www.archive-fi.com » FI » S » SAIRAANHOITAJALIITTO.FI

Total: 846

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tutkiva Hoitotyö -lehdet 2010 - Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  Jokelainen Anna Maria Keränen Helvi Kyngäs Jaana Laitinen Aikuispotilaiden läheisten kokemuksia hoitotyöntekijöiltä saadusta tuesta Minna Aura Eija Paavilainen Paula Asikainen Asta Heikkilä Varpu Lipponen Vauvaperheille kehitetyn verkkopalvelun pilottitutkimus vanhempien näkökulma Leena Hannula Anne H Salonen Leena Rekola Marja Terttu Tarkka Syöpäpotilaan ja perheenjäsenen tukeminen sairaalassa tuen tarpeen tunnistaminen ja tukemisen tavoitteet Elina Mattila Marja Kaunonen Pirjo Aalto Päivi Åstedt Kurki Työntekijöiden kokema terveys ja näkemykset terveyden edistämisestä työyhteisössä pilottitutkimus kunnan työntekijöille Marjatta Pirskanen Anna Maija Pietilä Minna Rytkönen Pirjo Varjoranta Tutkiva Hoitotyö 3 2010 12 8 2010 PÄÄKIRJOITUS Näyttöön perustuva hoitotyö kenen vastuulla Tarja Pölkki ARTIKKELIT Ylihoitajien valta ja vallan yhteys hoitotyöhön Sari Viinikainen Tarja Kvist Tarja Suominen Terveyttä vahvistava vertaistuki kuvauksia syömishäiriöitä sairastavien internetin keskustelupalstalta Marjukka Viiala Anna Maija Pietilä Päivi Kankkunen Uuden työntekijän mentorointi Lotta Nikki Marita Koivunen Tarja Suominen Täydennyskoulutusopiskelijoiden käsityksiä tutkitun tiedon käytöstä hoitotyössä Mari Pakkonen Leena Salminen Maija Hupli Asiantuntijuus ja näyttöön perustuva toiminta Anne Korhonen Teija Korhonen Arja Holopainen Tutkiva Hoitotyö 4 2010 17 11 2010 PÄÄKIRJOITUS Hyvän tutkimusaiheen kriteerit Tarja Pölkki ARTIKKELIT Työpaikkakiusaaminen erikoissairaanhoidossa Raija Tuovinen Tarja Kvist Pirjo Partanen Taidot asenteet vai tietokoneet Sähköisen kirjaamisen esteet sosiaali ja terveydenhuollossa Anne Kuusisto Antti Saloniemi Potilaiden käsityksiä ohjauksesta ja kirjallisten ohjeiden käytöstä päivystyspoliklinikalla Mari
  https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/tutkiva_hoitotyo/sisallysluettelot/tutkiva-hoitotyo-lehdet-2010/ (2012-05-29)


 • Tutkiva Hoitotyö -lehdet 2009 - Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  hyödyntämisestä osaamista ja voimaa hoitotyöhön Anne Korhonen ARTIKKELIT Näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistävät tekijät systemoitu katsaus hoitotyöntekijöiden käsityksiin Arja Häggman Laitila Pitkäaikaisesta kivusta kärsivän voimavarat Päivi Kankkunen Hannele Nousiainen Jari Kylmä Sairaanhoitajien työmotivaatio ja siihen yhteydessä olevat tekijät Anne Huttunen Tarja Kvist Pirjo Partanen Sosiaali ja terveydenhuollon aluetietojärjestelmän käyttö ja merkitys ammattilaisen kokemana Paula Asikainen Tarja Suominen Tiina Mäenpää Marianne Maass Tutkiva Hoitotyö 3 2009 20 8 2009 PÄÄKIRJOITUS Potilasturvallisuus Helvi Kyngäs ARTIKKELIT Perusterveydenhuollon henkilöstön näkemyksiä terveyden edistämisestä arvoperustasta toiminnan kehittämiseen Anna Maija Pietilä Pirjo Varjoranta Mari Matveinen Äitien kokemuksia ruoka allergisen lapsen hoidosta Kati Komulainen Näyttöön perustuvan hoitotyön edistäminen systemoitu katsaus toimintamalleihin Arja Häggman Laitila Miten keskosten kipua arvioidaan Kyselytutkimus vastasyntyneiden tehohoito ja valvontayksiköiden hoitajille Tarja Pölkki Anna Maija Pietilä Katri Vehviläinen Julkunen Anne Korhonen Tutkiva Hoitotyö 4 2009 6 11 2009 PÄÄKIRJOITUS Lukemisen iloa ja kiitos yhteistyöstä Helvi Kyngäs ARTIKKELIT Yksilöllistä hoitoa edistävät tekijät hoitohenkilöstön näkökulma Marja Liisa Gustafsson Helena Leino Kilpi Riitta Suhonen Polikliinisen hoidon laatu kirurgisen potilaan arvioimana Sini Eloranta Jouko Katajisto Timo Savunen Helena Leino Kilpi Kätilöiden käsitykset synnytyskeskustelusta ja sen merkityksestä kätilötyössä Marketta Koskelo Maria Kääriäinen Vanhempien kokemuksia adoptioprosessista ja saamastaan tuesta Marketta Selin Eija Paavilainen Marja Kaunonen Näyttöön perustuvan toiminnan oppiminen hoitotyön koulutuksessa katsaus
  https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/tutkiva_hoitotyo/sisallysluettelot/tutkiva_hoitotyo-lehdet_2009/ (2012-05-29)

 • Tutkiva hoitotyö -lehdet 2008 - Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  näkemyksiä työssä oppimisesta ja oppimisportfoliosta Satu Peltonen ALS ia sairastavan ja hänen omaisensa kuvaus saamastaan ohjauksesta sairauden aikana Minna Susanna Turunen Tutkiva Hoitotyö 2 2008 6 6 2008 PÄÄKIRJOITUS Terveydenhuollon laatu fokuksessa Riitta Suhonen ARTIKKELIT Ikääntyvän sairaanhoitajan työhyvinvointi Kati Utriainen Helvi Kyngäs Sairaanhoitaja tehohoitopotilaan edustajana Petra Peltonen Tarja Suominen Lasten kivunhoidon kehittäminen haasteita hoitotyölle ja hoitotieteelliselle tutkimukselle Tarja Pölkki Aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä tietoa hoitotyön kehittämiseen Esimerkkinä syöpää sairastavan nuoren vanhemman toivon vahvistaminen Jari Kylmä Marja Liisa Rissanen Eila Laukkanen Merja Nikkonen Taru Juvakka Arja Isola Ohjaajien kokemuksia osallistumisesta harjoittelun kehittämisprojektiin Pirkko Jokinen Irma Mikkonen Ritva Pietarinen Lyytinen PRO GRADUN ESITTELY Tyypin 2 diabeetikon hoitotasapaino Ritva Heinistö Seija Juntunen Tutkiva Hoitotyö 3 2008 5 9 2008 PÄÄKIRJOITUS Ammatillisen vastuun rajat Helvi Kyngäs ARTIKKELIT Koherenssin tunne ja siihen yhteydessä olevat tekijät aikuisväestössä systemoitu katsaus pitkäaikaissairauksia käsittävään kirjallisuuteen Anna Maija Pietilä Hannele Matero Päivi Kankkunen Arja Häggman Laitila Voimavarainen terveydenhoitaja lapsiperheiden tukena Ritva Kuorilehto Leena Paasivaara Johtajuuden yhteys henkilöstön työhön sitoutumiseen ja haluun pysyä työssä Outi Kanste Yliopistosairaalan määräaikaisten sairaanhoitajien sitoutuminen työhönsä Virpi Kanto Outi Kanste Tasa arvo itsestään selvä moniulotteinen hoitotyön etiikan käsite Mari Kangasniemi PRO GRADUN ESITTELY Antikoagulaatiopotilaan hoitoon sitoutuminen Merja Paukama Tutkiva Hoitotyö 4 2008 5 12 2008 PÄÄKIRJOITUS Konferenssien merkitys Helvi Kyngäs Artikkeleiden arvioijat ARTIKKELIT Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajaopiskelijoiden kuvauksia hoitotyön osaamisesta koulutuksen alku ja loppuvaiheessa Lea Rissanen Liisa Kiviniemi Potilasohjauksen laatuun vaikuttavat tekijät Maria Kääriäinen Perheiden kokemuksia ja toiveita nivelreuman hoidon ohjauksesta Sari Vihijärvi Meeri Koivula Päivi Åstedt Kurki Seksuaaliterveyden edistäminen ja äitiyden tukeminen päihdehuollossa asiakkaan näkökulma Leena Alho Päivi Kankkunen Anna Maija Pietilä PRO GRADUN ESITTELY Aivohalvauspotilaan ohjaus systemoitu kirjallisuuskatsaus Anne Haapala Päihdeongelmaisen hoitoon sitoutuminen Raija Fors Synnytyskeskustelu ja sen merkitys kätilötyössä Marketta Koskela OHJEITA KIRJOITTAJALLE Tutkiva Hoitotyö tutkittua tietoa hoitotyön koulutuksen ja johtamisen kehittämiseksi Riitta Suhonen Koulutus Julkaisut Premissi Tutkiva Hoitotyö Sisällysluettelot Tutkiva Hoitotyö lehdet
  https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/tutkiva_hoitotyo/sisallysluettelot/tutkiva_hoitotyo-lehdet_2008/ (2012-05-29)

 • Tutkiva Hoitotyö -lehdet 2007 - Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  Harmoinen Kansainvälinen artikkeli Hyvän hoitajan ominaisuudet Japanese patients descriptions of the good nurse Personal involvement and professionalism Referoinut Satu Elo Tutkiva Hoitotyö lehti nro 2 2007 ilm 8 6 2007 Artikkelit Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen systemaattisesti kerätty tutkimustieto kehittämistyön tukena Eija Paavilainen Aune Flinck Video ohjauksen edellytyksiä ja hyötyjä ehkäisevässä perhehoitotyössä Arja Häggman Laitila Anna Maija Pietilä Raija Seppänen Katri Vehviläinen Julkunen Äitien ja hoitotyöntekijöiden näkemyksiä raskausajan hoitotyöstä Pietarissa Leena Hannula Liisa Hallila Päivi Lassila Jaana Ratola Äitiyshuolto tulevaisuudessa naisten näkemykset Katri Ryttyläinen Katri Julkunen Vehviläinen Anna Maija Pietilä Perusterveydenhuollossa toimivien hoitajien rooli kyvyt ja koulutustarve vanhusten kuulonkuntoutuksessa Marjo Salmela Tutkiva Hoitotyö lehti nro 3 2007 ilm 14 9 2007 Pääkirjoitus Tukea näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiseen Marjaana Pelkonen Artikkelit Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien osaaminen erikoissairaanhoidossa hoitotyön johtajien arvioimana Tarja Kvist Katri Vehviläinen Julkunen Hoitohenkilöstön käsityksiä hoitovirheiden syistä ja niiden ilmoittamisesta Eila Koivunen Päivi Kankkunen Tarja Suominen Solunsalpaajahoidossa olevien potilaiden arvioima hoidon laatu Riitta Suhonen Pirkko Vehmas Ritva Vastamäki Markku Puro Äidin kokemukset lapsen äkillisen ja vakavan sairastumisen alkuvaiheesta Nina Halme Anja Rantanen Maija Kaunonen Päivi Åstedt Kurki Hankekuvaus Potilasohjauksen kehittäminen alueellisena verkostoyhteistyönä yli organisaatiorajojen Outi Kanste Kaija Lipponen Helvi Kyngäs Liisa Ukkola Pro gradun esittely Hallittu hoidollinen rajoittaminen psykiatrisessa hoitotyössä Ulla Ukonmaanaho Tutkiva Hoityö lehti nro 4 2007 ilm 14 12 2007 Pääkirjoitus Hyvät käytännöt käyttöön Marja Leena Perälä Artikkelit Toivo hoitotyössä ja hoitotieteellisen tutkimuksen kohteena Jari Kylmä Taru Juvakka Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan ja hänen läheisensä tiedon saanti ja riskitekijöihin asennoitumisen yhteys terveyskäyttäytymiseen Tiina Blek Mari Kiema Aino Karinen Leena Liimatainen Johanna Heikkilä Psyykkiset kuormitustekijät ja jaksamista edistävät tekijät osastonhoitajan työssä Annikka Mäkelä Outi Kanste Juhani Nikkilä Hoitajien täydennyskoulutus yliopistollisen keskussairaalan kirurgisissa työyksiköissä Leena Timonen Elina Eriksson Työympäristö oppimisympäristöksi auditointimalli sosiaali ja terveysalan harjoittelun kehittämisessä Hanna Hopia Pirjo Hynynen Raija Lundahl Tuula Perttula Pirjo Tiikkainen Väitöskirjan esittely Röntgenhoitajien turvallisuuskulttuuri säteilyn
  https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/tutkiva_hoitotyo/sisallysluettelot/tutkiva_hoitotyo-lehdet_2007/ (2012-05-29)

 • Tutkiva Hoitotyö -lehdet 2006 - Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  Merja Kanervisto Aune Flinck Helena Rautakorpi Hankekuvaus Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy elintapaohjausta ja automatisoitua elintapaseurantaa Maria Kääriäinen Marjatta Lauronen Helvi Kyngäs Pro gradujen esittelyt Yhteistyötä lapsiperheiden parhaaksi Hannele Pajanen Terveysliikunta psykiatrisessa poliklinisessa hoitotyössä Sanna Norén Tutkiva Hoitotyö lehti nro 2 2006 ilm 9 6 2006 Artikkelit Tekniikka iäkkäiden diabeetikkojen omahoidon tukena Leena Salminen Anne Maria Andrejeff Soili Laaksonen Lähiohjaaja sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjatussa harjoittelussa Riitta Meretoja Arja Häggman Laitinen Iira Lankinen Kirsi Sillanpää Leena Rekola Elina Eriksson Ammatillisten erikoistumisopintojen merkitys sairaanhoitajien urakehityksessä Ritva Kuoppamäki Anneli Sarajärvi Ammattijärjestöstä kohti asiantuntijaorganisaatiota Suomen sairaanhoitajaliiton toiminnan muotoutuminen 1940 luvulta 2000 luvulle Leena Paasivaara Pro gradujen esittelyt Sisätautipotilaan ohjaus Leena Patala Puda Potilastyytyväisyys aikuispsykiatrisessa sairaalahoidossa Ursula Varis Olosuhteet muuttuvat mutta turvallisuus säilyy iäkkään potilaan matka erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon Pirkko Parkkonen Lisensiaattitutkimuksen esittely Vastavuoroisuus työhyvinvoinnin ytimenä tutkimus ikääntyvien sairaanhoitajien hyvinvoinnista Kati Utriainen Tutkiva Hoitotyö lehti nro 3 2006 ilm 8 9 2006 Artikkelit Hoitajien hyvinvointi positiivisen hyvinvoinnin lähestymistapa Kati Utriainen MS tautiin vastasairastuneiden terveyteen liittyvä elämänlaatu ja sitä edistävät auttamismenetelmät Satu Heiskanen Eija Luoto Anna Maija Pietilä Pitkäaikaisesti sairaiden lasten vanhempien selviytyminen Tiina Jurvelin Helvi Kyngäs Kaisa Backman Osastonhoitajan rooli perehdyttämisessä Merja Miettinen Jaana Peltokoski Päivi Åstedt Kurki Hankekuvaus Hoitoisuusluokituksen kehittäminen sädehoito osastolle Päivi Lavander Helvi Kyngäs Pro gradujen esittely Puhelimien ja internetin käyttö terveyspalveluissa asiakasnäkökulma perusterveydenhuollon palveluiden kehittämiseen Sanna Tolonen Tutkiva Hoitotyö lehti nro 4 2006 ilm 8 12 2006 Artikkelit Musiikin käyttö interventiona lasten kivunlievityksessä systemaattinen kirjallisuuskatsaus Tarja Pölkki Imetyksen ja imetysohjauksen toteutuminen sairaalassa Leena Hannula Helena Leino Kilpi Pauli Puukka Kuvaus tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toiminnasta Merja Meriläinen Helvi Kyngäs Tero Ala Kokko Hankekuvaus Laadun kehittäminen sosiaali ja terveydenhuollossa Liisa Kuokkanen Hannu Leino Eliisa Roine Sirkku Rankinen Väitöskirjan esittely Teoria pohjois suomalaisten ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä Satu Elo Koulutus Julkaisut Premissi Tutkiva Hoitotyö Sisällysluettelot Tutkiva Hoitotyö lehdet 2010 Tutkiva Hoitotyö lehdet 2009 Tutkiva hoitotyö lehdet 2008 Tutkiva Hoitotyö
  https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/tutkiva_hoitotyo/sisallysluettelot/tutkiva_hoitotyo-lehdet_2006/ (2012-05-29)

 • Tutkiva Hoitotyö -lehdet 2005 - Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  hoitotyön kehittäminen mielenterveystyössä tuloksia kehittämishankkeesta Eila Latvala Kaija Saranto Eila Pekkala Pro gradujen esittelyt Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toiminnan kuvaus Merja Meriläinen Perioperatiivisten sairaanhoitajien valmiudet ohjata potilaita Tytti Ervasti Kirurgisen hoitohenkilökunnan potilasohjausvalmiudet Kaija Lipponen Ilmoitus apurahoista Sairaanhoitajien koulutussäätiön apurahat 2005 Tutkiva Hoitotyö lehti nro 3 2005 ilm 16 9 2005 Artikkelit Elämä hoitokodissa Haastattelututkimus vanhusten toiveista Annukka Klemola Merja Nikkonen Anna Maija Pietilä Pirjo Liisa Hautala Jylhä Kotihoidon langattoman potilastietojärjestelmän käytettävyyden arviointi Tiina Mäenpää Kaija Saranto Paula Asikainen Mitä työajan seurantatutkimus kertoo psykiatrisesta hoitotyöstä Tarja Rissanen Tiina Toivanen Seija Miettinen Kirjallisuuskatsaus Asiakaslähtöinen ohjausprosessi Maria Kääriäinen Tiina Lahdenperä Helvi Kyngäs Pro gradujen esittelyt Kuntoutujan ohjaus tuki ja liikuntaelinsairauksissa Raija Riikola Perunaa vai parsakaalia Ruoka allergisten lasten vanhempien kokemus arjesta ja elämästä allergisen lapsen hoitamisesta sekä selviytymisestä Kati Komulainen Pitkäaikaishoidossa olevien asukkaiden kivun hoidon kirjaaminen Jaana Palviainen Tutkiva Hoitotyö lehti nro 4 2005 ilm 16 12 2005 Artikkelit Moniuloitteinen johtajuus hoitotyössä suomalaismiehet kansainvälisessä vertailussa Outi Kanste Osastonhoitajan johtamistyön ydinalueet röntgenosastolla Riitta Oksanen Antti Niemi Leena Paasivaara Sairaanhoitajan tehtävät ja osaaminen Mitä viime vuosien suomalainen tutkimus kertoo Liisa Kuokkanen Kuvaus omahoitajan toiminnasta millainen toiminta vahvistaa ja millainen kuormittaa vakavasti masentuneen potilaan puolison vaoimavaroja Tarja Saharinen Jari Kylmä Marjaana Pelkonen Seija Miettinen Pro gradujen esittelyt Osastonhoitajan
  https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/tutkiva_hoitotyo/sisallysluettelot/tutkiva_hoitotyo-lehdet_2005/ (2012-05-29)

 • Toimitus - Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  hoitotieteen asiantuntija Katriina Laaksonen TtM Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Anna Maija Pietilä THT professori Tarja Suominen THT professori Arviointineuvosto Lisbeth Fagerström HVD lehtori Nina Halme TtT erikoistutkija Hanna Hopia TtT yliopettaja Maija Hupli THT lehtori Outi Kanste TtT projektipäällikkö Marja Kaunonen TtT dosentti yliassistentti Meeri Koivula TtT lehtori Tarja Kvist TtT yliopistotutkija Jari Kylmä FT dosentti lehtori Maria Kääriäinen TtT lehtori Merja Miettinen FT dosentti hallintoylihoitaja Marita Poskiparta FT professori Maritta Välimäki
  https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/tutkiva_hoitotyo/toimitus/ (2012-05-29)

 • Tilaukset - Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  Puhelin 03 4246 5300 Faksi 03 4246 5341 tilaus kustantajapalvelut fi Tilauslomake Tilaan Tutkiva Hoitotyö lehden kestotilauksena alkaen 2011 vuosikerta vuodelle 2011 Olen Sairaanhoitajaliiton jäsen Kyllä En Tilaaja Toimitusosoite Postinumero ja toimipaikka Laskutusosoite jos eri kuin toimitusosoite Sähköpostiosoite Osoitetietojani ei saa käyttää Sairaanhoitajaliiton markkinointiin Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Odota Koulutus Julkaisut Premissi Tutkiva Hoitotyö Sisällysluettelot Toimitus Tilaukset Osoitteenmuutos Kirjoittajan ohjeet Artikkelin arviointilomake Kirjat Työolobarometri Ilmianna hoitotyön innovaatio Sairaanhoitaja lehti
  https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/tutkiva_hoitotyo/tilaukset/ (2012-05-29)