archive-fi.com » FI » S » SELIGSON.FI

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Seligson & Co - Personal
  Portfà ljfà rvaltare Administration Kommunikation Data Samarbetspartners PERSONAL OCH KONTAKTUPPGIFTER Klicka pà là nkarna nedan fà r direkta kontaktuppgifter och personprofiler fà r và r personal Kundtjà nst Kapitalfà rvaltning Portfà ljfà rvaltare Administration Kommunikation Data SELIGSON CO Telefon 09 6817 8200 Fax 09 6817 8222 E post info seligson fi Besà ksadress Skillnadsgatan 1 3 FI 00130 Helsingfors Và r kundservice betjà nar kl 9 17 under finska bankdagar

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/yritys/henkilosto/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Seligson & Co - Användningsvilkor
  kostnader fà rluster eller annan skada som fà rorsakats av anvà ndning av de elektroniska tjà nsterna eller av dessas otillgà nglighet datafà rlust eller funktionella avbrott Detsamma gà ller à ven skador kostnader eller fà rluster som fà rorsakats av obehà riga fà rà ndringar av innehà llet i de elektroniska tjà nsterna Seligson Co ansvarar inte fà r material producerat eller publicerat av tredje parter som det finns là nkar till i de elektroniska tjà nsterna Là senord och anvà ndarnamn Anvà ndare av webbtjà nsten Min portfà lj fà r kundspecifika anvà ndarnamn och là senord Tjà nsten à r avgiftsfri fà r kunderna Kunden kan meddela att denne inte vill anvà nda Min portfà lj Samma anvà ndarnamn och là senord anvà nds till mobiltjà nsten Kunden ansvarar fà r alla à tgà rder som gjorts med dennes anvà ndarnamn och là senord Kunden fà rbinder sig att bevara dessa sà de inte kommer till nà gon annans kà nnedom Ifall anvà ndarnamnet eller là senordet fà rkommer bà r Kunden omedelbart meddela detta à t Fondbolaget antingen per e post till adressen info seligson fi eller per telefon 358 9 68178200 kundtjà nsten à ppen finlà ndska bankdagar mellan 9â 17 finlà ndsk tid Kunden kan ocksà blockera tjà nstens anvà ndning i Min portfà lj Denna funktion krà ver att Kunden loggar in sig i Min portfà lj tjà nsten Att aktivera tjà nsten pà nytt krà ver nytt anvà ndarnamn och nytt là senord frà n Fondbolaget Kunden ansvarar fà r eventuell skada tills Fondbolaget mottagit anmà lan om att anvà ndarnamnet och eller là senordet har fà rkommit och Fondbolaget har haft skà lig tid att stà nga av tjà nsten fà r det anvà ndarnamnet Fondbolaget ansvarar inte fà r nÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/yritys/kayttoehdot.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Dataskyddsbeskrivning
  fà delsedatum kontaktuppgifter utbildningsgrad och yrke fullmakter 2 Kategoriseringsuppgifter uppgifter som behà vs fà r att kategorisera kunden information om placeringserfarenhet ekonomisk situation och mà l fà r placerandet godkà nd motpart professionell eller icke professionell placerare juridisk form officiell sektor och branschkoder 3 Personens à rende kundfà rhà llandets begynnelsetidpunkt och fà r kunder som har avslutat sitt kundfà rhà llande tidpunkten fà r detta kontaktperson hos Seligson Co information om kontakttillfà llen mellan kunden och Seligson Co information om placeringserfarenhet och aktivitet bankuppgifter information om order och om fà rmà genhet fà rvaltad av Seligson Co begrà nsningar fà r inlà sningar pantsà ttningar etc kreditupplysningar ifall kontroll av dessa à r lagenligt samt nà dvà ndigt enligt bolagets uppskattning fà r att skà ta kundfà rhà llandet ett mà jligt fà rbud av direktmarknadsfà ring som har tillkà nnagetts bolaget 4 Andra uppgifter Pà basen av information given av kunden kan kundens specifika à nskemà l eller andra fà r kundservicen relevanta data registreras 5 Regelmà ssiga uppgiftskà llor Information samlas av den registrerade sjà lv Suomen Asiakastieto Oy Befolkningsregistret register som hà lls av myndigheter i den grad lagen tillà ter detta t ex handelsregistret skattefà rvaltningens register 6 Regelmà ssigt utlà mnande och à versà ndande av uppgifter utanfà r EU eller EES I regel là mnas information inte ut 7 Principerna fà r skyddet av registret Manualiska uppgifter fà rvaras i ett là st utrymme Uppgifter registrerade i databaser interna regler styr anvà ndandet av databaserna apparaturen och filerna à r skyddade genom datasà kerhetsanordningar tilltrà det till utrymmena à r kontrollerat anvà ndarna av registret identifieras och rà tten att anvà nda registret samt bokfà randet av dessa kontrolleras i regel là mnas inte information ut à versà nds information inte utanfà r

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/asiointi/tietosuojaseloste.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Tyck till
  Verktyg Aktuellt Hur bli kund Tyck till VideoBloggen FEEDBACK Feedback kan skickas via vår Ta kontakt blankett eller per e post till adressen info seligson fi Tillbaka Seligson Co Abp Användningsvillkor för digitala tjänster Dataskyddsbeskrivning Sök Feedback Skillnadsgatan 1 3

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/ajankohtaista/palaute.asp (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson
  Andelsbevis vad är det Tillväxt eller avkastningsandelar Fondplaceringar åt barn Teckna i svenska kronor Alla

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/latest_svenska.asp?op=faq (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Brochures
  Management Company KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENTS Passive equity funds Europe Index Fund Asia Index Fund North America Index Fund Finland Index Fund OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Active Funds Russian Prosperity Fund Euro unit series K Phoenix Fund unit series K Pharos Fixed Income Funds Money Market Fund AAA Euro Bond Fund Euro Corporate Bond Fund Back PLEASE NOTE P lease

  Original URL path: http://seligson.fi/english/brochures.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Funds
  of the 25 most liquid stocks on the Helsinki Stock Exchange It is an exchange traded fund ETF listed on Helsinki Stock Exchange The Fund s units can be traded on the stock exchange any time during the trading hours via the trading members of the exchange Here you ll find the Fund s stock exchange releases The stock exchange ticker for the Fund is SLG OMXH25 and Bloomberg code H25ETF FH Primary transactions minimum 25 000 shares subscribed or redeemed can be made via the Authorized participants The holdings of the Fund are published daily as a creation unit Management and custody fee Depends on the fund size max 0 18 per annum Trading fee Broker s commission spread between the bid and ask prices Performance Dividend re investment simulated until 27 2 2015 after that actual as the Fund s unit type was converted to accumulation units Date Acc A Div B 1 d 1 mon 1 yr 3 yrs 5 yrs 10 yrs 15 yrs 29 04 2016 33 84 1 20 0 44 3 37 51 46 48 14 77 97 Compare performance to other funds Fund information 29 04 2016 Total assets 167 516 874

  Original URL path: http://seligson.fi/english/etf/etf_eng.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Phoenix Fund
  40 investments with a turn around horizon of approximately 3 years The Fund seeks long term return exceeding the MSCI All Country World Index Peter Seligson has been the portfolio manager for the Fund since April 2003 KEY FACTS Unit type K shares sold outside Finland Status domicile Open ended daily traded UCITS Finland Size 12 1 M August 2012 ISIN code FI4000019831 Date of inception 25 September 2000 Fees 2 1 p a management custody and administration fee Minimum subscription euro 5 000 Subscription fee EUR 5 000 49 999 2 00 50 000 99 999 1 50 100 000 199 999 1 00 200 000 299 999 0 50 over 300 000 0 Redemption fee 0 Performance fee none for K class NAV Price release Daily Bloomberg SELPHXA FH Standard Poors Morningstar etc Ticker for A class as K class does not have history Portfolio Manager Peter Seligson Subscription bank account NORDEA BANK HELSINKI WTC IBAN FI64 1200 3000 0178 48 BIC NDEAFIHH Fund Management Company Seligson Co Fund Management Plc Erottajankatu 1 3 FI 00100 Helsinki Finland PLEASE NOTE Please note that subscriptions will be registered only after the amount subscribed for has been paid and has been received at the fund s bank account English translations of the Key Investor Information Documents are available here Also note that information contained herein does not constitute an offer to sell any securities In particular the information herein is not for distribution and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities anywhere where the fund is question is not registered for sale including the United States of America nor for the benefit of United States persons The prices of shares and any income from them can go down as well

  Original URL path: http://seligson.fi/english/phoenix.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive