www.archive-fi.com » FI » V » VERO.FI

Total: 608

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verohallinto - Lomakkeet
  Kiinteistöselvitys 3005 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet 3 Kiinteistöselvitys 3005 35 Elinkeinoyhtymän osakasselvitys 3030 Lomake Tätä lomaketta käyttävät avoin yhtiö kommandiitti ja laivanisännistöyhtiö sekä elinkeinotoimintaa harjoittava muu yhtymä pääverolomakkeen liitteenä Lomake palautetaan verotoimistoon jos esitäytettyihin tietoihin on korjattavaa tai lomakkeella Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 35 Elinkeinoyhtymän osakasselvitys 3030 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 35 Elinkeinoyhtymän osakasselvitys 3030 36 Yhtymäselvitys kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä 3044 Lomake Tätä lomaketta käyttää kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä Lomakkeella ilmoitetaan yhtymän tiedoissa esimerkiksi omistusosuuksissa tapahtuneet muutokset Lomakkeen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon Lomakkee Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 36 Yhtymäselvitys kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä 3044 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet 36 Yhtymäselvitys kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä 3044 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 36 Yhtymäselvitys kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä 3044 3A Kiinteistöselvitys asuinkerrostalot ja elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset 3004 Lomake Tällä lomakkeella ilmoitetaan edellisestä vuodesta muuttuneet kiinteistötiedot tai jos esimerkiksi kiinteistö on ostettu verovuoden aikana Lomakkeella ilmoitetaan asuinkerrostalon myymälä tai toimistorakennuksen hotellin teollisuusrakennuksen v Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Kiinteistövero 3A Kiinteistöselvitys asuinkerrostalot ja elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset 3004 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 3A Kiinteistöselvitys asuinkerrostalot ja elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset 3004 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 3A Kiinteistöselvitys asuinkerrostalot ja elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset 3004 4 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus 3059 Lomake Tätä lomaketta käyttävät kiinteistöosakeyhtiöt keskinäiset ja ei keskinäiset asunto osakeyhtiöt sekä asunto osuuskunnat Liitelomakkeet on täytettävä tarvittaessa Veroilmoitus lähetetään osoitteeseen Verohallinto Yhteisölomakkeiden optinen Sama sisältö löytyy useasta
  http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=&t=Lomakkeet&o=name&page=2 (2012-05-13)


 • Verohallinto - Lomakkeet
  on vähintään 10 tai jos yhteisö on saanut tai antanut konserniavustusta Lomake lähetetään osoitteeseen Verohallinto Yhtei Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä joissa omistusosuus on vähintään 10 sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista 3084 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä joissa omistusosuus on vähintään 10 sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista 3084 66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten 3085 Lomake Tällä lomakkeella konsernin emoyhtiö antaa selvityksen konsernisuhteista verontilitystä varten Lomake lähetetään osoitteeseen Verohallinto Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu PL 200 00052 VERO Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten 3085 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten 3085 68 Laskelma tonnistoverosta 3088 Lomake Tätä lomaketta käyttävät tonnistoverovelvolliset osakeyhtiöt Lomake on tonnistoverovelvollisen pääveroilmoitus Sitä käytetään myös tonnistoveron ennakkoveron hakemuksena ja muutosilmoituksena Veroilmoituslomakkeeseen on liitettävä lomake 69A Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Tonnistoverotus 68 Laskelma tonnistoverosta 3088 69 Hakemus tonnistoverovelvolliseksi 3093 Lomake Tätä lomaketta käyttävät tonnistoverovelvollisuutta hakevat osakeyhtiöt Hakemuslomakkeeseen on liitettävä lomake 68 tonnistoveron ennakkoveron määräämistä varten Lomakkeeseen on liitettävä lomake 69A ja lomake 69B joka on annettava aluskohtaise Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Tonnistoverotus 69 Hakemus tonnistoverovelvolliseksi 3093 69A Tonnistoveroilmoitus Yhtiötä koskevat tiedot 3089 Lomake Tätä lomaketta käyttävät tonnistoverovelvollisuutta hakevat osakeyhtiöt ja tonnistoverovelvolliset osakeyhtiöt veroilmoituslomakkeen 68 liitteenä Lomake annetaan myös silloin kun yhtiön olosuhteissa tapahtuu tonnistoverovelvollisuuden voimassaol Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Tonnistoverotus 69A Tonnistoveroilmoitus Yhtiötä koskevat tiedot 3089 69B Tonnistoveroilmoitus Aluskohtaiset tiedot 3090 Lomake Tätä lomaketta käyttävät tonnistoverovelvollisuutta hakevat osakeyhtiöt ja tonnistoverovelvolliset osakeyhtiöt veroilmoituslomakkeen 68 liitteenä Lomake annetaan jokaisesta aluksesta erikseen Myös tonnistoverotettavan toiminnan EVL 30 n mukainen m Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Tonnistoverotus 69B Tonnistoveroilmoitus Aluskohtaiset tiedot 3090 6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus elinkeinoyhtymä 3055
  http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=&t=Lomakkeet&o=name&page=3 (2012-05-13)

 • Verohallinto - Lomakkeet
  maksamat verot voidaan hyvittää osakkaan Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 70A Elinkeinoyhtymän ja liikkeen ja ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi 3092 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 70A Elinkeinoyhtymän ja liikkeen ja ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi 3092 71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot EVL 6b 1 3 mom 3057 Lomake Tätä lomaketta käyttävät osakeyhtiöt osuuskunnat säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt ei kuitenkaan pääomasijoitusyhtiöt Lomakkeella ilmoitetaan verovapaat luovutus ja purkuvoitot sekä verotuksessa vähennyskelvottomat luovutus ja purk Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot EVL 6b 1 3 mom 3057 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot EVL 6b 1 3 mom 3057 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot 3058 Lomake Tätä lomaketta käyttävät osakeyhtiöt osuuskunnat säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt ei kuitenkaan pääomasijoitusyhtiöt Lomakkeella ilmoitetaan veronalaiset luovutus ja purkuvoitot sekä verotuksessa vähennyskelpoiset luovutus ja purk Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot 3058 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot 3058 72 Osakeyhtiön osakkaat Lisälehti 6B lomakkeelle 3095 Lomake Lomake on 6B lomakkeen lisälehti Lomake täytetään jos yhtiössä on enemmän kuin neljä osakasta eivätkä tiedot mahdu veroilmoitukselle 6B Lomake lähetetään osoitteeseen Verohallinto Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu PL 200 00052 VERO Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 72 Osakeyhtiön osakkaat Lisälehti 6B lomakkeelle 3095 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 72 Osakeyhtiön osakkaat Lisälehti 6B lomakkeelle 3095 73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä
  http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=&t=Lomakkeet&o=name&page=4 (2012-05-13)

 • Verohallinto - Lomakkeet
  vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 78 Selvitys siirtohinnoittelusta 3054 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 78 Selvitys siirtohinnoittelusta 3054 7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 3078 Lomake Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut Lomakkeella ilmoitetaan myös henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutusvoitot ja tappiot Lomake lähetetään osoitteeseen Verohallinto Yhtei Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 3078 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 3078 7B Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 3075 Lomake Lomakkeella ilmoitetaan elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut Henkilökohtaisen tulolähteen osinkoja ja osuuspääoman korkoja ei ilmoiteta tällä lomakkeella vaan lomakkeella 73B Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 7B Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 3075 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 7B Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 3075 7C Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta 3076 Lomake Lomakkeella ilmoitetaan elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuotot kulut varat ja velat Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 7C Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta 3076 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 7C Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta 3076 8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo osuuksista 3079 Lomake Tällä lomakkeella tehdään ns arvovertailu yhteisön muuhun kuin vaihto tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden poistamattomien hankintamenojen ja vertailuarvojen aikaisemmin verotusarvojen välillä Vertailu tehdään kaikista julkisesti not Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo osuuksista 3079 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet 8A Luettelo yhteisön omistamista
  http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=&t=Lomakkeet&o=name&page=5 (2012-05-13)

 • Verohallinto - Lomakkeet
  työmarkkinajärjestö ilmoittaa jäsentensä edellisenä vuonna maksamat työmarkkinajärjestön jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut Lomakkeella 3767 ilmoitetaan työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen korjaukset Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut 3766 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut 3766 Arvonlisäveron alarajahuojennushakemus 9569 Lomake Lomaketta käytetään vuoden 2009 ja sitä aiempaa aikaa koskevan arvonlisäveron alarajahuojennuksen hakemiseen Vuodesta 2010 alkaen alarajahuojennusta koskevat tiedot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella 4001 Kausiveroilmoitus Lomakkeen voi Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Arvonlisäverotus Arvonlisäveron alarajahuojennushakemus 9569 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veronhuojennus Arvonlisäveron alarajahuojennushakemus 9569 Arvonlisäveron palautushakemus tilikauden päätyttyä 9567 Lomake Tällä lomakkeella voi hakea arvonlisäveron palautusta tilikauden päätyttyä Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Arvonlisäverotus Arvonlisäveron palautushakemus tilikauden päätyttyä 9567 Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen korjausilmoitus 9534 Lomake Yhteenvetoilmoituksen korjausilmoitus tulee antaa jos aikaisemmin ilmoitetuissa tiedoissa on jokin virhe tai puutteellisuus esim asiakkaan arvonlisäverotunniste myynnin määrä tai koodi on ilmoitettu virheellisesti Korjausilmoitus annetaan sähk Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Arvonlisäverotus Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen korjausilmoitus 9534 Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus Uuden kuljetusvälineen myyntitiedot ei arvonlisäverovelvolliselle Lomake Lomakkeella ilmoitetaan uusien kuljetusvälineiden myyntitiedot toisiin yhteisömaihin Ilmoitus lähetetään osoitteessa www ilmoitin fi Lähetystä varten palveluun tunnistaudutaan Katso tunnisteilla www ilmoitin fi Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Arvonlisäverotus Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus Uuden kuljetusvälineen myyntitiedot ei arvonlisäverovelvolliselle Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 9533 Lomake Yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti Yhteenvetoilmoitus annetaan sähköisesti erikseen kultakin kalenterikuukaudelta Yhteenvetoilmoituksen voi antaa joko Verotili palvelussa tiedostona Ilmoitin fi palvelussa tai verkkolomakkeella Tyvi palv Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Arvonlisäverotus Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 9533 Arvopaperikauppiaan varainsiirtovero 6023 Lomake Tällä tilisiirtolomakkeella maksetaan arvopaperikauppiaan varainsiirtovero Lomakkeen mukana on maksuohjeet Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Varainsiirtovero Arvopaperikauppiaan varainsiirtovero 6023 Elinkeinonharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset 3928 Lomake Lomakkeella 3928 vakuutusyhtiöt ilmoittavat elinkeinoa harjoittaville henkilöille avoimelle ja kommandiittiyhtiölle osakeyhtiölle osuuskunnille ja muille TVL 3 ssä tarkoitetuille yhteisöille maksamansa vakuutuskorvaukset ja muut vakuutukseen per Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet
  http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=&t=Lomakkeet&o=name&page=6 (2012-05-13)

 • Verohallinto - Lomakkeet
  ja täyttöohjeet Esitäytetty veroilmoitus ilmoitusosa 3001 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Esitäytetty veroilmoitus ilmoitusosa 3001 Hakemus Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri 6154 Lomake Tällä lomakkeella hakija pyytää että se merkitään Verohallinnon Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteriin Hakemus lähetetään osoitteeseen Uudenmaan yritysverotoimisto PL 30 00052 VERO Finland Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Omaisuudenhoitajien rekisteri Hakemus Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri 6154 Hakemus alkutuottajan ja kuvataiteilijan oma aloitteisten verojen ilmoitus ja maksujaksojen muuttamiseksi 4070 Lomake Tämä lomake on tarkoitettu alkutuotantoa harjoittaville luonnollisille henkilöille kuolinpesille tai yhtymille sekä arvonlisäverolain 79 c ssä tarkoitetuille taide esineen tekijöille jotka eivät harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Oma aloitteisesti maksettavat verot Hakemus alkutuottajan ja kuvataiteilijan oma aloitteisten verojen ilmoitus ja maksujaksojen muuttamiseksi 4070 Hakemus arvonlisäveron palauttamiseksi ulkomaalaiselle elinkeinonharjoittajalle 9550b Lomake Tällä lomakkeella arvonlisäveron palautusta hakee EU n ulkopuolelle sijoittautunut elinkeinonharjoittaja Hakemuslomake täytetään suomeksi ruotsiksi tai englanniksi Hakemus lähetetään osoitteella Uudenmaan yritysverotoimisto PL 30 00052 V Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Arvonlisäverotus Hakemus arvonlisäveron palauttamiseksi ulkomaalaiselle elinkeinonharjoittajalle 9550b Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi 3311 Lomake Lomakkeella haetaan energiatuotteen valmisteveron palautusta verovuodelta 2011 Hakemuslomaketta käyttävät kaikki luonnolliset henkilöt verotusyhtymät elinkeinonharjoittajat avoimet ja kommandiittiyhtymät sekä yhteisöt Lomakkeen voi j Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veron palauttaminen Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi 3311 Hakemus lähdeverokortin saamiseksi ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö 6207a Lomake Ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö käyttää tätä lomaketta hakiessa lähdeverokorttia tai verokorttia Lomakkeen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon Lomakkeen voi palauttaa myös postitse Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Lähdevero Hakemus lähdeverokortin saamiseksi ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö 6207a Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Verokortti Hakemus lähdeverokortin saamiseksi ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö 6207a Hakemus oma aloitteisten verojen ilmoitus ja maksujaksojen muuttamiseksi 4071 Lomake Tällä lomakkeella ilmoitetaan ilmoitus ja maksujaksoa koskevia tietoja Verohallinnolle Jos yrityksen liikevaihto on enintään 50 000 euroa kalenterivuodessa arvonlisäveron ennakonpidätykset työnantajan sosiaaliturvamaksun
  http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=&t=Lomakkeet&o=name&page=7 (2012-05-13)

 • Verohallinto - Lomakkeet
  Tätä hakemusta käyttävät osakeyhtiöt ja muut yhteisöt Verohallinto voi erityisestä syystä pidentää veroilmoituksen tai siihen liitettävien tietojen ja selvitysten antamisaikaa Veroilmoituksen antamisaikaan myönnetään pidennystä vain jos pyyntöö Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi yhteisöt 3105 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituksen antamisajan pidentäminen Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi yhteisöt 3105 Hakemus verokortin saamiseksi ulkomailla asuva tai asunut henkilö 5042a Lomake Tällä lomakkeella ulkomailla asuva tai asunut henkilö voi hakea verokorttia Lomakkeen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon Lomakkeen voi palauttaa myös postitse Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Verokortti Hakemus verokortin saamiseksi ulkomailla asuva tai asunut henkilö 5042a Hakemus verosta vapauttamisesta Verohallintoon 7302 Lomake Tällä lomakkeella asiakas voi hakea verosta vapauttamista Hakemus toimitetaan Verohallinnon alueelliseen veronkanto ja perintäyksikköön Veronkannon ja perinnän yhteystiedot Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veronhuojennus Hakemus verosta vapauttamisesta Verohallintoon 7302 Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta 7208 Lomake Tällä lomakkeella voitte ilmoittaa tilinumeronne Verohallinnolle veronpalautusten maksamista varten Lomakkeen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon Lomakkeen voi palauttaa myös postitse Asioi verkossa suomi fi Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Tilinumeron tai tilapäisen osoitteen ilmoittaminen Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta 7208 Ilmoitus ennakkoperintärekisteröinnistä Ulkomainen työvoimaa vuokraava yritys 6149a Lomake Lomakkeen täyttää ulkomainen työvoimaa vuokraava yritys jolla ei ole kiinteätä toimipaikkaa Suomessa Lomake lähetetään osoitteella PRH VEROHALLINTO Yritystietojärjestelmä PL 2000 00231 HELSINKI Lomakkeen mukana on täyttöohje Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Ulkomaan työskentely Ilmoitus ennakkoperintärekisteröinnistä Ulkomainen työvoimaa vuokraava yritys 6149a Ilmoitus lainoista ja koroista 3764 Lomake Lomakkeella ilmoitetaan laina ja korkotiedot Lomake lähetetään osoitteeseen Vuosi ilmoitusten optinen lukupalvelu PL 300 00052 VERO Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Ilmoitus lainoista ja koroista 3764 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Muut vuosi ilmoitukset Ilmoitus lainoista ja koroista 3764 Ilmoitus maksetusta apurahasta 3927 Lomake Tällä lomakkeella apurahan stipendin tai tunnustuspalkinnon maksaja ilmoittaa maksamansa suoritukset Verohallinnolle Lomake lähetetään osoitteeseen Vuosi ilmoitusten
  http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=&t=Lomakkeet&o=name&page=8 (2012-05-13)

 • Verohallinto - Lomakkeet
  Ilmoitus on annettava työntekijästä jonka ulkomainen yritys on vuokrannut Suomessa olevalle työn teettäjälle Lomakkeet lähetetään osoitteeseen Pääkaupunkiseudun verotoimisto Kansainväliset asiat PL 400 00052 VERO Käyntiosoite Rajatorpanti Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Ulkomaan työskentely Ilmoitus vuokratyöntekijästä jonka työnantaja ja palkanmaksaja on ulkomailla 6147a Ilmoitus yhtiön osakkeen kaupankäynnistä säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä 7850 Lomake Yhtiön on ilmoitettava yhtiön osakkeen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen Verohallinto Tietohallinto Yhteen järjestelmä PL 325 00052 VERO Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Ilmoitus yhtiön osakkeen kaupankäynnistä säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä 7850 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Muut vuosi ilmoitukset Ilmoitus yhtiön osakkeen kaupankäynnistä säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä 7850 Jäljennös perukirjasta tilauslomake 3629 Lomake Tällä lomakkeella voi tilata jäljennöksen Verohallinnon säilyttämästä perukirjasta Perukirjasta ja sen liitteistä voidaan antaa jäljennöksiä mm sellaiselle joka tarvitsee tietoja etujensa oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi Ti Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Perintövero Jäljennös perukirjasta tilauslomake 3629 Kausiveroilmoitus 4001 Lomake Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan Verohallinnolle tiedot oma aloitteisesti ilmoitettavista ja maksettavista veroista Lomake palautetaan osoitteeseen VEROHALLINTO Kausiveroilmoitusten optinen lukupalvelu PL 5000 00053 VERO Kausiveroil Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Arvonlisäverotus Kausiveroilmoitus 4001 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Kausiveroilmoitus Kausiveroilmoitus 4001 Kiinteistönvälittäjän varainsiirtoveroilmoitus Lomake Verkkolomakkeella kiinteistönvälittäjä voi ilmoittaa asunto tai kiinteistöyhtiön osakkeita koskevan kaupan ja siitä maksetun varainsiirtoveron Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus löytyy Suomi fi palvelusta josta löytyvät myös tarkemmat ohjeet i Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Varainsiirtovero Kiinteistönvälittäjän varainsiirtoveroilmoitus Kiinteistöverotus 2012 ilmoitusosa 3743 Lomake Vuoden 2011 kiinteistöverotuksesta alkaen verotuspäätöksen mukana postitetaan asiakkaan henkilötiedoilla esitäytetty lomake ns ilmoitusosa kiinteistötietojen ilmoittamista varten Tätä tyhjää ilmoitusosaa voit käyttää korjauspyyntöjen tekemisee Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Kiinteistövero Kiinteistöverotus 2012 ilmoitusosa 3743 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Kiinteistöverotus 2012 ilmoitusosa 3743 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Kiinteistöverotus 2012 ilmoitusosa
  http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=&t=Lomakkeet&o=name&page=9 (2012-05-13)