archive-fi.com » FI » Y » YSK.FI

Total: 424

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ylivieskan seutukunta / Tiedotteet
  15 12 2012 Ylivieskan seutuvaltuusto Oulun seudun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikön säilymistä puoltaa muun muassa jatkuva tarve sairaanhoitajista Osastonjohtaja Aini Ojala korosti Ylivieskan seutuvaltuustolle pitämässään alustuksessa että ammattikorkeakoulun johto on yksikön takana niin kauan kuin sen vetovoima ja tulokset säilyvät hyvällä tasolla Alueen työvoimatarve on vahva peruste yksikön toiminnalle Oulun yliopistollinen sairaala voisi työllistää kaikki Oulaisista valmistuneet sairaanhoitajat mutta koulutuksen säilyminen täällä on Oulunkin etu Oppilaitoksella on täällä myös edulliset tilat ja hyviä harjoittelupaikkoja joista taas Oulussa on puutetta Oulun seudun ammattikorkeakoulu muuttuu osakeyhtiöksi vuonna 2014 Vaikka päällekkäisyyksiä siinä yhteydessä todennäköisesti puretaan sairaanhoitajien koulutusta Ojalan mukaan tuskin vähennetään Toki vuosi kerrallaan edelleen eletään Alueen tuki on Ojalan mukaan edelleen tärkeää yksikön toiminnalle Oulun Eteläisen alueen koulutusorganisaatiot terveydenhuollon yhteistoiminta alueet ja seutukunnat ovat perustaneet Joki sote ryhmän jonka tarkoitus on jatkaa hyvinvointipalvelujen alueellista yhteistyötä Seutuvaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013 Seutukuntayhdistyksen talousarvio on 2 1 miljoonaa euroa josta kuntien osuutena säilyy 11 3 euroa asukasta kohti Ulkopuolinen eli pääosin EU lta tuleva hankerahoitus on ensi vuoden budjetissa 1 6 miljoonaa euroa Se on yli kolminkertainen kuntien maksamaan omarahoitukseen verrattuna Seutuvaltuusto päätti korottaa seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiota 40 eurosta 45 euroon Korotus koskee ensi vuonna toimikautensa aloittavia luottamushenkilöitä Seutukunnan omassa hanketyössä

  Original URL path: http://www.ysk.fi/singlenewsinfo.asp?newsname=Ty%F6voimatarve+puoltaa+Oulaisten+yksik%F6n+s%E4ilytt%E4mist%E4&id=38794&menu_id=10231&selected=10231&companyId=0&show= (2012-12-23)
  Open archived version from archive


 • Ylivieskan seutukunta / Tiedotteet
  on käynnistänyt uuden EU ohjelmakauden suunnittelun Parhaillaan Euroopan Unioni valmistelee vuosien 2014 2020 ohjelmakauden budjettia Seutukunnissa ensimmäiset linjaukset uuden ohjelmakauden sisällöistä tehdään jo loppuvuodesta ja ensi vuoden puolella vuorossa on kierros Oulun Eteläisen tasolla sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa Ylivieskan seutuhallitus hyväksyi Innoveturin eli seudullisten yrityspalvelujen palvelustrategian Sen mukaisesti seudun yrittäjät saavat palveluja yhden luukun periaatteella Palvelun tarjoajina ovat alueen julkiset yrityspalvelut ja kehittämisorganisaatiot Innoveturi strategia esitellään yrittäjäjärjestöille ja uusille kunnanhallituksille ensi

  Original URL path: http://www.ysk.fi/singlenewsinfo.asp?newsname=Uuden+EU%2Dohjelmakauden+suunnittelu+k%E4ynniss%E4&id=38687&menu_id=10231&selected=10231&companyId=0&show= (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Ylivieskan seutukunta / Tiedotteet
  tiedote 30 10 2012 Ylivieskan seutuhallitus Ylivieskan seutuhallitus esittää seutuvaltuustolle ensi vuoden talousarvion loppusummaksi noin 2 1 miljoonaa euroa joka on lähellä kuluvan vuoden tasoa Kuntien jäsenmaksu säilytettäisiin ennallaan 11 3 eurossa asukasta kohti Jäsenmaksut kattavat vajaan neljäsosan seutukunnan budjetista ja loput tulevat EU lta valtiolta sekä yksityisiltä Budjetista noin 194 000 euroa varataan seudullisten hankkeiden avustuksiin ja loput seutukuntayhdistyksen toimintaan sekä omien hankkeiden hallinnointiin Seutukunnan hallinnoimista hankkeista suurin on

  Original URL path: http://www.ysk.fi/singlenewsinfo.asp?newsname=Seutukunnan+budjetti+ennallaan&id=38492&menu_id=10231&selected=10231&companyId=0&show= (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Ylivieskan seutukunta / Tiedotteet
  alueelta olisi säteeltään 150 km hankinta alueelta vuosittain saatavilla noin 300 000 320 000 tonnia korsimassoja hyödyntämällä alueen viljantuotannon sivutuotteena syntyvää olkea sekä kasvattamalla alueen ruokohelpituotantoa Selvityksen tulokset perustuvat alueen viljelytietojen tarkasteluun sekä viljelijöiden keskuudessa suoritetun viljelijäkyselyn tuloksiin Korsimassojen lisäksi Pohjanmaan metsätalous tarjoaa merkittävän potentiaalin biojalostamon raaka aineeksi soveltuvan puuaineksen tuottamiseen Uuden teknologian biojalostamo tarjoaisi uuden käyttökohteen alueella syntyvälle lehtipuuainekselle Alueen vuotuisesta koivukuitupuun hakkuumahdollisuudesta vain 5 ohjaaminen biojalostamon käyttöön merkitsisi lähes 60 000 tonnin vuotuista raaka ainevarantoa Riskienhallinnan kannalta selvitys vahvistaa raaka aineen saatavuuden etanolituotannolle Olki ruokohelpi ja kuitupuu muodostavat ominaisuuksiltaan toisiaan täydentävän raaka ainepohjan Monipuolisella raaka ainepohjalla alennetaan merkittävästi raaka ainehuoltoon liittyviä riskejä LOGIBIO selvityksessä tehtiin myös kattava analysointi eri raaka aineiden tuotantokustannustasoista Raaka aineiden tuotantokustannus on edullisin ylijäämä viljanoljella ja korkein biojalostamon käyttöön erityisesti viljellyllä ruokohelpillä Tuotantokustannukset jalostuslaitokselle toimitettuna eri raaka aine erillä vaihtelevat välillä 50 90 euroa tonnille riippuen raaka aineesta ja sen kuljetusmatkasta Selvityksen pohjana on käytetty biojalostamomallia jonka vuotuinen raaka ainetarve on noin 350 000 tonnia biomassaa Tällainen jalostuslaitos tuottaisi vuosittain 50 000 tonnia liikennekäyttöön soveltuvaa bioetanolia sekä merkittävät määrät muita arvokkaita biokemikaaleja Laitoksen vuotuisten lopputuotteiden arvo liikkuu 70 85 M välillä Tällaisen laitoksen raaka ainehuollon toteuttaminen tuottaisi merkittävät rahavirrat raaka aineen tuotantoalueelle Raaka aineiden arvo tulisi olemaan noin 16 20 M ja pelkkien raaka aineiden kuljetusten arvo on yli 10 M Ympäristön kannalta biojalostamon raaka ainetuotannon vaikutukset olisivat positiivisia MTT n selvitysten mukaan turvemailla tapahtuva ruokohelpin viljely alentaisi merkittävästi maatalouden kasvihuonepäästöjä LOGIBIO hanke on Ylivieskan seutukunnan hallinnoima kehityshanke joka on laatinut esiselvityksen biojalostamon raaka ainetuotantomahdollisuuksista koko Pohjanmaan alueella Hankkeen käynnistäjä on Sievin Teollisuuspuisto Oy ja hankkeen toiminta alueena ovat Pohjois ja Keski Pohjanmaan maakunnat Hankeen ohjausryhmässä ovat edustajat seuraavista organisaatioista Sievin kunta MTT MTK Pohjois Suomi ja Keski Pohjanmaa Vapo Oy Destia Oy Chempolis Oy ja Metsäntutkimuslaitos Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen

  Original URL path: http://www.ysk.fi/singlenewsinfo.asp?newsname=Pohjois%2D+ja+Keski%2DPohjanmaalla+saatavat+raaka%2Daineet+mahdollistavat+etanolitehtaan+rakentamisen&id=38341&menu_id=10231&selected=10231&companyId=0&show= (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Ylivieskan seutukunta / Tiedotteet
  tekstiä Etusivu TIEDOTTEET TAPAHTUMAT Tiedotteet Tiedotteet Ylivieskan seutukunta rahoittaa Hanhikivi yhteyshanketta tiedote 2 3 2012 Ylivieskan seutukunnan seutuhallitus Ylivieskan seutukunta osallistuu Hanhikivi yhteyshankkeeseen yhteensä 25 060 eurolla Seutuhallitus myönsi hankkeelle rahoituksen vuosille 2012 2014 Hanhikivi yhteyshankkeen toiminta alueena ovat Raahen Ylivieskan Oulun ja Kokkolan seutukunnat Tavoitteena on hyödyntää ydinvoimalan rakentamisen vaikutukset alueella mahdollisimman tehokkaasti Hankkeen avulla pyritään varmistamaan muun muassa alueelle sijoittuvien yritysten tarvitsemat palvelut sekä ulkomaalaisen työvoiman ja heidän

  Original URL path: http://www.ysk.fi/singlenewsinfo.asp?newsname=Ylivieskan+seutukunta+rahoittaa+Hanhikivi%2Dyhteyshanketta&id=36954&menu_id=10231&selected=10231&companyId=0&show= (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Ylivieskan seutukunta / Tiedotteet
  keskiössä Ylivieskan seutuvaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2011 Ylivieskan seutuvaltuusto korottaa kuntien jäsenmaksun 11 3 euroon asukasta kohti Korotus on 0 3 euroa Ylivieskan kaupunginjohtajan Asko Ojamäen jäätyä eläkkeelle seutukuntahallituksen jäseneksi valittiin Ylivieskan kaupungin nykyinen kaupunginjohtaja Terho Ojanperä Seututyön painopisteiksi nousevat seutukunnan ja kuntien edunvalvonta ja erityisesti aluekehitysrahojen turvaaminen Perämerenkaaren ja Meripohjolan kehitysvyöhyketyö Suurhankkeista keskiössä ovat kaksoisradan rakentaminen ydinvoimalahanke ja Pohjois Suomen kaivoshankkeiden heijastusvaikutukset Ammatillisen koulutuksen painopisteinä seurataan aktiivisesti

  Original URL path: http://www.ysk.fi/singlenewsinfo.asp?newsname=Ylivieskan+seutuvaltuusto+hyv%E4ksyi+budjetin+vuodelle+2011+Seutukunnan+ja+kuntien+edunvalvonta+keski%F6ss%E4&id=33286&menu_id=10231&selected=10231&companyId=0&show= (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Ylivieskan seutukunta / Tiedotteet
  kehittämiseen rahoitusta Ylivieskan seutuhallitus ottaa vuoden 2011 toimintasuunnitelmassaan seutukuntatyön painopisteiksi Perämerenkaaren ja Meripohjolan kehitysvyöhyketyön Suurhankkeista keskiössä ovat kaksoisrata Fennovoiman ydinvoimala hanke uusiutuvan energian uudet laajat hankkeet ja Pohjois Suomen kaivoshankkeiden heijastusvaikutukset Seuturahoitusta myönnettiin Ylivieskan seutukuntayhdistyksen hallinnoimalle elinkeinopalveluiden kehittäminen pienkuntarakenteessa hankkeelle 34 875 euroa vuodelle 2011 ja varauduttiin rahoittamaan hanketta 35 402 eurolla vuonna 2012 ja 32 439 eurolla vuonna 2013 Oulun Eteläisen instituutin hallinnoimalle teknologiakasvatushankkeelle Teknokkaalle myönnettiin 24 000 euroa vuodelle 2010 ja varauduttiin rahoittamaan toimintaa 19 000 eurolla vuosittain vuosina 2011 2013 nykyisen EU n ohjelmakauden loppuun Avoin RFMedia tutkimus hankkeelle myönnettiin seuturahoitusta 17 850 euroa vuodelle 2011 ja varauduttiin rahoittamaan hanketta 17 163 eurolla vuonna 2012 ja 17 049 eurolla vuonna 2013 Hanke kuuluu Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen kärkihankkeisiin Pohjois Suomen Brysselin toimiston toimintaan myönnettiin seuturahoitus 5 000 euroa vuodelle 2011 Brysselin toimisto on tärkeä tuki Pohjois Pohjanmaan hankkeiden edistämisessä ja maakunnan kansainvälistymisprosessissa Lisäksi Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän hallinnoimalle Pohjanmaan YES Yrittäjyyskasvatuskeskukselle myönnettiin 4 000 euroa vuodelle 2010 Lisäksi seutuhallitus hyväksyi Ylivieskan seudun yrityspalvelujen yhteissopimuksen Sekä Ylivieskan että Nivala Haapajärven seutukunnille on myönnetty oikeus käyttää tavaramerkkirekisteröityä Yritys Suomi tunnusta viestinnässään Keskustelua käytiin rakennusinsinöörikoulutuksen aloittamisesta Ylivieskassa Rovaniemen ammattikorkeakoulu on jättänyt hakemuksen Ylivieskaan suunnitellusta rakennusinsinöörikoulutuksesta Pohjois Pohjanmaan ELY keskukselle toukokuussa 2010 Rovaniemen ammattikorkeakoululla

  Original URL path: http://www.ysk.fi/singlenewsinfo.asp?newsname=Elinkeinopalveluiden+kehitt%E4miseen+rahoitusta&id=33155&menu_id=10231&selected=10231&companyId=0&show= (2012-12-23)
  Open archived version from archive

 • Ylivieskan seutukunta / Tiedotteet
  tulisi saada samaan luokitukseen ja samantasoiseksi kuin 4 tie Ylivieskan seutukunnan maahanmuuttaja asiamiestoiminnan käynnistämishankkeelle myönnettiin yhteensä 32 852 euron rahoitus vuosille 2011 2013 Neuvontahenkilön toimipaikka tulee Kalajoelle Hankkeen tavoitteena on kehittää alkuvaiheen ohjauksen neuvonnan ja tuen palveluita maahanmuuttajille Oulun Eteläisen alueella Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maahanmuuttajat maahanmuuton syystä ajankohdasta tai taustasta riippumatta Oulun Eteläisen alueen maahanmuuttajista suuri osa on perhesiteen perusteella maahan muuttaneita toinen merkittävä ryhmä ovat ulkomaalaiset työntekijät Seutuhallitus

  Original URL path: http://www.ysk.fi/singlenewsinfo.asp?newsname=Ylivieskan+seutukunnan+seutuhallitus+toivoo+ydinvoimalaa+Pyh%E4joelle&id=32868&menu_id=10231&selected=10231&companyId=0&show= (2012-12-23)
  Open archived version from archive •