www.archive-fi.com » FI » V » VERO.FI

Total: 608

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verohallinto - Lomakkeet
  henkilö joka tulee Suomeen enintään 6 kuukaudeksi 6201a Lomake Lomakkeen täyttää ulkomailla pysyvästi asuva henkilö tai henkilö joka tulee Suomeen enintään 6 kuukaudeksi Lomakkeen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon Lomakkeen voi palauttaa myös postitse Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Lähdevero Lähdeverokorttihakemus ulkomailla pysyvästi asuva henkilö tai henkilö joka tulee Suomeen enintään 6 kuukaudeksi 6201a Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Verokortti Lähdeverokorttihakemus ulkomailla pysyvästi asuva henkilö tai henkilö joka tulee Suomeen enintään 6 kuukaudeksi 6201a Matalapalkkatukeen vuosille 2006 2010 kohdistuvat oikaisut 7811 Lomake Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa matalapalkkatukeen vuosille 2006 2010 kohdistuvat oikaisut Lomakkeet lähetetään osoitteeseen Vuosi ilmoitusten optinen lukupalvelu PL 300 00052 VERO Sama sisältö löytyy useasta paikasta Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Matalapalkkatukeen vuosille 2006 2010 kohdistuvat oikaisut 7811 Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Muut vuosi ilmoitukset Matalapalkkatukeen vuosille 2006 2010 kohdistuvat oikaisut 7811 NT1 Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa 6134a Lomake Tätä lomaketta käyttävät sekä työnantaja että veroviranomainen silloin kun työntekijä tekee työtä jossain toisessa pohjoismaassa Työnantaja täyttää lomakkeen ja lähettää sen omalle verotoimistolleen Allekirjoitettuaan lomakkeen verotoimisto läh Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Ulkomaan työskentely NT1 Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa 6134a NT2 Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa ulkomaantyö 5052a Lomake Lomake jolla työnantajan ilmoittaa soveltavansa kuuden kuukauden säännön verovapautta työntekijälle maksettavaan palkkaan ennakonpidätys jätetään toimittamatta Työnantaja jättää ilmoituksen omaan verotoimistoonsa Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Ulkomaan työskentely NT2 Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa ulkomaantyö 5052a Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle 3308 Lomake Lomaketta käytetään oikaisuvaatimuksen tekemiseen verotuksen oikaisulautakunnalle Lomakkeen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon Lomakkeen voi palauttaa myös postitse Katso verotoimiston osoite Yhteystiedoista Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Oikaisuvaatimus ja verovalitus Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle 3308 Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle kiinteistöverotus 3353 Lomake Kiinteistöverotusta koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimus osoitetaan verotuksen oikaisulautakunnalle ja jätetään verotoimistoon tai muuhun Verohallinnon yksikköön
  http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=&t=Lomakkeet&o=name&page=10 (2012-05-13)


 • Verohallinto > Henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet
  vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Syventävät vero ohjeet Sanasto Lomakkeet Usein kysyttyä Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Lomakkeiden etusivulle Henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Esitäytetty veroilmoitus ilmoitusosa 3001 2C Metsätalouden veroilmoitus 3043 3 Kiinteistöselvitys 3005 36 Yhtymäselvitys kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä 3044 7 Vuokratulot osakehuoneistot ja kiinteistöt 3011 9 Laskelma luovutusvoitosta tai tappiosta 3013 9A Laskelma arvopaperien ja arvo osuuksien luovutusvoitosta tai tappiosta
  http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Veroilmoituslomakkeet_ja_tayttoohjeet/Henkiloasiakkaiden_veroilmoituslomakkeet (2012-05-13)

 • Verohallinto > Yritys- ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet
  Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Syventävät vero ohjeet Sanasto Lomakkeet Usein kysyttyä Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Henkilöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet Veroilmoitusten liitelomakkeet Lomakkeiden etusivulle Yritys ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet 2 Maatalouden veroilmoitus 3002 2C Metsätalouden veroilmoitus 3043 4 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus 3059 5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus Liikkeen ja ammatinharjoittaja 3049 6 Veroilmoitus Yhteisetuus valtion laitos kunta seurakunta yms 3068 6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus elinkeinoyhtymä 3055 6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö 3052
  http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Veroilmoituslomakkeet_ja_tayttoohjeet/Yritys_ja_yhteisoasiakkaiden_veroilmoituslomakkeet (2012-05-13)

 • Skatteförvaltningen > Deklarationsblanketter och anvisningar för ifyllning
  3004r 35 Utredning av delägare i en näringssammanslutning 3030r 36 Utredning angående fastighetssammanslutningar och sammanslutningar som idkar jord eller skogsbruk 3044r 4 Skattedeklaration för fastighetssamfund 3059r 5 Skattedeklaration för näringsverksamheten Rörelseidkare eller yrkesutövare 3049r 6 Skattedeklaration samfällda förmåner statliga inrättningar kommuner församlingar 3068r 6A Skattedeklaration för näringsverksamhet Näringssammanslutning 3055r 6B Skattedeklaration för näringsverksamhet Samfund 3052r 6C Skattedeklaration förening och stiftelse 3067r 62 Specifikation av reserveringar upp och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar 3050r 63 Bokslutsuppgifter till Skatteförvaltningen och handelsregistret 3047r 65 Utredning av de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är mist 10 samt av givet och mottaget koncernbidrag 3084r 66 Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning 3085r 7 Hyresinkomster Aktielägenheter och fastighet 3011r 7A Specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla 3078r 7B Specifikation över näringssammanslutningens resultat från personlig förvärvskälla 3075r 7C Specifikation över näringssammanslutningens resultat från jordbrukets förvärvskälla 3076r 70 Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning 3091r 70A Yrkande om undanröjande av dubbelskattning hos näringssammanslutningar rörelseidkare och yrkesutövare 3092r 71A Skattefria överlåtelsevinster och i beskattningen oavdragbara överlåtelseförluster 3057r 71B Skattepliktiga överlåtelsevinster och i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster 3058r 72 Delägare i aktiebolag Bilaga till blankett 6B 3095r 73 Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur 73 Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur 3096r 73B Specifikation över näringsverksammanslutningens dividender och räntor på andelskapitalet 3087r 74 Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund 3097r 75 Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands 3098r 76 Allmännyttiga föreningars och stiftelsers fastigheter 3070r 77 Uträkning av resultatet från näringsverksamhet 3071r 78 Utredning om internprissättning 3054r 8A Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund 3079r 8B Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av en näringssammanslutning rörelseidkare eller yrkesutövare 3080r 9 Uträkning av överlåtelsevinst eller förlust 3013r 9A Uträkning av överlåtelsevinst eller förlust av värdepapper och värdeandelar 3064r 12A Utredning
  http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Blanketter/Deklarationsblanketter_och_anvisningar_for_ifyllning (2012-05-13)

 • Finnish Tax Administration > Tax return forms
  of business activities Corporation 3052e 62 Itemization of reserves revaluations and depreciation 3050e 7 Rental income 3011e 7A Profit and loss account for a personal source of income 3078e 78 Explanation of Transfer Prices 3054e 9 Capital Gains and Capital Losses 3013e 9A Computation of capital gains or losses derived from securities and book entry securities 3064e 14A Tax credit for domestic costs paid to a Company 3086e 14B Tax
  http://www.vero.fi/en-US/Precise_information/Forms/Tax_return_forms (2012-05-13)

 • Verohallinto > 4 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (3059)
  käyttävät kiinteistöosakeyhtiöt keskinäiset ja ei keskinäiset asunto osakeyhtiöt sekä asunto osuuskunnat Liitelomakkeet on täytettävä tarvittaessa Veroilmoitus lähetetään osoitteeseen Verohallinto Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu PL 200 00052 VERO Huomioi täyttäessäsi verovuoden 2011 veroilmoitusta seuraavat asiat Veroilmoituslomakkeen ensimmäisen sivun täyttäminen on erityisen tärkeä verotettavan tulon laskemista varten Kohdassa 501 tulee ilmoittaa verovuoden tulos jos se on positiivinen Kohdassa 506 ilmoitetaan vahvistettava tappio Asunto osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön on merkittävä kirjanpitoasetuksen mukaiset tuloslaskelman tiedot veroilmoituslomakkeen kohtaan V sivulla kolme Tuloslaskelman jäljennöksen liittäminen veroilmoitukseen ei riitä Veroilmoitukseen on myös aina liitettävä jäljennös kirjanpitolain mukaisesta taseesta Lomake 62 Erittely varauksista arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista on täytettävä aina kun yhteisöllä on lomakkeella ilmoitettavaa omaisuutta vaikka poistoja ja varauksia ei verovuonna olisikaan tehty Ilmoittakaa kohdassa isännöitsijän nimi veroilmoituksen lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero Sähköinen veroilmoitus Veroilmoitus kannattaa antaa Verohallinnolle sähköisesti Yhteisö voi antaa veroilmoituksensa verkkolomakkeella tai taloushallinto ohjelman tuottamana tiedostona Palveluun kirjautumiseen tarvitaan Katso tunniste Veroilmoitus 4 sähköisesti kiinteistöyhteisö Lomaketunnus 3059 Lataa lomake 2012 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus pdf 310 kt 2011 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus pdf 284 kt Lomakkeen täyttöohje 2011 Asunto ja kiinteistöyhteisön verotus täyttöohjeet pdf 235 kt 2012 Asunto ja kiinteistöyhteisöt yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Asunto ja kiinteistöyhteisöt lyhyt täyttöohje pdf 296 kt Liitelomakkeet 3 Kiinteistöselvitys 3A Kiinteistöselvitys
  http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Veroilmoituslomakkeet_ja_tayttoohjeet/4_Kiinteistoyhteison_veroilmoitus_3059%2811710%29 (2012-05-13)

 • Verohallinto > Esitäytetty veroilmoitus - ilmoitusosa (3001)
  n ulkomaalaispalautus ALVEU www vero fi alveu Ilmoitin fi palvelu www ilmoitin fi Palkanlaskentaohjelma www palkka fi Yritys ja yhteisötietojärjestelmä www ytj fi Tietoa Verohallinnosta Etusivu Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Veroilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Esitäytetty veroilmoitus ilmoitusosa 3001 Syventävät vero ohjeet Sanasto Lomakkeet Usein kysyttyä Esitäytetty veroilmoitus ilmoitusosa 3001 Kuvaus Esitäytetty veroilmoitus lähetetään kaikille henkilöasiakkaille ja kuolinpesille Tätä tyhjää ilmoitusosaa voit käyttää esimerkiksi omia muistiinpanoja varten Lomaketta voidaan käyttää myös alaikäisen lapsen tietojen ilmoittamisessa jos hän ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta Jos et ole saanut esitäytettyä veroilmoitustasi huhtikuun loppuun mennessä tai jos se on hävinnyt tms ota yhteyttä verotoimistoon asian selvittämiseksi Verotoimisto lähettää sinulle tarvittaessa uuden esitäytetyn veroilmoituksen Jos sinulla ei ole tietoihisi lisättävää tai korjattavaa älä palauta veroilmoitusta Asioi verkossa vero fi veroilmoitus Veroilmoitus verkossa Henkilöasiakas kirjaudu palveluun omalla verkkopankkitunnuksella Lomaketunnus 3001 Lataa lomake 2011 Esitäytetty veroilmoitus ilmoitusosa pdf 74 kt 2010 Esitäytetty veroilmoitus ilmoitusosa pdf 76 kt Lomakkeen täyttöohje 2011 Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen täyttöohje pdf 602 kt 2010 Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen täyttöohje pdf 645 kt Liitelomakkeet 7 Vuokratulot osakehuoneistot ja kiinteistöt 9 Laskelma luovutusvoitosta tai tappiosta 9A Laskelma arvopaperien ja arvo osuuksien luovutusvoitosta tai tappiosta 14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta 14B Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta
  http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Veroilmoituslomakkeet_ja_tayttoohjeet/Esitaytetty_veroilmoitus__ilmoitusosa_30%2810638%29 (2012-05-13)

 • Verohallinto > Palkat, työkorvaukset ja muut vastaavanlaiset suoritukset
  Syventävät vero ohjeet Lomakkeet Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Palkat työkorvaukset ja muut vastaavanlaiset suoritukset Syventävät vero ohjeet Sanasto Lomakkeet Usein kysyttyä Vuosi ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet Palkat työkorvaukset ja muut vastaavanlaiset suoritukset Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset mm palkat osingot eläkkeet Osingot ja muut vastaavanlaiset suoritukset Eläkkeet ja etuudet Korot ja muut vastaavanlaiset suoritukset Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut Muut vuosi ilmoitukset Lomakkeiden etusivulle Vuosi ilmoituslomakkeet Palkat työkorvaukset ja muut vastaavanlaiset suoritukset Työnantajan tai
  http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Vuosiilmoituslomakkeet_ja_tayttoohjeet/Palkat_tyokorvaukset_ja_muut_vastaavanlaiset_suoritukset (2012-05-13)