archive-fi.com » FI » S » SELIGSON.FI

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Seligson & Co - Rahastot
  merkintä 15 000 mutta 1 0 jos merkintä 75 000 mutta 0 0 jos merkintä 150 000 0 0 jos merkintä 150 000 Kaupankäyntipalkkio 0 0 jos sijoitusaika 180 pv lunastettaessa 0 5 jos sijoitusaika Tuottosidonnainen palkkio 15 siitä kokonaistuotosta joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenterivuosittain Tuottosidonnainen palkkio ei kuitenkaan voi ylittää kolmea prosenttia keskimääräisestä rahastopääomasta Arvonkehitys Pvm Kasvu A Tuotto B 1 pv 1 kk 1 v 3 v

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/rahastot/rahes_russia.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Seligson & Co - Rahastot
  omista kaikkia indeksin arvopapereita mutta korkoriski ja maajakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena Hallinnointipalkkio 0 28 vuodessa peritään rahastolta Kaupankäyntipalkkio maksetaan rahastolle Merkittäessä 0 0 Lunastettaessa 0 0 jos sijoitusaika 90 pv 0 2 jos sijoitusaika Arvonkehitys Pvm Kasvu A Tuotto B 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 29 04 2016 3 9529 2 0714 0 12 0 98 0 53 16 81

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/rahastot/rahes_eurobond.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Euro Corporate Bond
  vertailuindeksiin tehtäviä muutoksia Rahaston korkoriski ja luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena Hallinnointipalkkio 0 33 vuodessa peritään rahastolta Kaupankäyntipalkkio maksetaan rahastolle Merkittäessä 0 0 Lunastettaessa 0 0 jos sijoitusaika 90 pv 0 2 jos sijoitusaika Arvonkehitys Pvm Kasvu A Tuotto B 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 29 04 2016 19 7997 9 4905 0 11 0 17 0 97 9 79 26

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/rahastot/rahes_eurocorp.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Rahastot
  säilyttää rahaston pääoma sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla ja antaa osuudenomistajille tasainen tuotto Hallinnointipalkkio 0 18 vuodessa peritään rahastolta Ei merkintä eikä lunastuspalkkiota Arvonkehitys Pvm Kasvu A Tuotto B 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 29 04 2016 2 5179 1 2733 0 00 0 01 0 22 0 93 3 31 18 50 34 56 Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa Avaintietoesite

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/rahastot/rahes_rahama.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Merkintäpäivät
  vasta 1 2 pà ivà n kuluttua Huom Alla oleva taulukko ei sisà llà Seligson Co Oyj n rahastovà lityspalvelun kautta merkittà vià rahastoja Nà ille rahastoille on erilliset asiointiohjeet jotka là ytyvà t Oma salkku palvelusta Merkintà pà ivà Lunastuspà ivà OSAKERAHASTOT Passiiviset osakerahastot Suomi Indeksirahasto Maksu ennen 11 00 sama pà ivà Toimeksianto ennen 11 00 sama pà ivà Eurooppa Indeksirahasto Maksu ennen 11 00 sama pà ivà Toimeksianto ennen 11 00 sama pà ivà Aasia Indeksirahasto Maksu edellisenà pà ivà nà ennen 16 00 Toimeksianto edellisenà pà ivà nà ennen 16 00 Pohjois Amerikka I ndeksirahasto Maksu edellisenà pà ivà nà ennen 16 00 Toimeksianto edellisenà pà ivà nà ennen 16 00 Kehittyvà t markkinat Merkintà pà ivà normaalisti torstai maksu keskiviikkona 14 30 mennessà mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla Lunastuspà ivà normaalisti torstai toimeksianto keskiviikkona 14 30 mennessà mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla Global Top 25 Brands Maksu edellisenà pà ivà nà Toimeksianto edellisenà pà ivà nà ennen 16 00 Global Top 25 Phar m aceuticals Maksu edellisenà pà ivà nà Toimeksianto edellisenà pà ivà nà ennen 16 00 Aktiiviset osakerahastot Phoebus Maksu edellisenà pà ivà nà Toimeksianto edellisenà pà ivà nà ennen 16 00 Phoenix Maksu edellisenà pà ivà nà Toimeksianto edellisenà pà ivà nà ennen 16 00 Russian Prosperity Maksu ennen 11 00 sama pà ivà Toimeksianto ennen 11 00 sama pà ivà Tropico LatAm Rahaston suunniteltu aloituspà ivà on 12 5 2016 Ennakkomerkintà aika 18 4 11 5 Lisà tietoja tà à ltà Merkintà pà ivà normaalisti torstai maksu keskiviikkona 16 00 mennessà mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla Lunastuspà ivà normaalisti torstai toimeksianto keskiviikkona 16 00 mennessà mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla KORKORAHASTOT Raha m arkkinarahasto AAA M aksu ennen 14 30 sama pà ivà Toimeksianto ennen 11 00 sama pà ivà Euro Corporate Bond Maksu ennen

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/asiointi/merkinta/merkintapaivat.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Merkintä- ja lunastusohjeita
  sijoittajalle syntyy veroseuraamus vasta kun hà n myy omistamiaan rahasto osuuksia Kasvuosuus on là hes aina paras vaihtoehto verolliselle sijoittajalle usein myàs muille Kasvuosuuden omistaja voi mà à ritellà kokonaan itse milloin hà n realisoi rahastovarallisuuttaan Seligson Co Rahastoyhtià n hallinnoimissa rahastoissa kasvuosuutta kutsutaan myàs nimellà A osuus Tuotto osuus taas tarkoittaa sità ettà osinko ja tai korkotuotot jaetaan kerran vuodessa osuudenhaltijoille Seuraavassa tuotonjaon periaatteet Seligson Co Rahastoyhtià n hallinnoimille rahastoille Tuotonjaon periaatteet mà à ritellà à n rahastojen yhteisissà sà à nnà issà  13 sekà avaintietoesitteissà Tyypillinen esimerkki on seuraava Rahasto pyrkii jakamaan rahaston tuotto osuudelle tuotonjakona salkun sisà ltà mien osakkeiden vuosittaista osinkotuottoa vastaavan mà à rà n kuitenkin và hintà à n 3 vuoden viimeisen pà ivà n osuuden arvosta Kunkin rahaston tuotto osuuden tarkan mà à rà n pà à ttà à Rahastoyhtià n yhtià kokous rahaston sà à ntà jen mà à rittelemissà puitteissa Yhtià kokous jà rjestetà à n yleensà là hellà maalis huhtikuun vaihdetta ja tuotto osuuksien tuotonmaksu tapahtuu muutama pà ivà yhtià kokouksen jà lkeen Tuotto maksetaan niille osuudenomistajille jotka ovat sà à ntà jen 13 n mukaan siihen oikeutettuja Kà ytà nnà ssà yhtià kokouspà ivà nà osuusrekisteriin

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/asiointi/merkinta/osuuslaji.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Merkintä- ja lunastusohjeita
  pankkitilille vahvistetaan se rahaston sà à ntà jen mukaiseen arvoon Rahastokohtaiset merkintà pà ivà t voi tarkistaa tà stà Rahasto osuudet kirjataan rahastoyhtià n yllà pità mà à n osuusrekisteriin ja asiakas saa merkinnà stà vahvistuksen Oma salkku palveluunsa Merkintà vahvistus là hetetà à n myàs sà hkà postilla jos asiakas on aktivoinut sà hkà postin là hetyksen Oma salkku palvelussa Asiakasdokumentit Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtià iden on tunnistettava asiakkaansa Jos asiakkuutta ei olla avattu ennen merkintà à là hetà mme asiakastietolomakkeen kun ensimmà inen merkintà on tehty ja pyydà mme liittà mà à n mukaan tunnistusasiakirjat esim oikeaksi todistetun kopion henkilà llisyystodistuksesta On kuitenkin parempi hoitaa asiakkuuden avaaminen loppuun ennen merkintà jen tekemistà Rahastoista lunastettuja varoja ei makseta asiakkaalle mikà li asiakasdokumentit ovat puutteellisia Lunastaminen Rahasto osuuksien lunastustoimeksiantoja voi jà ttà à jokaisena pankkipà ivà nà Kehittyvà t markkinat rahaston lunastukset toteutetaan kerran viikossa Rahastokohtaiset lunastusten toteutusajat voi tarkistaa tà stà Rahasto osuuksien lunastus tapahtuu Oma salkku palvelun kautta kirjallisella ilmoituksella sà hkà postitse tai puhelimitse Puhelimessa annetussa toimeksiannossa Asiakkaalta kysytà à n asiakasnumero ja muita tunnistetietoja Lunastushinta mà à rà ytyy rahaston sà à ntà jen mukaisesti Lunastussumma maksetaan asiakastiedoissa ilmoitetulle pankkitilille Tilinumeron vaihto tulee tehdà kirjallisesti tai

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/asiointi/merkinta/ohjeita.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Asiakaspalvelu
  8239 karo virtanen seligson fi Maria Stà hls Puh 09 6817 8214 maria stahls seligson fi Elisa Loukunen Puh 09 6817 8221 elisa loukunen seligson fi Jonathan Aalto Puh 09 6817 8228 Gsm 040 5040 037 jonathan aalto seligson fi Veera Siltaoja varainhoidon asiakaspalvelu Puh 09 6817 8218 veera siltaoja seligson fi Tiina Nevala varainhoidon asiakaspalvelu Puh 09 6817 8234 tiina nevala seligson fi Sari Rintamà ki varainhoidon asiakaspalvelu Puh

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/yritys/henkilosto/asiakaspalvelu/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive