO108 600 2000 Kaavoitusyksikön lausunnossa apulaisasemakaava arkkitehti Kristiina Jääskeläinen kertasi Pispalan asemakaavan laatimisen vaiheita ja tavoitteita ja muistutti ettei kaavassa ole varsinaisia suojelumääräyksiä Jääskeläinen totesi että vaikkei kaava täytä nykyaikaisen suojelukaavan vaatimuksia asemakaavaa ei ole ryhdytty tarkistamaan mm henkilöresurssien puutteenvuoksi YLA DnoKKA 4690 601 2000 72 Toimintansa lopettanut Harjun yleinen sauna ja Lauri Viidan synnyinkoti 2005 PV Inventointi Kaupunki sai kuitenkin uutta intoa paneutua Pispalan inventointiin ja sen suorittaminen alkoikin kesällä 2001 ja jatkui vielä kesän 2002 aikana Tahmelaan Inventointi ulotettiin koskemaan Hyhkyn aluetta kesällä 2003 Rakennusinventointi tehtiin valikoiden siten että kohdeinventointi laadittiin vähintään kohtalaisen hyvin oman aikansa rakennuskulttuuria edustavista lähinnä ennen vuotta 1940 rakennetuista rakennuksista Eerikäinen 2002 2 Inventoitujen kiinteistöjen lukumäärä oli 457 minkä lisäksi vuonna 2000 suoritetussa Santalahden rakennusinventoinnissa tutkittiin 14

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/rakennusinventointi.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Asukkaiden kokemia arvoja
  Sen avulla hahmotettiin asukkaiden näkemyksiä Pispalan kulttuuriympäristön vahvuuksista heikkouksista mahdollisuuksista ja uhista Keskustelun tuloksena syntyivät seuraavat johtopäätökset Mahdollisuudet Säilyttää tähän asti säilynyt ympäristö Jokaisen on saatava vaikuttaa omaan taloonsa ja tonttiinsa Tiivistää yhteistyötä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä Yhteishenki aktiviteetit ja kylämäisyys Suomen ja jopa maailman mittakaavassa erityislaatuinen asuin ja luonnonalue Olla esimerkkinä kulttuuriympäristöohjelman tekemisessä Uhat Liika standardisointi ja samannäköistäminen Maakeinottelu ja pelkästään taloudellisiin arvoihin keskittyvä ajattelu Ei ymmärretä vanhan arvoa ja

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/koetutarvot.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Ohjelman teosta
  koululuokan kanssa tehtiin mielipaikkatutkimus jonka jatkoksi erillisen projektin puitteissa oppilaat kuvasivat ja leikkasivat lyhytfilmin Pispalan tärkeistä paikoista Tähän osallistui 32 Pispan koulun neljänneltä luokan kevät 2004 oppilasta joiden vastausten perusteella näkemyksiä Pispalasta voisi referoida seuraavasti Pispalassa kaunista tai kauniita paikkoja ovat Pispalan harju ja näköalat sekä auringonlaskut Rumaa tai rumia paikkoja ei ole lainkaan tai jos oikein pinnistetään niin koulu voi sellainen olla Kauniita rakennuksia tai rakennusryhmiä ovat tasavertaisesti oma

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/ohjelmanteko.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Asukaskyselyn tuloksia
  muuttaa nykykäytäntöjä Rakennusjärjestyksen tekoa ja paikallisen päätöksenteon lisäämistä pidettiin molempia 83 vahvuudella kannatettavina vaihtoehtoina ja vielä kannatettavampana 88 uuden suojelukaavan laatimista Asukkaiden ja päättäjien välisen keskustelun lisäämistä pidettiin ylivoimaisesti hyväksyttävimpänä ympäristönhoidon parantamisen keinona Pispalan hoitokunnan perustamista puolestaan kannatti 58 vastaajista Kahdeksan prosenttia vastaajista oli sitä mieltä ettei nykykäytäntöjä ole tarve muuttaa 83 prosentin ollessa eri mieltä Uuden ja vanhan tasa arvoista keskustelua Kuva 2005 PV Avoimia kysymyksiä Avoimina kysymyksinä esitettiin seuraavat Mikä on mielestäsi Pispalan kulttuuriympäristön suurin arvo Kuinka tätä arvoa tulisi hoitaa Mitä Pispalassa ei saa missään nimessä muuttaa Mikä asia Pispalassa vaatisi välitöntä muutosta Muuta kommentoitavaa kulttuuriympäristöohjelman tiimoilta Saatuja vastauksia ei ole referoitu joten ne ovat luettavissa alla kokonaisuudessaan A Pispalan kulttuuriympäristön ympäristön suurin arvo vanhan tyylisen yhteisöllisen asumisen muoto kylämäisyys historiallisuus vanhan säilyminen ja säilyttäminen vanhat rakennukset arvoisessaan maisemassa yhtenäinen kulttuurimaisema historiallinen erilaisuus rakennuskannassa ja maisemassa kaavattomuus takasi hienolla tavalla erilaisuuden jossa kuitenkin on tiettyä samankaltaisuutta yhteisöllisyyden tuntu ympäristö joka rauhoittaa silmää ja huijaa autojen äänet pois rakennuskannan säilyttäminen yhteisöllisyys yhdessä tekeminen paikallisuus vanhat kauniit rakennukset luonnon läheisyys ja mukanaolo keidas keskellä Suomen 3 suurinta kaupunkia inhimillisyys ja pispalalainen elämäntapa Elämäntapa tarkoittaen puulämmitteisiä rakennuksia ulkohuusseja naapuriystävällisyyttä Se että täällä on hyvä olla vanha rakennusperinne onnen kirjavuus tarkotan nyt myös väestöä mutta privatisoituminen raha uhkaavat viedä meidät hukkaan toisiltamme hyvin rakennettu vanha talo kestää ja on hyvä asua toisin kuin uudet tusinatalot vanhat rakennukset vanha miljöö monimuotoinen kylämäinen kokonaisuus eri historialliset kerrostumat esihistoria agraariaika teollisuuden luoma rakennuskausi rakennuskiellon jälkeinen aika rajaton vanhojen rakennusten ja viheralueiden keskinäinen harmonia vanha rakennuskanta ja maisemat ainutlaatuinen ympäristö jossa mennyttä aikaa voi vielä aistia B Kuinka tätä arvoa tulisi hoitaa Saunakahvilaan Pyykkipuistoon kuvia ja historiallista tietoa Pispalasta säilyttää vanhaa rajoittaa uudisrakentamista huolehtimalla ympäristön ja rakennusten kunnosta tiukalla rakennusjärjestyksellä rakennusoikeutta 0 5 tulisi mielellään madaltaa liian korkeita taloja ei anneta enää rakentaa ja jos niin päätöksen tehnyt asetetaan vastuuseen ihmisten tehtävä yhdessä kokonaisuus tuotava näkyville tonttien hinnat alas korjaamalla rakennuksia ynnä infrastruktuuria säilyttämällä vanhat rakennukset pitämällä palveluita täällä säilyttämällä Ryytimaat asennoitumalla niin että nämä asiat ovat arvokkaita kannustamalla ihmisiä osallistumaan karnevaalien kaltaisia yhteistapahtumia mahtuisi kesään useampikin myös vakavampia kokoontumisia voisi lisätä jatkamalla taistelua rakennusten ja Ryytimaiden puolesta kunnioittamalla ja säilyttämällä vanhaa purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan säilyttämällä vanhaa palauttamalla vääryydellä ja viekkaudella anastetut yhteismaat paikallisyhteisöjen hallintaan purkamisen kielto mutta laajennus sallittu tyyliin sopien säilyttämällä korjaamalla ja säilyttämällä vanhaa tiukentamalla rakennusoikeusehtoja ja valvontaa kaikissa kausissa positiisivia elementtejä joita tulee tärkeimmiltä osin säilyttää syrämmellä rajoittamalla tehokkaasti uudisrakentamista alueen omaleimaisuus ja ainutlaatuisuus on säilytettävä mikäli uutta rakennetaan sen sovittava maisemaan ei siis modernia rakentamista C Mitä ei saa muuttaa vanhaa rakennuskantaa kasvimaa aluetta Tahmelan ranta Rajaportin saunaa harjun päällä olevaa puistoa venerantaa yhtään vanhaa rakennusta ei enää saa purkaa ei enää uusia ympäristöön sopimattomia rakennuksia lisää vanhoja rakennuskokonaisuuksia ei saa hajottaa vuokrataloja olisi hieno saada säilymään kokonaisuus ei saa muuttaa kaikkien muiden tusinakaupunginosien kaltaiseksi säilyttää se henki ja luoda sitä lisää uutta Rajaportin saunaa Ryytimaita Vanhoja rakennuksia ei saisi jättää tyhjilleen vain jotta se voitaisiin huonokuntoisena purkaa Pulteriaidat on ihania Kurpitsatalo kasvimaita portaita harjua ei enää mitään ei

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/kysely.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Toinen asukasilta
  yhteisön toimintaan ota osaa ovat mitä todennäköisimmin silti iloisia omassa bunkkerissaan asumiseen Ovathan he päässeet asumaan merkilliseen Pispalaan mutta mahtavatko sisäistää valitsemansa asumismuodon vaikutusta alueen luonteen muutokselle Pienen pihan sijasta iso terassi Kuva 2005 PV Kulttuuriympäristön nykytila ja hoidon parantaminen Pohdintaa jatkettiin miettimällä Pispalan ympäristöarvojen nykytilaa ja mahdollisuuksia niiden hoidon parantamiseen Rakennusten jättämistä tyhjilleen pidettiin hyvänä keinona saada ne huonoon kuntoon ja myytäviksi tontteina Suurena rakentamisen epäkohtana pidettiin uudisrakentamisen linnamaisuutta ja kadunvarsijulkisivujen täyttymistä autotallinovista ja autokatoksista Tällä metodilla pienet tontit täyttyvät pelkästä rakennusmassasta Todettiin että rakentamisessa pitäisi istuttaa talo maisemaan eikä maisema taloon kuten Pispalassa tuntuu nykyään usein tapahtuvan Rakennusjärjestystä pidettiin suurena mahdollisuutena vaikuttaa vanhan rakennuskannan säilymiseen ja tulevaan uudisrakentamiseen Taru Hurme kertoi alustuksessaan hänellä olevan mielessä arkkitehti jolle voitaisiin antaa tehtäväksi rakennusjärjestyksen laatiminen Kuka tämä arkkitehti mahtaa olla ja minkälaista ajattelumaailmaa hän edustaa Olisi koottava asukkaiden työryhmä miettimään rakennusjärjestyksen sisältöä ja ottamaan osaa osallisryhmän toimintaan Mihin asioihin rakennusjärjestyksellä voidaan vaikuttaa Voidaanko rakennusmääräyskokoelman määräyksiä muokata Rakennusjärjestyksen laatiminen tulee olla avointa ja siinä tulee kuunnella kaikkia osapuolia Osallisille tulisi selvittää kaavoituksen nykytilanne miksi Pispalaan saa rakentaa esimerkiksi tiilitaloja Pidettiin tärkeänä asukkaiden tarkempaa tutustumista rakennusinventointiin Päätettiin järjestää 31 5 kävelykierros jolla tutustutaan inventoinnissa määriteltyihin arvoalueisiin Konkreettisena mahdollisuutena pidettiin määräystä joka kieltäisi rakennusoikeuteen kuulumattoman kellarikerroksen rakentamisen mikä poikkeuksetta nostaa uudisrakennukset vanhaa ympäristöään korkeammalle jalustalle Mietittiin onko kellarikerroksen rakentamiseen liittyvä rakennusoikeuden ylitys todellakin laillista Jos on niin voisiko kellareissa sijaitsevat varastotilat saunat autotallit jne rakentaa erillisiksi rakennuksiksi mikä edistäisi myös Pispalalle ominaista monimuotoisuutta massoittelun sopusuhtaisuutta ja rakennusmassojen pilkkomista pienempiin yksiköihin Kävelykierroksen satoa 17 5 pidetyn asukasillan konkreettinen tulos oli päätös järjestää kävelykierros jolla tutustuttaisiin Pispalan rakennusinventoinnin löydöksiin Kävelyllä oltiin 31 5 illalla ja tavoitteeksi otettiin käydä läpi alueen kahdeksan läntisintä arvoaluetta Virtasen valtakunta jätettiin kävelyn ulkopuolelle osallistujien aikataulujen vuoksi Paikan päällä tutustuttiin arvoalueiden luokitteluun ja eri alueiden luokitteluperusteisiin ja kuvauksiin Tutustuminen osoittautui kotiseututuntemuksen lisääntymisen ohella erinomaiseksi keinoksi havainnoida museotoimen inventoinnin lähestymistapaa Pispalan arvoihin Keskustelua käytiin välillä pitkäänkin yksittäisten rakennusten arvoista hyvistä ja huonoista esimerkeistä sekä arvoalueiden aluerajauksista ja niiden luonteesta Kierrokselle on tulossa jatkoa kesän loppupuolella Kierroksen perusteella voidaan todeta seuraavaa Pättäränkadulla todettiin olevan hyvin rauhallista lukuunottamatta Tahmelan viertotiellä loputtomassa jonossa seisovaa liikennettä Alueella korjataan ja on korjattu taloja jotka sijaitsevat suurelta vaikuttavilla tonteilla Päätettiin tutkia mikä on alueen rakennustehokkuus ja mikä on aiheuttanut sen ettei rakennuksia ole purettu Todettiin että alueen pohjoislaidassa on rivitalo joka ei sovi arvoalueen aluerajaukseen kun taas puolestaan Pulkkasaarenkatu sen eteläpäädyn uudisrakennuksia lukuun ottamatta sopisi rakentamisen väljän luonteen ja hyvin säilyneiden vanhojen rakennusten ansiosta hyvin arvoalueeseen Näin aluerajausta muuttamalla alueelle jäisi myös alue jolla Punainen tukkitie on aikanaan sijainnut Frans Simolan pihapiirin aluerajaukseen voisi kuulua alueen eteläpuolella sijaitseva sininen Lindemanin talo Rimminkadun aluetta pidettiin melko rikkonaisena paljon hyvin eri tyylisiä ja ylikorjattuja tai huoltamattomia rakennuksia Alueen länsipään uuden rivitalon ja ylikorjatun vanhan rakennuksen sisältymistä alueeseen ihmeteltiin Käytiin tutustumassa Harmaan tukkitien puiston varrella tyhjillään olevan rakennuksen pihapiiriin ja todettiin rakennus varsinaiseksi helmeksi Markkinakadun arvoalueella tutkittiin vanhan markkinapaikan laidalta purettujen talojen tilalle rakennettua jalustalle nostettua elementtiparitaloa Uudisrakennus ei edusta huonointa tyyliä muttei myöskään keskustele ympäristön arvorakennusten kanssa Alueen pohjoisnurkan teollisuusalueen määrittely

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/asukasilta2.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Rakennusperintöpäivät 2004
  esimerkillisestä pihamiljööstä siirryttiin toiseen yksityisempään mutta samalla tavalla viehättävään pihaympäristöön Rajaportin kadulle Arvoalueiden aluerajaus herätti jälleen keskustelua Oliko rajauksella tarkoituksellisesti pyritty luomaan mahdollisimman pieniä alueita vai haluttiinko ne kohdentaa vain johonkin tiettyyn paikan nimeen Rajaportinkadun ja Rinnekadun välissä nimittäin on useita kiinteistöjä jotka luontevasti voisivat kuulua arvoalueeseen Sama joskin huomattavasti mittakaavaltaan merkittävämpi huomio tehtiin Pispalanharjun ja Pispankadun arvoalueista Molemmat voisivat olla huomattavasti laajempia Mikäli alueella on sille sopimattomia rakennuksia voitaisiin kyseisen kiinteistön kohdalle jättää aukko tai vielä tärkeämpää merkitä erityisiä suosituksia miljöön harmoniaa rikkovan rakentamisen korjaamiselle ja uudisrakentamiselle Vallikadun varren ja Hirvikadun ja Vallikadun kulmauksen jäämistä arvoalueluokituksen ulkopuolelle pidettiin puutteena Varalankadun länsiosa on Pispalan hienoimpia katutiloja kun taas Hirvikadun päässä sijaitsevat alueen vanhimmat jäljellä olevat rakennukset joista kaikkia ei ole edes inventoitu Tahmelan mutkan arvoalue on suurimmalta osalta puistoa mikä toivottavasti ainakin puoltaa puiston säilymistä Alueen osaksi oltiin hyväksyväisiä ottamaan jopa yhtä uudiskiinteistöä jota pidettiin mittakaavaltaan esimerkillisenä toteutuksena muuten mahtipontisessa Tahmelassa Ansionkalliolla tutustuttiin muun muassa hienosti alueen vanhaa rakennuskantaa hyödyntävään laajennukseen ja toisaalta poistavaa saneerausta edustavaan perinteisempään rakentamiseen Ansiokallion laki säilynee rakentamiselta vaikka alue muuten onkin muuttunut luotaantyöntäväksi porhoghettoksi Tahmelan rannan arvoalueella havainnollistui Pyhäjärvenranta alueen luonnon rikkaus ja toisaalta yksityisten etujen vaatimukset järvinäköalojen suhteen Alueen asukkaat ovat saaneet kaupungin myöntymän

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/rakennusperintopaivat.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •