archive-fi.com » FI » P » PISPALA.FI

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Kolmas asukasilta
  yhdistyksen vastahakoiseksi edistämään Ryytimaiden viljelytoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai antamaan paikalliselle järjestölle laajempia mahdollisuuksia tämän järjestämiseen Asukkaiden hoitomahdollisuuksia Ryytimaan suhteen tulisi lisätä Tärkeää olisi alueen hoitovastuun siirtäminen paikalliselle viljelijäjärjestölle Rehottavia syreenipensaita voitaisiin karsia vaikka talkoilla kuitenkin lintujen pesimäajan jälkeen Vesiastiat tulisi naamioida vähemmän räikeät värit materiaalit upottaminen maahan kaivojen rakentaminen lähteiden läheisyyteen paremmin Ryytimaille voitaisiin rakentaa polkuja joita kulkemalla saisi paremman käsityksen alueesta ja voisi oppia sitä arvostamaan Ryytimaaideoita Tahmelan lähde Tahmelan lähteen surkeasta tilasta keskusteltiin pitkään 1970 luvulle saakka lähde toimi osittain pispalalaisten juomavesilähteenä Pispalan vesiosuuskunta rakensi ja ylläpiti yksityistä vesijohtolaitosta Lähteestä pidettiin hyvää huolta Juhannusöisin lähteen vettä puhdistava vesikasvisto niitettiin ruuhista ja roskat kerättiin pois Lintujenjuoma altaana lähde ei ollut pumppumestari Kuusela oli siitä haulikkonsa kanssa hyvin tarkka Myöhemmin lähteen pohjasedimentit ja siinä todennäköisesti sijaitseva rautalusto tämäkö värjää veden ruosteiseksi rikottiin kaivinkoneella tehdyssä puhdistuksessa Yksi osanottaja muisteli että lähteen pohjaan levitettiin suodatinkangas joka päällystettiin kivillä ja soralla Tietöiden yhteydessä lähteeseen aikaisemmin johtaneet vesisuonet ohjattiin Tahmelan viertotien alla sijaitsevaan viemäriin Ennen Tahmelan viertotien asfaltointia kadun pölynsitomiseen käytettiin jotain teollisuusjätettä jonka käyttö oli erikoisen runsasta lähteen yläpuolella sijainneella linja auton kääntöpaikalla Pyörätien rakentaminen muinaismuistolain nojalla suojellun lähteen päälle ei sekään parantanut veden laatua Tahmelan viertotien alla sijaitsevaan viemäriin johdettu lähdevesi tulisi ohjata takaisin lähteeseen Lisääntyvä virtaus saattaisi puhdistaa lähdettä Lähteen yli voitaisiin vetää verkko joka estäisi sorsien talviuinnin Lähteen pohjan kunto tulisi selvittää ja laatia asiantuntijoiden esimerkiksi geologian tutkimuslaitos avustuksella kunnostussuunnitelma Kaupungin omistamat kiinteistöt Pispalassa Tampereen kaupungin liittyessä osaksi Pispalaa siirtyi näin muodostuneen laajemman kaupunkikeskuksen hallintaan muutamia kiinteistöjä Pispalasta Enimmäkseen maapohja oli kuitenkin yksityisten omistuksessa Lukuisten pakkolunastusten kautta kaupunki lopulta sai haltuunsa kymmeniä eri kiinteistöjä Pakkolunastuksen syy oli lähes tulkoon aina tulevat katusuunnitelmat Vanhat asukkaat tarjosivat usein omistamiaan taloja kaupungin ostettaviksi varsinkin jos ne sijaitsivat yksityisillä vuokratonteilla Näistä kaupunki 1960 luvulla maksoi yleensä muutamia tuhansia markkoja Kiinteistöt päätyivät yleensä kiinteistötoimen

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/asukasilta3.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Pieni punainen kirja; Pispalan kulttuuriympäristöohjelma; Neljäs asukasilta
  on pitänyt niitä liiaksi muutettuina Kieltämättä kokeilun aikaisten määräysten mukaan tehdyt korjaukset ovat usein vähentäneet rakennusten antikvariaattista arvoa Korjauksilla on kuitenkin pelastettu purkamiselta tai tyhjilleen jäämiseltä kymmeniä rakennuksia jotka nyt paremman tiedon turvin ovat korjattavissa ja entistettävissä lähemmäksi alkuperäistä olemustaan Purettujen rakennusten kohdalla näin ei voida menetellä Pispalan rakentamiselle perinteistä on ollut rakennusten jatkaminen laajentaminen ja korottaminen Tämän perinteen esteeksi asukkaat eivät toivo suojelun muodostuvan Alkuperäisenä säilyneen rakennuksen pitäminen ennallaan on erityisen arvokasta Vanhan rakennuskannan hyödyntäminen osana täydennysrakentamista on kuitenkin hyväksyttävää mikäli vaihtoehtona on purkaminen ja täysin uuden rakennuksen rakentaminen Luonnollisesti kaavamääräyksin tulee turvata se että alkuperäisen rakennuksen hahmo on tunnistettavissa laajennuksesta ja että laajennus toteutetaan alkuperäistä rakennusta ja sen mittasuhteita kunnioittaen Ennen Tahmelan viertotien asfaltointia kadun pölynsitomiseen käytettiin jotain teollisuusjätettä jonka käyttö oli erikoisen runsasta lähteen yläpuolella sijainneella linja auton kääntöpaikalla Pyörätien rakentaminen muinaismuistolain nojalla suojellun lähteen päälle ei sekään parantanut veden laatua Rakennusten ulkovaipan muutoksia ollaan asukkaiden keskuudessa valmiita hyväksymään silloin kun kellari vintti tai muita tiloja otetaan asuinkäyttöön Myös merkittävien ulkorakennusten suojelua pidettiin tärkeänä Usein niihin liittyy toiminnallisia arvoja jotka kertovat menneisyyden elämäntavasta enemmän kuin itse asuinrakennukset Tosin myös piharakennusten käyttö osana asuinrakennusten laajentamista hyväksyttiin Jälleen uuden aukotuksen ja muiden muutosten tulee olla maltillisia ja rakennuksen alkuperäistä luonnetta tukevia Erityisen tärkeänä pidettiin riippumattoman ulkopuolisen tahon antamaa arviota rakennussuunnitelmien laadusta ja soveltuvuudesta alueen miljööseen Suojelun porkkanoita Kaupungin määrittelemän kiinteistöveron käyttö ohjauskeinona vanhan rakennuskannan korjaamiseen nousi esiin ryhmän keskusteluissa Vanhan korjaajalle voitaisiin maksaa käänteistä kiinteistöveroa joka ei rasittaisi kuntataloutta mutta lisäisi kansalaisten kokemaa velvollisuudentunnetta rakennusperinnön hoidosta Vastaavasti paikallisesti voitaisiin määrätä korkeampi kiinteistövero tai tuntuva haittavero vanhojen rakennusten purkajille Unionin tasolla on viime vuosina keskusteltu historiallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksen arvonlisäverohelpotuksista keinona turvata niiden säilymistä Tähän ohjaavan direktiivin voimaantulo luonnollisesti tukisi myös Pispalan vanhan rakennuskannan säilymistä Uudisrakennuksen turha korotus on vältetty sijoittamalla autotalli erilliseksi massaksi Kokonaisuus olisi saatu vielä sirommaksi ilman suurta lasitettua parveketta Kuva 2005 PV Neuvontapiste Tiedonsaannin merkitystä vanhojen rakennusten korjaamisesta korostettiin keskustelussa Nykyajan määräys ja byrokratiaviidakko vieraannuttaa normaalin rakentajan jo muutenkin vaikeasti lähestyttävästä rakentamisesta Vanhan korjaaminen kuitenkin on mahdollista ja jopa helppoa aikanaan käytettyjen maalaisjärkisten materiaalien ja rakennusmenetelmien ansiosta Nykyaikaisten rakennusmateriaalien käytöstä ei ole välttämättä kovin pitkäkestoista kokemusta Esimerkiksi vedeneristysmateriaalit saattavat vaatia erityiskoulutusta tai laitteita mikä vaikeuttaa varsinkin omatoimikorjaajan työtä Pispalan korjausrakentamisen neuvontapistettä jota Pispalan asukasyhdistys ylläpitää Kurpitsatalolla Isolähteenkatu 2 tulisi kuitenkin tukea kaupungin taholta sen toiminnan vakiinnuttamiseksi Neuvontapiste on saanut apua Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestari Tapani Koiraselta ja sen toiminnan laajentamiselle on selkeää tilausta Keskus voisi toimia paikkana jonka kautta korjaaja tavoittaa eri alojen suunnittelijoita rakentajia ja tavaran toimittajia Korjaajien välisen kokemusperäisen tiedon vaihtokeskuksena neuvontapiste puoltaa myös paikkaansa Toimintaan voitaisiin sisällyttää lapsille ja nuorille suunnattua ympäristökasvatusta eräiden muiden korjausrakennuskeskusten tapaan Rakennustavaran kierrätys ja rakennusmateriaalien välittäminen voisivat myös kuulua neuvontapisteen toimialaan jolloin se voisi palvella myös Pispalaa laajempaa aluetta Korjausrakentamiseen kannustavien avustusten hakuun opastaminen olisi yksi neuvontapisteen luonnollinen toimintamuoto Piste voisi vaikuttaa myös siihen että kaupungin korjausavustuksia myönnettäisiin myös historiallisesti arvokkaan rakennuskannan korjaamiseen Uudisrakentamisen mittakaava Tiiviisti rakennetussa Pispalassa vaikuttaa olleen jonkinlainen kirjoittamaton sääntö siitä kuinka rakentaminen sijoittuu suhteessa naapureihin Suuretkaan rakennusmassat eivät ole täysin varjostaneet naapurikiinteistöjä tai vieneet niiden

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/punainenkirja/arvot/asukasilta4.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pispalan rakennustavat; Johdanto: Agraarimaisemasta omaleimaiseksi työläiskaupunginosaksi
  Pispalanharjun pohjoisrinteen puolella siten että maantien varsi ja rautatien ympäristö valmistuivat ensin Pispalanharjun etelärinne asutettiin vasta 1900 luvun puolella 1930 luvun loppuun tultaessa Pispala oli rakennettu lähes täyteen ja vuosisatainen agraarimaisema oli vaihtunut omaleimaiseksi tiheään rakennetuksi työläiskaupunginosaksi 1 Agraarivaiheen näkyviä jälkiä ovat muutamien talojen ja katulinjojen paikat multavat rantapellot ja entisten viljelysmaiden tilus ja sarkajakoja noudattavat kohtisuoraan Pyhäjärveen laskeutuvat katulinjat Pienet tontit rakentajien rajalliset resurssit naapuriapu ja ohjauksesta vapaa rakentaminen jyrkässä harjumaisemassa tuotti omaleimaisen tiiviisti rakennetun uuden työläiskaupunginosan Yksinkertaisten rakennusmassojen sijoittumisen tontille määritteli maaston jyrkkyys ja naapurirakennukset Topografian ja rakennustyyppien mukaan rakennusmassojen koko ja kaupunkirakenteen tiiviys vaihteli Monen pienasunnon vuokrakasarmit yhden perhekunnan yksittäistalot ja pikku mökit piharakennuksineen juurtuivat rinnakkain suojaten pieniä hyötypihoja säiltä ja avaten näkymiä auringolle ja maisemalle alarinteen kattojen yli ja piharakennusten sivuitse Rakennusten harjat suuntasivat pienillä tonteilla korkeuskäyrien mukaan kohtisuoraan niitä vastaan tai täysin vapaasti valon ja suojaisan pihan vaatimusten mukaan Jyrkässä rinteessä kivestä muuratut kellarit nostivat pienetkin puurakennukset komeasti korkeuksiin Rakennuksia korotettiin ja laajennettiin tarpeen mukaan Julkinen katu jatkui oikopolkuna pihan läpi ja yksityiselämä avautui kadulle katutasossa olevan ikkunan tai ulko oven kautta Asuntojen sisäänkäynnit sijoittuivat sekä katujulkisivulle että pihajulkisivuun maantason jyrkkyyden mukaan eri kerroksiin sopivalta kohdalta rinnettä Niukkuudessa rakennusmateriaalit olivat karuja lautajulkisivujen rinnalla pulteririvinteerit ja

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/kulttuuriymparisto/rakennustavat/johdanto/tyolaiskaupunginosaksi.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pispalan rakennustavat; Johdanto: Rakennuskielto ja 1945 asemakaava
  läntisten Pohjois Pirkkalan kuntaan kuuluneiden esikaupunkialueiden mukana liitettiin Tampereen kaupunkiin vuonna 1937 oli alue rakennettu lähes valmiiksi Kaupunkiin liittämisen myötä käynnistettiin alueen asemakaavoittaminen Alkoi eräänlainen pysähtyneisyyden aika kun Pispalan valmisteilla olevan asemakaavan aikana oli voimassa rakennuskielto Uuden kaupunginosan fyysinen ja sosiaalinen rakenne alkoivat rappeutua ja muuttoliike kääntyi vähitellen poispäin Pispalasta 2 Sotien jälkeen Pispala sai ensimmäisen asemakaavansa Tämän vuoden 1945 kaavan perusteella Pispalan valtatien varteen valmistui muutama yksittäinen rakennus vaikka

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/kulttuuriymparisto/rakennustavat/johdanto/rakennuskielto.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pispalan rakennustavat; Johdanto: Rakennuskielto ja 1945 asemakaava
  perusparannuskokeilu jonka toivottiin kannustavan olevan rakennuskannan korjaamiseen ja samalla miljöön tärkeimpien ominaispiirteiden säilyttämiseen Asukkaat vaihtuivat ja kiinteistöjen arvo nousi Ympäristömuutos oli raju Rakennuksia purettiin sekä välittömän uudisrakentamisen tieltä että odottamaan tontin tulevaa uutta käyttöä Kaupunkirakenteeseen tuli osia jotka olivat tasaisen tungettuja ja täynnä toistoa Pinnallisesti ymmärretyt perinneainekset kuten listoitukset räystäät ja poikkipäädyt oli toteutettu graafisesti ilman rakennusosan toiminnallista roolia kts toinen kuva ylhäältä Peruskorjatuissa rakennuksissa kiinteistön omistajavaihdoksesta johtuen korjaus ja

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/kulttuuriymparisto/rakennustavat/johdanto/perusparannuskokeilu.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pispalan rakennustavat; Johdanto: Nykytilanne ja tulevaisuus
  Jotkut muutoksista ovat väistämättömiä kuten asumisen privatisoituminen Osa miljöön omalaatuisista rakennustavoista mittasuhteista ja pihapiirit piharakennuksineen voidaan vielä säilyttää Pispalan rakennetun kulttuurimaiseman kaksi suurinta uhkatekijää ovat rakennusten purkaminen ja mittakaavaltaan sopimattomien uudisrakennusten rakentaminen Erityisen uhanalaisia ovat tehottomasti rakennetuilla suurilla tonteilla pienet asuinrakennukset ja piharakennukset jotka käyttämättöminä autioituvat ja rapistuvat Katukuvassa näkyviä pispalalaisesta rakennustapaperinteestä poikkeavia ratkaisuja ovat julkisivuja hallitsevat katetut parvekkeet rakennusoikeuteen kuulumattomien maanpäällisten kellarikerrosten aiheuttamat ylikorkeat ja suuret uudisrakennukset ja autopaikoituksen

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/kulttuuriymparisto/rakennustavat/johdanto/nykytilanne.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pispalan rakennustavat; Palautelomake
  Rakennuskielto ja 1945 asemakaava Kaava 1978 ja perusparannuskokeilu Nykytilanne ja tulevaisuus Palaute Uuttanyt Pispalan portaat Kerro mielipiteesi Pispalan rakennustavoista Osallistu keskusteluun rakennustavoista Pispalan keskustelupalstalla Palautelomakeella voit lähettää mielipiteesi Tampereen kaupungin

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/kulttuuriymparisto/rakennustavat/palaute.php?nro=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pispalan rakennustavat; Aluetyypit: Pohjoisrinne
  näkymät suuntaavat radan ja teollisuusalueen yli Näsijärvelle ja länteen Kadut seuraavat korkeuskäyriä Alueella on ollut pispalaisittain suuria moniasuntoisia vuokrakasarmeja jotka pääosin on muutettu asunto osakeyhtiöiksi Tästä perinteestä johtuen rakentamistehokkuus on paikoitellen suuri ja kaupunkikuva myös urbaanin tiivis Rakentamatonta tonttimaata on vain vähän Rakentaminen alueella on suhteellisen säännönmukaista yleensä päärakennukset ovat ylärinteen puolella kadun varressa ja kadunsuuntaisesti alarinteessä vapaammin Näin päärakennuksen massa on suojannut pihaa pohjoistuulilta Rakennusten kellarikerrokset on upotettu rinteeseen

  Original URL path: http://pispala.fi/pispafoorumi/kulttuuriymparisto/rakennustavat/aluetyypit/pohjoisrinne.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •